Norvegese-Svedese traduzione di parlamentariker

La Traduzione della parola parlamentariker da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

parlamentariker in svedese

parlamentariker
politikk - mannsostantivo parlamentariker
Sinonimi per parlamentariker
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.(NTBReuterAFP) Myndighetene i Afghanistan har sagt seg villige til å løslate den franske journalisten Jacques Abouchar, opplyste en fransk parlamentariker torsdag efter samtaler med et høytstående medlem av det sovjetiske politbyrået.
2.Hun har alltid vært en dårlig parlamentariker, skrev journalisten S. Nihal Singh.
3.Da den kunnskapsrike og veltalende parlamentariker forlot Stortinget i 1961, kunne hans velvalgte efterfølger, Kjell Bondevik, bygge på et solid fundament.
4.Det er Johan Hambro, sønn av vår fremste parlamentariker gjennom tidene, C. J. Hambro, som sier dette i en samtale med Aftenposten få dager før han lanserer sin biografi over faren.
5.Det er først Gidske Anderson som makter å beskrive hvordan dette kom til å forme Brattelis tidlig integrerte personlighet og forberede ham til hans hovedgjerning i norsk politikk i efterkrigstiden : som parlamentariker, finansminister, samferdselsminister, leder for Arbeiderpartiet og statsminister.
6.Det er heller ikke som parlamentariker at Mikhail Gorbatsjov er en interessant person.
7.Det er tradisjon i Nordisk Råd at presidentvervet innehas i et år av en parlamentariker fra det land hvor sesjonen sist ble avholdt.
8.Det forbauser meg at en gammel parlamentariker som Hegtun så sterkt kan gå inn for listeforbundsordningen.
9.Det var mens Oreja var utenriksminister at Spania ble opptatt som medlem av Europarådet, og efter at han i 1982 ble valgt som parlamentariker, har han vært medlem av Europarådets parlamentarikerforsamling.
10.En parlamentariker fra opposisjonspartiet ZAPU i Zimbabwe ble skutt ned og drept på sin farm i den sydvestlige delen av landet søndag.
11.Endelig dukket det opp en konservativ førertype som tålte sammenligning med Johan Sverdrup som parlamentariker og partileder.
12.For noen år siden offentliggjorde denne tidligere parlamentariker og sosialradikale politiker, jurist, m.m. en bok på dansk Gyldendal med tittel" Min russiske ungdom.
13.Hans faglige bakgrunn er imidlertid så solid at han vil kunne stå for en støyt : jurist, industrileder, efterretningssjef, general, ambassadør, parlamentariker.
14.I Chandigarh, som er felleshovedstad for delstatene Punjab og Harayana, ble en parlamentariker fra Kongresspartiet skutt ned og drept tirsdag, trolig av ytterliggående sikher.
15.Marcelino Oreja har selv en forholdsvis beskjeden erfaring som parlamentariker.
16.Også av den grunn faller det derfor naturlig å sidestille Hambro med Johan Sverdrup som den største parlamentariker Stortinget har fostret.
17.Om Ålgård har sterk støtte fra de nordiske og andre nordeuropeiske lands parlamentarikere og regnes som en av de to favoritter, kan det spille mot ham at han er diplomat og ikke parlamentariker.
18.Tradisjonelt velger Europarådet en parlamentariker med erfaring fra rådets virksomhet som generalsekretær.
19.Under de bitre unionskampene i første halvdel av 1890årene demonstrerte han at han ikke bare var en partifører og parlamentariker av usedvanlig format, men også besatt betydelige statsmannsevner.
20.Men det er ikke bare som Høyres leder, men også som statsmann, parlamentariker og ruvende internasjonal skikkelse, vi minnes Hambro.
21.AT disse sakskomplekser er tatt opp av en norsk parlamentariker, er både naturlig og riktig.
22.DERFOR er det både overraskende og gledelig at en norsk parlamentariker, Harald U. Lied, gjennom nitid arbeide i flere år nå har fått full oppslutning i Europarådets politiske komite for en innholdsrik rapport om forholdet mellom Europa og Amerikas forenede stater, og utfordringene til europeerne.
23.De siste fire år har han ikke bare vært en rekordstor stortingsgruppes leder, men i tillegg den samlende parlamentariker for regjeringsflertallet, med betydelig evne til å finne omforente løsninger i vanskelige situasjoner.
24.Det samfunnsorienterte Norge markerer idag at vår største parlamentariker, Carl Joachim Hambro, ble født for 100 år siden.
25.Men mot slutten av 1950årene - og enda mere på 60tallet, i TValderens begynnelse - trådte han frem som en parlamentariker av Guds nåde, og ble, med sin særegne begavelse, snart nærmest en nasjonaleiendom.
26.Sikkerhetsstyrkene i den indiske hovedstaden New Delhi ble satt i alarmberedskap onsdag efter drapet på en fremtredende indisk parlamentariker.
Le tue ultime ricerche