Norvegese-Svedese traduzione di personlige

La Traduzione della parola personlige da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

personlige in svedese

personlige
allmenn? personlig
Sinonimi per personlige
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.... de personlige angrep mot ham (Moon) er av den samme ondsinnede og usaklige karakter som de historiske angrepene på jødiske, kristne og muhammedanske ledere dengang de som nykommere bragte minoritetsreligioner frem i samfunnet.
2.De deltagende stater akter å gjøre det lettere for sine borgere å reise av personlige og yrkesmessige grunner".
3.De fire årstider" kaller Tone DueTønnessen sitt tilbud, som i korthet går ut på å finne frem til din personlige farveskala.
4.Det sier seg sjøl at et så viktig politisk utspill kan ikke statsministerens personlige rådgiver komme med uten at hans sjef står bak.
5.For min egen personlige del er jeg blitt hengt ut på en meget ærekrenkende måte for embedsmessig behandling og rådgivning i saken for snart 30 år siden," skriver Thomas Løvold i et brev til Handelsdepartementet.
6.Hvis du her tenker på personlige egenskaper, kan jeg fremheve mine meget brede interesser.
7.Jeg tar initiativ i personlige kontakter.
8.Marche Nuptiale a Caroline", som ble overlevert hennes personlige sekretær under MIDEMfestivalen.
9.Martin" - uidentifisert person som har overlatt Dagbladet et nytt" riksarkiv" om Nasjonal Samlings virksomhet, og som ikke må forveksles med saken om Vidkun Quislings personlige papirer.
10.Personlige grunner" oppga førstesekretær Stanislav I. Tsjebotok som årsak til at han ventet ti dager efter at han var blitt utvist før han forlot Norge.
11.Striden som har utviklet seg i presse og etermedia de siste dagene har åpenbart grunnlag i både personlige og saklige motsetninger.
12.The Magazine" bekrefter antagelsen av at Ricky Lee Jones nå er en av USAs mest interessante og personlige rockmusikere.
13.Tusener skulle gjøre samme verdivurdering i sitt personlige liv.
14.Ved å plukke riksmålsnormen fra hverandre og stemme efter sin personlige smak over visse deler - del for del - og ikke bry seg om andre, dokumenterer man sin mangel på forståelse for riksmålet.
15.Å skape kunst idag vil si å legge alt på bordet i en roterende og synkron samtidighet, som i verkets smeltedigel lykkes i å sammensmelte både private og mytiske bilder, personlige tegn, knyttet til individets egen historie, og offentlige tegn, knyttet til kunst og kulturhistorien." - Hvilken ny erfaring kan ligge bak et slikt utsagn ?
16.(UPI / AP) Demokratenes visepresidentkandidat Geraldine Ferraro sa onsdag kveld at de fleste amerikanere er enige med hennes parti i sak, men at de gjenvalgte president Ronald Reagan på grunn av hans personlige popularitet.
17.Andre årsaker som teller mye er den strammere personlige økonomien som fulgte med de generelt dårligere økonomiske konjunkturene, sier direktør Stein Berg.
18.At Norge har mye og billig energi, er ingen unnskyldning for sløsing, sa statsråd Kåre Kristiansens personlige sekretær, Thore Westermoen, i et foredrag i Norsk Energiforening (PF) igår kveld om Regjeringens satsing på energiøkonomisering.
19.At miljøvernministeren nå befarer ett av de vassdragene som er med i Samlet Plan, vil ikke skape noen presedens, sier statsrådens personlige sekretær, Per Kristian Skulberg til Aftenposten.
20.Bare enkelte detaljer i den personlige kontrakten til Rummenigge gjenstår.
21.De fylkeskommunale og kommunale tjenester er av den største betydning for oss, og kravene om bevilgninger fra lokalmiljøene står i sterk kontrast til enkelte partiers løfter om økede personlige skattelettelser.
22.De personlige tragedier og samfunnsmessige virkninger som følger i trafikkskadenes kjølvann, er ofret altfor liten oppmerksomhet fra offentlig hold og organisasjoner, som naturlig burde være opptatt av dem.
23.Den gang Mona Røkke var stortingsrepresentant uttalte hun at det personlige gassvern for nordmenn var uansvarlig dårlig, men efter at hun ble justisminister og ansvarlig for den sivile beredskap er ikke situasjonen blitt bedre, uttalte redaktør Rolf Thue i Direktoratet for sivilt beredskap i et intervju i Aftenposten nylig.
24.Det amerikanske folk ønsker ikke at regjeringen skal gripe inn i deres hjem og treffe beslutninger i spørsmål som er personlige og moralske av natur.
25.Det bør være tankevekkende at de land som har avskaffet den private eiendomsretten eller innskrenket den radikalt, der har det gått samme veien med den personlige frihet, sa Høyres Tore Austad da Odelstinget idag tok til med behandlingen av en endring i erstatningsekspropriasjonsloven som skal sikre at det blir gitt full erstatning.
26.Det er gått mange historier om bråk, personlige motsetninger og økonomiske uoverensstemmelser i kretsen rundt Jacksons før denne turneen endelig kom i gang.
27.Det er klart, men personlige og vanskelige ting kan ofte være vanskelige å diskutere, særlig når man vet at den aktuelle mannen i bildet har samvittighetsproblemer som det er overfor barna.
28.Det er mange positive sider ved å bo i blokk, mener interiørarkitektene Bitten Hopstock, Gunda Bakken og Øyvor Helle, som alle tre har personlige erfaringer med den boformen.
29.Det er min personlige oppfatning at 72 fly er det laveste antall Norge bør ha.
30.Det er min personlige oppfatning at idrettsNorge trenger både Hans B. Skaset, Kjell Wickstrand og Børre Rognlien i styret i tiden som kommer.
Le tue ultime ricerche