Norvegese-Svedese traduzione di meningsløs

La Traduzione della parola meningsløs da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

meningsløs in svedese

meningsløs
allmennaggettivo meningslös
Sinonimi per meningsløs
Termini derivati da meningsløs
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bare en av fire unge er optimister og har tro på fremtiden, mens tre av fire føler seg maktesløse, pessimistiske og lar være å tenke på fremtiden, som synes meningsløs for de fleste.
2.For eksempel kan man begynne med å spørre om denne loven er så rigid - eller så skjev - at den rammer urimelig og derfor frister ellers bra folk til å omgå den, fordi de føler loven meningsløs.
3.Jeg hadde en følelse av å være vitne til en meningsløs maskin...
4.Men er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap intet, og deres tro er meningsløs".
5.Det er lett å forstå at for mange unge må vår tilværelse, med jobb og hus og bil og hytte, virke helt meningsløs.
6.Det som gjør borgerkrigen virkelig sinnssyk, sier Abrahim og legger fra seg gitaren - er at den er simpelthen meningsløs.
7.Dette er en meningsløs opplåning, sa fylkesrådmann Arvid Henschien om situasjonen da han fremla budsjettet på en pressekonferanse.
8.En streik uten skadevirkninger er meningsløs, sa Kjellbjørg Lunde.
9.FNstyrkenes situasjon virker meningsløs i forhold til de israelske styrkenes tilstedeværelse, og det mandat UNIFIL har i SydLibanon.
10.Mange oppfatter oppholdet her som en meningsløs tilværelse.
11.Men hvor ligger feilen, for ingen forstandige mennesker kan vel idag bifalle en slik meningsløs praksis ?
12.Ser du hvordan alt griper inn i hverandre, hvordan hver eneste strek er nødvendig for helheten - og samtidig meningsløs i seg selv ?
13.Adm. direktør Martin Mæland i OBOS sa i sitt innlegg at den løpetid både Husbanklån og lån i privatbankene har er meningsløs kort vurdert opp mot den lange levetid en bolig har.
14.Alle libyske styrker er ute av Tchad, fremholdt Gadafi, som avfeide satellittbilder av libyske styrker i NordTchad som meningsløs propaganda.
15.Alle vi har vært i kontakt med har forståelse for at dette er en meningsløs situasjon, sier Frøysnes.
16.Allerede mandag hevdet Mondale at Reagan fører en utenrikspolitikk med" kurs for helvete", samtidig som hans politikk i MellomAmerika" gjør en komplisert regional tragedie til en meningsløs amerikansk tragedie".
17.Andre, blant dem flere forskere, er tilbøyelig til å avvise virksomheten som meningsløs.
18.Banksjef Eikeland fremholder at en sammenligning med andre forretningsbankers lønnsomhetstall er meningsløs, på grunn av Fellesbankens spesielle balansestruktur og rolle innen sparebankvesenet.
19.Bensinen er helt meningsløs dyr her i landet.
20.Både spørsmål og artikkeltekst er et eneste sammensurium av helselov, legelov, legeavtale og konsekvenser av disse, og dette gjør spørsmålsstillingen i mange tilfelle meningsløs.
21.Da det understrekes i domspremissene at det ikke er ulovlig å sitere Skriften, selv om den måtte ramme en bestemt gruppe mennesker, finner jeg opphevelsen av frifinnelsesdommen over Bratterud meningsløs og paradoksal.
22.Da hadde barnet Jona Oberski unngått å oppleve at hans foreldre led en meningsløs død.
23.Dagbladet karakteriserer streiken blant de kommuneansatte som meningsløs.
24.De fleste kan være enige om at Staten bør ha et overordnet ansvar for lokalisering og samordning til andre arbeidsmarkedstiltak, men tankegangen om at Staten skal detaljstyre 100 industribedrifter virker meningsløs, og bør revideres, noe IKO ganske riktig påpeker behovet for.
25.Den aktuelle streikesituasjon vil nok for de fleste fortone seg som temmelig meningsløs.
26.Den blir meningsløs når synspunktene bygger på noe vedkommende tror, men ikke har belegg for.
27.Den reformprosess det er vårt mål og vår plikt å gjennomføre i verdensmålestokk, lar seg meget lettere realisere hvis Den vestlige verden blir overbevist om at krig er hensiktsløs og meningsløs.
28.Der er derfor ikke dommen som er meningsløs og paradoksal, men heller sogneprest Walles egen reaksjon, idet han forsøker å blande kristendom inn i et samfunnsanliggende, hvor ikke Skriften, men fornuften skal råde.
29.Der finnes meningsløs vold, ungdom som kriger og dreper hverandre.
30.Derfor vil en nøktern analyse av hans tekster og melodier være meningsløs.
Le tue ultime ricerche