Norvegese-Svedese traduzione di nyanse

La Traduzione della parola nyanse da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

nyanse in svedese

nyanse
differensieringsostantivo nyans
Sinonimi per nyanse
Termini derivati da nyanse
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Atter er en nyanse i det ganske farverike norske krigsbildet tydelig tegnet for oss - et nytt kapitel av vår krigshistorie sikret for eftertiden.
2.Det er derfor vanskelig å sammenligne hans seire med de gevinstpartier som f.eks. en Karpov idag hjemfører mot stormestere som er på hans eget nivå eller bare en nyanse svakere.
3.Det er en viktig nyanse, hva som trengs er ikke bombastiske erklæringer og krigerske holdninger, men en vilje til å spørre (den ser vi) - og til å lytte, for svarene finnes, alle de svar vi har å velge mellom.
4.Dette er vel en nyanse som sikkert er interessant for en stor del av det norske folk - også lesere av Aftenposten.
5.Direktør Arne Øien i Statistisk Sentralbyrå sier til Aftenposten at Regjeringens vurdering av konjunkturen virker en nyanse mer optimistisk enn den Statistisk Sentralbyrå fremla i sin seneste oversikt.
6.Direktør Arne Øien mener Regjeringens vurdering av konjunkturene virker en nyanse mer optimistisk enn den Statistisk Sentralbyrå står for.
7.En annen nyanse fåes ved særskriving og sammenskriving av sammensatte verber.
8.For vinenes vedkommende ligger rød Bordeaux og champagne ubestridt på topp med 46 og 45 prosent av de spurte med den nyanse at champagnen står høyest i kurs hos kvinnen og Bordeauxn hos mannen.
9.Haugen leverte en nydelig prestasjon, der indre monologer virket ekte i hver nyanse og skiftet naturlig med de ytre replikkene han våget å slippe fra seg til den hemmelighetsfulle damen.
10.Håndkledet er skittent og vil med sine gråtoner være en nyanse i seg selv.
11.Man kan kanskje si at dette er et internt oppgjør mellom klubben og ledelsen i avisen, men når setteritillitsmann Jan E. Andersen i avisen onsdag 11. juli avslutter sine betraktninger med" dette er vel en nyanse som sikkert er interessant for en stor del av det norske folk - også lesere av Aftenposten", så er vel det en invitt til oss lesere ?
12.Men i siste liten bestemte presidenten seg for en noe lysere nyanse - muligens for å markere at den politiske og økonomiske situasjon i landet tross alt ikke er fullt så dyster.
13.Norsk kirkestrid gjennom årene har hatt mange mørke utslag i Amerika har den ikke vært en nyanse lysere.
14.Pinter lytter seg innover i livets spill, fanger hver undertone, spidder hver nyanse på sin pennesplitt, hvis det er det han skriver med.
15.Takket være Farverådet som koordinerer kulørene over landegrensene, finnes alle tilbehør i samme nyanse.
16.Vi kan gjerne stoppe opp i stille eftertanke foran hver nyanse både gammel og ny sprogform gir oss del i.
17.De spesielle NCSkodene fungerer som et" farvesprog" og forklarer hver nyanse presist.
18.Det ble kveldens siste nyanse.
19.Det hele er holdt i en folkelig og tildels festlig retorisk stil, et slags pinsevennsk grenlandkanaanittisk, som såvel i vulgaritet som i litterær lidenskap og billedskapende kraft best kan sammenlignes med Martin Luthers verbale kanonader på tysk mot paven, djevelen og tyrken - dog med den lille nyanse at hos Broder Aage har pinsevennene tatt tyrkens plass.
20.En unødig nyanse i et populærprogram, det generelle" doriske" hadde vært bedre.
21.Fordi man ikke kan avveie eller ta med hver nyanse eller hver kjensgjerning.
22.Men i en slik rapport må man tilstrebe en smule riktighet og nyanse.
23.Mitt, og mange andres syn, er ganske enkelt at vi til tross for en relativt kjølig holdning til reklame generelt, aksepterer den hvis den er den eneste brukbare vei til å oppnå en større nyanse og en bedre balanse i informasjonsvirksomhet og opinionsdannelse gjennom massemedia.
24.Selskapet skal darimot produsere halvfabrikatet aluminia, en viktig nyanse som forsvant i oversettelsen.
25.Til sist en umiskjennelig dansk nyanse, et kontrapunkt til både troen og tvilen når de er på tå hev.
26.Uenigheten melder seg når det gjelder å bedømme hva som er unødig påpynting og hva som er nødvendig formulering, for å få frem den nyanse eller mening i utsagnet som man tilstreber.
Le tue ultime ricerche