Norvegese-Svedese traduzione di påregne

La Traduzione della parola påregne da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

påregne in svedese

påregne
allmennverbo räkna med
Altri esempi
1.Jeg har hatt direkte kontakt med omkring halvparten av alle våre aspiranter, og samtlige har oppfattet at de ikke kan påregne å få gjennomført vanlig førstegangstjeneste dersom de faller fra i aspirantperioden og ikke er innkalt til vanlig tjeneste i juliinntaket.
2.Siden koreanerne selv ikke får noe gratis, kan heller ikke utlendinger påregne å få noe gratis i SydKorea.
3.Andre militærnektere som må i fengsel må kunne påregne samme adoptivhjelp fra Amnesty International.
4.Borettshaverne må ut med et innskudd på ca. kr. 80 000, og kan påregne en førsteårs leie på ca. kr. 1100 uten noe vedlikeholdstillegg.
5.De av mine kritikere og anfallsmenn som hensynsløst holder frem andre fiskeslag på bekostning av hellefisken, kan ikke påregne overbærenhet fra meg !
6.De palestinske representanter kan påregne oppholdstillatelse så sant de ikke har vært delaktige i terroristvirksomhet, men de kan ikke innvilges diplomatisk eller offisiell status.
7.Den demokratiske presidentkandidat Walter Mondale forsikrer Reagan om at han kan påregne full støtte for eventuelle straffereaksjoner overfor gjerningsmennene, forutsatt at de kan identifiseres.
8.Den som derimot måtte oppnå Norsk kulturråds kulturpriser eller Nordisk Råds litteraturpris, kan påregne skattefrihet.
9.Derfor blir dette blant de få kapitler i fylkesbudsjettet som kan påregne en fortsatt vekst.
10.Dermed står det klart at Laker ikke kan påregne amerikanske myndigheters hjelp i sitt oppgjør med sine fordums konkurrenter om passasjertrafikken over Atlanterhavet.
11.Eliassen forsikret at USA fortsatt kan påregne full støtte i sine anstrengelser for å nå avtaler med SovjetUnionen om reduksjoner i atomvåpenarsenalene.
12.Et annet problem for påsketrafikken kan være anleggsarbeide hvor bilistene må påregne perioder med stopp.
13.Et slikt grep burde kunne påregne en omfattende politisk støtte, både i næringsliv, fagbevegelse, kulturliv og forskning.
14.Finneren, ishockeypresident, Erik Sture Larre, kan neppe påregne finnerlønn.
15.For ordens skyld og for å skape klarhet, tillater jeg meg å spørre Riksadvokaten om man for fremtiden kan påregne at påtalemyndigheten vil fremme også mindre lovbrudd når gjerningsmannen er kjent og utpekt.
16.Hvor lang tid må en soldat som er skadet i krig måtte påregne at det vil ta før han får smertestillende midler ?
17.I forslaget til ny lov blir det sagt at en utlending som har fått oppholdstillatelse som resultat av gjenforening, ikke vil kunne påregne fornyelse hvis ekteskapet på dette tidspunkt er oppløst eller ektefellene har flyttet fra hverandre.
18.Man kan ifølge Richenberg ikke påregne fortsatt statlig støtte.
19.Mange bileiere må påregne et oppgjør med tollmyndighetene, og i de groveste tilfellene vil det bli politisak.
20.Men samtidig har Sveriges statsminister gjentatt sin støtte til revolusjonen og understreket at Nicaragua kan påregne full solidaritet mot utenlandsk aggresjon.
21.Om noen i en slik situasjon må kunne påregne statlig intervensjon, er det kommunene.
22.Studiereiser til sentrale forsvarsanlegg innenlands er hva disse kan påregne.
23.Vinner Arbeiderpartiet valget neste år, kan vi påregne at et slikt forslag blir satt ut i livet.
24.En kommune som kan tillate seg å ha - i særklasse - landets høyeste driftsutgifter pr. innbygger, kan umulig påregne statlig unnsetning for å rydde opp i et økonomisk uføre som man selvforskyldt har bragt seg opp i," mener avisen.
25.En kommune som kan tillate seg å ha - i særklasse - landets høyeste driftsutgifter pr. innbygger, kan umulig påregne statlig unnsetning for å rydde opp i et økonomisk uføre som man selvforskyldt har bragt seg opp i.
26.Bilen, som ble demonstrert på Ullevål igår, er flunkende ny, og kan påregne en driftstid på tre år i akutttrafikk.
27.Da må vi påregne en import av elektrisk kraft til kostende 5,4 milliarder kroner i 1990.
28.De er innforstått med at de ikke kan påregne kompensasjon for den merinnsats som forventes.
29.De store flyselskaper, som SAS og Braathen, må også påregne meget betydelige utgifter dersom deres nåværende tekniske, administrative og operative virksomhet skal flyttes fra Fornebu til Hurum, og det må vel være meningen.
30.Flere av passasjerene ombord er ifølge sovjetisk lov forbrytere, som kan påregne harde straffer, dersom de pågripes.
Parole simili

 
 

påregne come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) påregnepåregnendepåregnet
Indicativo
1. Presente
jegpåregner
dupåregner
hanpåregner
vipåregner
derepåregner
depåregner
8. Perfetto
jeghar påregnet
duhar påregnet
hanhar påregnet
vihar påregnet
derehar påregnet
dehar påregnet
2. Imperfetto
jegpåregnet
dupåregnet
hanpåregnet
vipåregnet
derepåregnet
depåregnet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde påregnet
duhadde påregnet
hanhadde påregnet
vihadde påregnet
derehadde påregnet
dehadde påregnet
4a. Futuro
jegvil/skal påregne
duvil/skal påregne
hanvil/skal påregne
vivil/skal påregne
derevil/skal påregne
devil/skal påregne
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha påregnet
duvil/skal ha påregnet
hanvil/skal ha påregnet
vivil/skal ha påregnet
derevil/skal ha påregnet
devil/skal ha påregnet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle påregne
duville/skulle påregne
hanville/skulle påregne
viville/skulle påregne
dereville/skulle påregne
deville/skulle påregne
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha påregnet
duville/skulle ha påregnet
hanville/skulle ha påregnet
viville/skulle ha påregnet
dereville/skulle ha påregnet
deville/skulle ha påregnet
Imperativo
Affermativa
dupåregn
viLa oss påregne
derepåregn
Negativa
duikke påregn! (påregn ikke)
dereikke påregn! (påregn ikke)
Le tue ultime ricerche