Norvegese-Svedese traduzione di modell

La Traduzione della parola modell da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

modell in svedese

modell
allmennsostantivo modell
Sinonimi per modell
Termini derivati da modell
Parole simili

 
 

Wiki
Modell eller modellering (av lat. modulus - «mål, målestokk») kan vise til: modell - Teoretiske modeller, en forenkling av virkeligheten - en modell (yrke), som viser fram klær, smykker eller andre gjenstander, eller poserer i mer eller mindre kunstneriske settinger - en skalamodell, fysisk utformet som andre gjenstander og bygninger, men i liten målestokk - en rollemodell, et forbilde for andre mennesker - en litterær modell, en person i en fortelling eller et drama kan være basert på et virkelig menneske - en NLP-modell, basert på nevrologi, lingvistikk og/eller programmering - et bestemt design for et produkt fra en produsent; herunder spesielt - en bilmodell, typisk masseprodusert - en modell (plagg), som derimot fins kun i ett eksemplar modellering - geometrisk modellering - 3D-modellering - bygningsinformasjonsmodellering - noe upresist: en simulering av en abstrakt modell.

Altri esempi
1.Alternativ Framtid"prosjektet har som siktemål å utrede en mulig nordisk modell for et fremtidig samfunn hvor sosiale mål, miljø og ressursansvar er sterkt prioritert.
2.Naturtilstanden" er for ham mer enn en hypotese eller modell, konstruert for det formål å forstå og å vurdere menneskehetens aktuelle tilstand.
3.Den er ikke genuin, men bygget efter modell fra Glomdalsmuseet.
4.Den fungerer godt, jeg synes andre internasjonale organisasjoner burde ta over vår modell !
5.Den modell som departementet foreslår, vil ramme de grisgrendte strøk særlig hardt.
6.Den subsidiære argumentasjonen fra partiets to tilhengere i utvalget tyder på at Ap. i Stortinget vil kunne stemme for en eller annen modell for finansiering som godtar reklame, skriver Vårt Land idag.
7.Det er efter mitt skjønn ikke er klar nok modell, fordi departementene er større enn rådmannsetatene, og den enkelte statsråds mulighet til å blande seg inn i detaljer derfor mindre.
8.Det er klart at verftet gjennom byggekontrakter av denne modell tok risiko.
9.Det virker ikke overbevisende, skriver artikkelforfatteren, som mener at slike lover" ikke kan tjene som modell under Polens sosialistiske forhold".
10.Efter hva jeg forstår er Sørvangen på mange måter en nyskapning, som skal drives efter en noe annen modell enn f. eks. vernede bedrifter.
11.En modell med ÅSV som egen enhet, men som en del av Hydrokonsernet, synes for meg, slik situasjonen nå avtegner seg, å være den beste løsning, sa industriminister Jan P. Syse i Stortinget igår kveld.
12.Endelig fant jeg en modell som er like rolig som et møbel, smiler Ida Lorentzen.
13.Fullstendig oppslukt av ideen om et muskelaktiviserende apparat begynte jeg umiddelbart å snekre modell på gulvet.
14.Her kan man for eksempel tenke seg en modell der Forsvaret fortsatt har ansvaret for teknisk vedlikehold og flybesetningsutdannelse, mens Redningstjenesten får den fulle operative styring med bruken av maskinene og organiseringen av den daglige tjeneste ved skvadronen, sier Bjørkelund.
15.Idag diskuterer svenskene om deres modell bare er en godværsmodell.
16.Jeg har gitt meg selv en tidsfrist til midt i november for å finne frem til en modell for løsning, sier han.
17.Jeg mener vår salgsform for øl har så mange positive sider at flere kommuner bør undersøke mulighetene for en lignende modell.
18.Jeg tror vi allerede er på vei henimot det nye systemet og håper at det kristne området kan tjene som modell, sier Farah.
19.Jo, bekrefter han, skolen er modell for" Fame"filmen.
20.Kan du tenke de en modell for en løsning overfor Vålerengen ?
21.Kanskje det kommer av at de er såpass personlige, hvert mønster og hver modell er dessuten grundig gjennomprøvet.
22.Man har vel lagt til grunn at man skal følge samme modell som i departementene det vil si at man skal ha en fast ansatt øverste administrativ leder i den enkelte etat som vil tilsvare departementsrådene ?
23.Odlo jobber kontinuerlig med å forbedre en modell for oss, men det tar sin tid, sier Halvorsen, som mener at en ny trikot kan bety - iallfall i teorien opptil et halvsekund pr. runde.
24.Se her, en modell av Roald Amundsens" Gjøa", sier Erik Holter fra Maritim Modellklubb - og publikum på" Min Hobby" strømmer til.
25.Senteret i Chittagong skal gi almenpraktikere en tilleggsutdannelse som vil sette dem istand til å drive øyehelsetjeneste på landsbyplan, efter en modell utarbeidet av Verdens Helseorganisasjon.
26.Skolen må selv bli modell for det vi skal lære fra oss.
27.VI hadde håpet å få svar på de økonomiske forholdene rundt det fremtidige forsøksarbeidet, hva det vil si å få en desentralisert modell.
28.Vestre sving vil bli ombygget efter såkalt engelsk modell, det vil si at vi får en tribune som vil gå parallelt med dødlinjen frem til det kontorbygget som skal oppreises.
29.Vi forsøker å lage noe folk kan bruke, sier professor Grundt om ordboken som bygger på en amerikansk modell.
30.Vi har nå fått mulighet til å simulere oljeutslipp ved bruk av en modell av Ytre Oslofjord og ved bruk av videoutstyr, datateknikk og TVskjermer, forteller underdirektør Olav Carlsen på Hovedstasjonen for oljevern i Horten.
Le tue ultime ricerche