Norvegese-Svedese traduzione di pastor

La Traduzione della parola pastor da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

pastor in svedese

pastor
religionsostantivo pastor
Sinonimi per pastor
Parole simili

 
 

Wiki
Pastor er en tittel som i Norge særlig blir brukt om prester i frikirkelig trossamfunn eller andre kristne trossamfunn registrert i henhold til Lov om trudomssamfunn og ymist anna. Hos registrerte trossamfunn kan pastortittelen også erstattes av forstander, fordi dette er den tittel som benyttes under registrering hos Fylkesmannen. Også hos ikke-kristne trossamfunn registreres lederen som forstander, men disse vil sjelden benytte pastortittelen, som konvensjonelt tillegges kristne trossamfunn.

Altri esempi
1.Angående Jesu Kristi navn var dette et sitat av pastor Bratterud.
2.Dette slår en enstemmig Oslo byrett fast i en frifinnende dom i straffesaken mot pastor Hans Bratterud.
3.Jeg har fordelen av å være bedre informert om pastor Moon og hans virksomhet enn hans kritikere...
4.Med dette Luthersitatet fikk pastor Hans Bratterud siste ord i straffesaken mot ham før retten torsdag formiddag trakk seg tilbake for å avgjøre pastorens skjebne.
5.(NPSAP og NTBAFP) Senator Gary Hart er villig til å stille med pastor Jesse Jackson som visepresidentkandidat hvis han vinner den demokratiske presidentnominasjonen.
6.Det er ennå ikke avgjort om frifinnelsen av pastor Hans Bratterud vil bli anket, opplyser aktor, politiadjutant Anne C. Buer, til NTB.
7.Dette er ingen teatersal, utbrøt byrettsdommer Astrid Will Monsen da tilhengere av den tiltalte pastor Hans Bratterud applauderte under høyesterettsadvokat Alf Nordhus prosedyre i Oslo byrett igår.
8.Du gleder deg altså ikke over pastor Bratterud ?
9.Efter mitt syn fanges ikke pastor Bratterud inn av straffelovens paragraf 135 A fordi Bratterud står på Guds trosgrunnlag og fordi den religiøse følelse ikke må krenkes ved å nekte ham å si det han sa.
10.Haugerud er hovedsetet for pastor Bratterud og hans menighet.
11.I likhet med enkelte andre organisasjoner har vi i toårsperioden mottatt betydelige beløp fra NORAD, Pastor Strømmes Minnestiftelse og Aksjon Håp.
12.Jeg er glad for å være i Norge, for det første ble jeg døpt av pastor Magne Solheim i Den Norske Israelsmisjon og dessuten betalte misjonen løsepenger for meg dessverre har jeg aldri lært norsk, for så måtte jeg lære riksmål og bokmål og slagsmål, sier Richard Wurmbrand med et smil.
13.Jeg er skuffet og overrasket over disse mennene, sa pastor Hans Bratterud til Aftenposten umiddelbart efter at Høyesteretts flertall igår eftermiddag opphevet Oslo byretts frifinnelsesdom over ham.
14.Jeg valgte" Gengangere" fordi jeg synes det er spennende å komme tilbake til et skuespill jeg har satt opp tidligere, sier Knoop og kan fortelle at det gikk på Det Norske Teatret i hans regi i 50årene med Tordis Maurstad og Harald Heide Steen som henholdsvis fru Alving og pastor Manders.
15.La antall kirkegjengere avgjøre den økonomiske støtte fra Staten, ikke antall medlemmer, foreslår pastor Jens Lund Andersen i Den evangelisk lutherske Frikirke.
16.Men i tiden fremover, pastor Oseng ?
17.Og pastor Bratterud ?
18.Pastor Hans Bratterud har overtrådt og overtrer fortsatt de etiske retningslinjene for nærradiovirksomhet.
19.Så Arthur Berg støtter altså demonutdrivelser, slik pastor Søvik og flere syslet med i Bergen ?
20.Så pinsevennene støtter ikke pastor Bratterud ?
21.Vi må bevisst finne handlinger som setter Kirken og evangeliet på dagsordenen som noe synlig, sier pastor Eyvind Skeie.
22.Vi skal sørge for å bli kvitt dem under valget i november, sier pastor Jerry Falwell.
23.Vi vil ta efter der vi mener Den norske kirke har et bedre rituale enn oss, sier synodeformann pastor Sverre Jølstad.
24.Vårt misjonsarbeide er som kjent integrert i Mekane Yesuskirken, altså den etiopiske evangeliske kirke som forkortes til EECMY, forteller pastor Oseng videre.
25.Å glemme martyrene er å glemme Kristus, sier pastor Richard Wurmbrand.
26.500 telefoner på en time og gaveløfter på 600 000 kr. ble resultatet av pastor Hans Bratteruds første TVopptreden i USA.
27.Adolf Fjalsett var pastor i Stabekk Misjonskirke i atten år.
28.Advokat Truls Dramer og pastor Helge Nordahl vil avgjøre et eventuelt erstatningssøksmål i løpet av neste uke.
29.Aktivistene under pastor Jerry Falwells ledelse har allerede fått nedfelt i den republikanske plattform at nye høyesterettsdommere skal være forpliktet til" å forsvare det ufødte liv".
30.Alle meldinger fremhever den vekt pastor Graham har lagt på fred og vennskap mellom folkene.
Le tue ultime ricerche