Norvegese-Svedese traduzione di oktober

La Traduzione della parola oktober da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

oktober in svedese

oktober
månedsostantivo oktober
Parole simili

 
 

Wiki
Oktober er årets tiende måned og har 31 dager. Årets fire siste måneder har fått navn på samme måte: etter dens plassering i den opprinnelig romerske kalenderen. Latinske octo betyr åtte.

Altri esempi
1.Ahmadiyapakistanere får ikke politisk asyl" - slik lyser en overskrift mot leserne av Deres morgenavis tirsdag 2. oktober.
2.Aksjonen mot utbygging av Fornebu" vil nå selv finansiere slike målinger som skal opptas fra oktober i høst til mars neste år.
3.Arne Treholt ble ved kjennelse av 31. oktober 1984 i Oslo forhørsrett fengslet frem til fredag 28. desember 1984.
4.Bedrift og skatt" er temaet for årets Høstkonferanse, som arrangeres i Bergen 24.26. oktober av Norges Handelshøyskoles Kursvirksomhet i samarbeide med Norske Siviløkonomers Forening.
5.Bei Dou" overrekkes offisielt i Qingdao i Kina 20. oktober.
6.Bygningenes tekniske tilstand, som to av Riksantikvarens medarbeidere undersøkte den 10. oktober d.å., er overraskende god, selv om bygningene er preget av forsømt vedlikehold i senere år.
7.Cabinet de curiosites", daguerreotypi av Hubert, 28.oktober 1839.
8.Den 1. oktober 1984 undertegnet Norsk Polar Navigasjon A / S og Svensk Polarenergi AB en opsjonsavtale om felles undersøkelser og utnyttelse av naturgass på Svalbard, hvor Svensk Polarenergi AB tilbys en 50 prosents andel i 76 utmål på SydSpitsbergen mot å bekoste den første prøveboringen og betale et kontant beløp.
9.Det som så langt kan konstateres er at da Fengselsstyret traff sitt vedtak 18. oktober 1983, ikke forelå skriftlige erklæringer fra sakkyndige om at Per Busk var påført psykiske skader på grunn av langvarig isolasjon.
10.Dette ville vært en riktigere overskrift på de uttalelser, som stortingsrepresentant Jan Petersen hadde i Aftenposten 25. oktober, der han angriper Arbeiderpartiet for manglenede respekt for eiendomsretten.
11.Driftekaren" av Hans E. Kinck fremføres tilsammen tre ganger, første gang var 7. oktober.
12.Dyvi Stena" skal fraktes fra Japan på spesialskip til Norge i midten av oktober.
13.Edvard Munch og arbeiderne" er temaet for en vandreutstilling som åpnes i Newcastle i oktober.
14.En hyldest til skogene" er navnet på utstillingen som åpner i Galleri Amalie, Bjørkelangen, onsdag 10. oktober.
15.En revolusjon er på gang innefor kommunikasjonsteknologien, drevet frem av sammensmeltingen mellom teleog datateknologi", skrev Aftenposten i et referat fra Telecomutstillingen i Geneve i oktober (26.10.83).
16.Gullfisk"trikkene har vært med på å prege bybildet siden slutten av 1930årene, men i oktober skal det være slutt - leddvogner og HØKAtrikker blir da enerådende på byens trikkespor.
17.Helsedirektoratet ødelegges" var den dramatiske overskrift på et innlegg i dagspressen 16. oktober.
18.Henrettelsen" av professor Jan Brøgger tirsdag 2. oktober var imponerende.
19.Hesten eter ingen agurksalat" - slik lød det første budskap som gikk gjennom historiens første telefon, og denne telefonen ble første gang offisielt demonstrert i Frankfurt den 26. oktober 1861 av oppfinneren selv, den 27 år gamle tyskeren Philipp Reis.
20.Ikke alle kan få kjøpt strømper," het det i et avisoppslag i oktober 1944.
21.Jeg ville ansett det rimelig at man ikke hadde reist all denne blåst omkring spørsmålet nå, det var vel heller ikke blitt gjort, hvis vi ikke skulle hatt stortingsvalg 8 oktober.
22.Kalevala" som hadde premiere i Oslo 9. mai, kommer nå opp igjen i VikaTeatret, og spilles i tiden 11.21. oktober, bortsett fra en dag, nemlig den 15 / 10.
23.Kartoffelferien", som det opprinnelig het, fastlegges efter sigende på en ganske pussig måte, nemlig til den uken som omfatter tredje tirsdag i oktober.
24.Minister" Jonas Lie kom til grubegangen 20. oktober.
25.Ny læreboknormal" trådte i kraft i skolen 1. august og i statsadministrasjonen 1. oktober.
26.Pappan" til Bækkelagsrennene, Oslo Cup og Norway Cup fylte 75 år den 24. oktober, og dagen ble feiret med en enkel, elegant bankett i klubbhuset ved Sportsplassen.
27.Piggdekk er tillatt brukt efter 15. oktober.
28.På leit," kommer i oktober.
29.Radio Motor truer med nedleggelse" heter det i Aftenpostens morgennummer tirsdag 23. oktober.
30.The Round Table of Industrialists" - lederne for de 18 storbedriftene - håper innen 1. oktober å ha funnet frem til en gruppe som kan ta ansvaret for å føre prosjektet videre.
Le tue ultime ricerche