Norvegese-Svedese traduzione di oppfange

La Traduzione della parola oppfange da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

oppfange in svedese

oppfange
allmennverbo fånga
Anagrammi di oppfange
Altri esempi
1.De signaler man har kunnet oppfange av den senere tids meningsmålinger, burde være mer enn tilstrekkelig til å få Regjeringen ut på banen.
2.Den verden menneskene har kalt" Gud" kan være et slikt anderledes kraft og energifelt, som er der og på en eller annen måte virker inn på vår verden uten at tanken kan oppfange den - slik lyset virker inn uten at glasset fanger det opp.
3.Den verden som menneskene har kalt" Gud" kan være et slikt annerledes kraft og energifelt som er der og på en eller annen måte virker inn på vår verden uten at tanken kan oppfange den".
4.Det er praktisk med en rist til å oppfange" løs fisk", som faller ned og som skal tas vekk før neste gang man røker.
5.EBs dekoder tar i bruk en ny teknikk slik at kodene for å kunne oppfange TVsignaler kan endres hele tiden.
6.En slags syvende sans som skal oppfange og fortolke signaler om utvilkingstrekk som kan få betydning for medlemmene av giganten blant landets interesseorganisasjoner.
7.Fotografene skulle jo oppfange hver minste detalj i strukturene.
8.Lederen spilte opp hele sitt vanlige register som herre og mester, trykket seg mot glassveggen for å få hannene på den andre siden til å vike unna, gjorde ville grimaser, fikserte dem med blikket - men ingenting skjedde, eftersom gruppen ikke kunne oppfange signalene.
9.Men hvis også fartøyer kan oppfange slike signaler, øker effektiviteten.
10.Når seilet er stillet inn for å oppfange så meget som mulig av sollyset, begynner solseilet langsomt å øke farten.
11.Roy mener at han er blitt mere var overfor andres reaksjoner og flinkere til å oppfange signaler.
12.Selv om langtidsvarsler på inntil en uke ikke bør tas altfor alvorlig, er det alle gode grunner til å oppfange varselsignalene om en verdensomspennende klimakatastrofe i neste århundre.
13.Tidligere er bindsterke verker skrevet om unnlatelsessyndene i Norges beredskap, og om manglende evne til å oppfange og analysere de signaler som entydig viste at et overfall på Norge nærmet seg.
14.Treholt var ikke lenger direkte med i Barentshavforhandlingene efter at han reiste til New York, men han hadde på forhånd et intimt kjennskap til den norske forhandlingslinjen og har trolig også senere vært istand til å oppfange mulige endringer i det norske opplegget, eller diskusjonen efter siste forhandlingsrunde.
15.Worldwatch Institutes undersøkelse viser at de stor kraftselskapene ikke har hatt evnen til å oppfange de nye signalene.
16.Når man forsøker å oppfange data fra rakettprøver, inngår det blant annet som en del av rustningskontrollen.
17.Aftenposten bragte fredag 25. januar i år videre en kritikk fra Tor Wiik i Kvaerner Engineering mot skolemyndighetene om at de skulle være dårligere til å oppfange signaler fra næringslivet.
18.Besøket av SovjetUnionens leder blir fulgt med stor interesse for å oppfange politiske signaler fra Moskva forut for toppmøtet med president Ronald Reagan i Geneve i neste måned.
19.Derimot kan det muligens være håp om at TVreklamen vil kunne oppfange noe av det reklamematerialet som så ofte fyller våre postkasser.
20.For militære formål vil gevinstene, så langt det er mulig å kontrollere i dag, komme innenfor bl.a. kommunikasjon og forskjellige typer sensorer (elektroniske instrumenter til f.eks. å oppfange signaler).
21.Idet mannskapet med håndpeileutstyr kom frem til havnen, la båten fra kai og peilemannskapene kunne oppfange signalene som fulgte båten utover.
22.Med spesialutstyr tilkoblet kan teleskopet også oppfange infrarødt lys i verdensrommet.
23.Men det må samtidig sterkt understrekes at de ikke hadde vært istand til å oppfange den gunstige vind dersom ikke Regjeringen hadde stått fast på den økonomiske politikk som er ført, hevdet Kristiansen.
24.Måleinstrumentene ved Mjøsa er utplassert i sirkler efter et sinnrikt system for å oppfange retning og avstand til de rystelser som finner sted i jordskorpen.
25.Nesten overalt er det plassert mikrofoner, alle for å oppfange lyd og sende det videre til TVapparatene over hele landet.
26.Når man forsøker å oppfange data fra russiske rakettprøver, inngår det som ledd i rustningskontrollen.
27.Palomar kan oppfange lys som er åtte og en halv milliard år gammelt, men forskerne tror at universet er mellom 15 og 16 milliarder år gammelt.
28.Stadig flere stiller spørsmålet om den jordbrukspolitikken som har vært ført de siste 25 år har maktet å oppfange og å tilpasse seg utviklingen både innen næringen selv og i samfunnet forøvrig.
29.Tre ganger i løpet av årene 197982 ble banene til russiske overvåkingssatellitter endret for å oppfange informasjon om nytt svensk militært materiell av topphemmelig klasse, forteller Nordblom.
30.Under hele bussturen holder guttene blikket festet på Bullard for å oppfange det minste skifte i hennes humør.
Parole simili

 
 

oppfange come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) oppfangeoppfangendeoppfanget
Indicativo
1. Presente
jegoppfanger
duoppfanger
hanoppfanger
vioppfanger
dereoppfanger
deoppfanger
8. Perfetto
jeghar oppfanget
duhar oppfanget
hanhar oppfanget
vihar oppfanget
derehar oppfanget
dehar oppfanget
2. Imperfetto
jegoppfanget
duoppfanget
hanoppfanget
vioppfanget
dereoppfanget
deoppfanget
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde oppfanget
duhadde oppfanget
hanhadde oppfanget
vihadde oppfanget
derehadde oppfanget
dehadde oppfanget
4a. Futuro
jegvil/skal oppfange
duvil/skal oppfange
hanvil/skal oppfange
vivil/skal oppfange
derevil/skal oppfange
devil/skal oppfange
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha oppfanget
duvil/skal ha oppfanget
hanvil/skal ha oppfanget
vivil/skal ha oppfanget
derevil/skal ha oppfanget
devil/skal ha oppfanget
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle oppfange
duville/skulle oppfange
hanville/skulle oppfange
viville/skulle oppfange
dereville/skulle oppfange
deville/skulle oppfange
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha oppfanget
duville/skulle ha oppfanget
hanville/skulle ha oppfanget
viville/skulle ha oppfanget
dereville/skulle ha oppfanget
deville/skulle ha oppfanget
Imperativo
Affermativa
duoppfang
viLa oss oppfange
dereoppfang
Negativa
duikke oppfang! (oppfang ikke)
dereikke oppfang! (oppfang ikke)
Le tue ultime ricerche