Norvegese-Svedese traduzione di motiv

La Traduzione della parola motiv da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

motiv in svedese

motiv
unnskyldesostantivo motiv
Sinonimi per motiv
Termini derivati da motiv
Parole simili

 
 

Wiki
MOTIV er medlemsbladet for ungdomsorganisasjonen Juvente. Bladet kommer ut opptil fire ganger i året. Redaktør for MOTIV er Stian Seland, og redaksjonen består i tillegg til redaktøren av sju frivillige redaksjonsmedlemmer pluss en grafiker.[1] MOTIV har et opplag på ca.

Altri esempi
1.Arbeiderbladet har et åpent økonomisk motiv for sine veklager over at nærradio og kabelfjernsyn kanskje blir finansiert ved hjelp av reklame.
2.Den politiske avgjørelse er falt her og nå", sa kilden, og understreket at det avgjørende motiv er ønsket om" ikke å miste den teknologiske buss" i satellitt og romfartsalderen.
3.Motiv og bilde".
4.Bevisførselen har ikke gitt holdepunkter for noe motiv for handlingene.
5.De fleste velger et spesielt motiv som har en personlig verdi for dem selv, sier Raino og tilføyer at de fleste bare vil ha en av neglene sine malt.
6.Den livsfølelse vi uttrykker trenger ikke samme motiv, tvertimot kan livsuttrykket oppstå i kollisjon mellom våre bidrag, eller ved at de belyser hverandre.
7.Det eneste håndfaste mot min klient er at det finnes et motiv.
8.Det eneste motiv jeg har vært med på, er hvor jeg skjærer en stor kake i tilsvarende store stykker.
9.Det er ikke snakk om noe dyptliggende motiv, men vi vet at de to har kranglet om uoverenstemmelser som siktedes sønn har hatt med en slektning av avdøde, sier Arne Østlid.
10.Det har aldri vært vårt motiv å bidra til noen kirkesplittelse.
11.Det jeg vel kan si er at jeg ikke holder det for utelukket at dette kan være ett motiv i saken, sa forsvareren.
12.Det sentrale i denne sak er at vi savner ethvert motiv for at hun ville ta sin manns liv.
13.En av grunnene til at vi ser meget alvorlig på forsvinningen, er at det ikke synes å foreligge noe klart motiv for at hun skulle stikke av.
14.Et viktig poeng er at initiativet til prøveordningen kom fra bankpersonalet ut fra det motiv at de er en servicebedrift og lever av og for kundene.
15.Finnes det noe motiv ?
16.Ganske enkelt penger, ønsket om et lettere liv, er ofte motiv hos dem som nå søker utreise til Tyskland, sa Glemp i en stor tale til 200 000 pilegrimmer onsdag.
17.Har kvinnen oppgitt motiv for handlingene ?
18.Har politiet funnet frem til noe mulig motiv for tyveriet ?
19.Har politiet fått noe motiv for drapet ?
20.Har siktede gitt noe motiv for ildspåsettelsen ?
21.Hva kan et eventuelt motiv for brannen være ?
22.Hva slags sak er det snakk om, har politiet noe motiv ?
23.Hvem andre har motiv, da ?
24.I avhør har ungdommene oppgitt økonomisk vinning og eventyrlyst som motiv for innbruddet og våpentyveriene, sier Ødegård.
25.I åpningen av saken har vi valgt å benytte det skjerpende alternativ fordi vi ikke har noe bestemt motiv å gå ut fra.
26.Jeg har som regel et bilde inni meg når jeg begynner på et nytt motiv.
27.Jeg vil reise spørsmålet om man noen gang i norsk rettspraksis har våget å domfelle en person for drap uten at man har hatt et eneste motiv.
28.Monumentets utformning bygger på et motiv av en brutt lenke.
29.Nå får jeg vel aldri oppleve å se et så interessant motiv igjen, sier Gudmundsen.
30.Og hva er spionens vanlige motiv ?
Le tue ultime ricerche