Norvegese-Svedese traduzione di ombygging

La Traduzione della parola ombygging da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ombygging in svedese

ombygging
bygningsostantivo ombyggnad
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Starward" er flottere enn noen gang efter en omfattende ombygging som nettopp er avsluttet i Jacksonville.
2.Utvalget skal ha som oppgave å komme med og uttale seg om forslag til nyanlegg, større ombygging, og vedlikeholdsrutiner for eksisterende småbåthavner og opplagsplasser samt forøvrig behandle saker av interesse for disse havner / opplagsplasser", står det i overenskomsten mellom kommunen og båtforeningene.
3.(1984nivå), som inkluderer bygging av to fylkesveier på tilsammen 1,7 km, ombygging av riksvei 176 i en lengde av 390 meter og 560 meter adkomstveier.
4.De som mener å se en svekkelse blander sammen ombygging og nedbygging.
5.Det ble mot to stemmer (SV) besluttet at den prosjekterte ombygging av Rosenhoff skole til sykehjem skal utgå på grunn av for høye omkostninger.
6.Det har vært skrekkelig å arbeide med full ombygging i huset, med pressluftborr sprengning og bråk.
7.Det kan i sin tur også bety ansettelse av flere vaktmestere, og uten å ha finregnet på det, utelukker jeg ikke at det kan komme opp i millionbeløp når også ombygging skal skje innen 1987, fremholder Røllheim.
8.Graving og ombygging preger nok for en stor del miljøet her, men vi kan love at det snart skal avta.
9.Her oppdaget jeg at svikt på informasjon ofte var grunnen til at mange gjorde så mye galt ved ombygging og vedlikehold av gammel bebyggelse, sier Else Rønnevig.
10.Jeg vil bli meget overrasket og meget skuffet hvis vi ikke innen utgangen av året får et positivt vedtak om ombygging fra fylkestinget, sier Hauge.
11.Ny buss, nye rullestoler, ansettelse av aktivitetsleder pluss ombygging av fysioterapiavdelingen.
12.Når det gjelder det omstridte Kretsfengselet er man i ferd med ombygging av celler og med å få bedre tilbud av inne og uteaktiviteter, bedre besøksavdeling og med å foreta en oppdeling av anstalten i mindre enheter, som igjen vil føre til mindre bruk av isolasjon og større grad av fellesskap.
13.Selv om Regjeringen har foretatt en betydelig ombygging av sysselsettingspolitikken, har man likevel ikke vært flinke nok til å bruke ledighetsmidlene.
14.Vi er tilbudt å leie skolens lokaler fra høsten, og uansett bruk vil det være nødvendig med endel ombygging.
15.51 millioner skal benyttes til ombygging av sporene på stasjonen.
16.Aftenposten kunne 6. mars meddele at det for ombygging av stasjonen - med forlengelse av plattformene - nå settes igang arbeider som vil vare bortimot to år.
17.Aktivitetene ved verkstedet har vært jevnt fordelt mellom reparasjon, ombygging og nybygging i tillegg til mekanisk virksomhet, som blant annet har omfattet produksjon av vinsjer.
18.Arbeidene med ombygging og rehabilitering av Majorstuen skole skal begynne i 4. kvartal og ventes ferdig ved årsskiftet 1985 / 86.
19.Arkitekttegningene til en utvidelse, der parkeringsplassen foran bygning nå ligger, var klare, og en ombygging av underetasjen skulle påbegynnes før påske.
20.Atter en gang skal de folkevalgte behandle planene for ombygging og opprustning av Sandvika kino.
21.Av videregående skoler foreslås utsatt ombygging av Sandaker og Hellerud skoler og Oslos andel av Eikelund.
22.Avdelingen har stått avstengt under ombygging.
23.Avtalen innebærer også at skipet efter ombygging skal drives i samarbeide med Hughes Tools datterselskap B.J. Services i Tananger.
24.Berle skole vil bli nesten fullstendig ombygget for å dekke handelsakademiets behov, og omkostningene for ombygging vil bli like store som kjøpesummen, slik at totalinvesteringen vil bli på ca. 13 millioner kroner.
25.Bevilgninger til ombygging av lokalene er anbefalt av alle instanser helt frem til finansrådmannen.
26.Bl. a. blir det nødvendig å etablere 3 nye distriktskontorer, det må foretas ombygging / utbygging ved mange eksisterende kontorer, og de 49 ansatte ved Sosialsentralen skal overføres til distriktsapparatet parallelt med avviklingen av sentralen.
27.Blant annet blir det fullstendig ombygging av restaurantene, som ligger med panoramautsikt over Skövde.
28.Blant annet er det foretatt innleggelse av vann uten at det foreligger tillatelse, og ombygging, tilbygg eller andre bygningsmessige forandringer der bygningsrådet burde hatt et ord med i laget, skriver Sandefjords Blad.
29.Blant de tiltak som planlegges er ombygging av krysset Nedre Prinsdals vei / Ljabruveien, signalregulering i Herregårdsveien for enfelts trafikk og ombygging av krysset Ljabruveien / Mosseveien, slik at bare busser kan benytte dette kryss.
30.Bowitz arbeider med oppussing og ombygging av Stortingsbygningen i regi av Arkitekt MNAL Jan Bauck.
Le tue ultime ricerche