Norvegese-Svedese traduzione di pirre

La Traduzione della parola pirre da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

pirre in svedese

pirre
allmennverbo stimulera
Termini derivati da pirre
Altri esempi
1.Hansen har reagert over stoff i Stern som han mener kan pirre elevenes lystfølelse.
2.Det som har bidratt til å pirre nysgjerrigheten, er et brev fra Bergen Bank til aksjonærene i Norske Skog.
3.Men uansett artet kulturredaktørens foredrag seg som en klassisk historieforelesning på sitt mest elegante med en formuleringskunst egnet til å pirre frem de reneste øregasmer.
4.Og som gjennom mangel på samme ikke formådde stort mer enn å pirre vår nysgjerrighet, slik at vi kunne rokke våre hoder enda mer over verdens dårlighet eller finne våre tidligere holdninger ytterligere styrket.
5.Skuespillerne er som så ofte før i britiske serier eminente og man klarer å fascinere seeren uten å pirre vår nysgjerrighet med billige tricks.
6.En sammenhengende severdighetspark i Kongsgården og Mariakirken vil pirre de besøkendes fantasi, sier Erik Schia hos Riksantikvaren.
7.Vi ønsker at våre små drypp skal pirre folks nysgjerrighet og kanskje også være med på å flytte toleransegrensene en smule.
8.All publisiteten omkring Svalbard og kanskje ikke minst filmen" Orions belte" har bidratt til å pirre folks nysgjerrighet for Svalbard, sier sysselmann Carl A. Wendt.
9.Det er vel nærmest skrevet for å pirre leserens nysgjerrighet, ikke for å skremme.
10.Men dette skjedde ikke for å pirre deres nysgjerrighet når det gjelder det overnaturlige.
11.Målet er også å pirre interessen for bibellesning blant dem som idag ikke har noe forhold til Bibelen.
12.To stykker pr. snute er bare såvidt nok til å pirre matlysten hos sultne unger.
Parole simili

 
 

pirre come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) pirrepirrendepirret
Indicativo
1. Presente
jegpirrer
dupirrer
hanpirrer
vipirrer
derepirrer
depirrer
8. Perfetto
jeghar pirret
duhar pirret
hanhar pirret
vihar pirret
derehar pirret
dehar pirret
2. Imperfetto
jegpirret
dupirret
hanpirret
vipirret
derepirret
depirret
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde pirret
duhadde pirret
hanhadde pirret
vihadde pirret
derehadde pirret
dehadde pirret
4a. Futuro
jegvil/skal pirre
duvil/skal pirre
hanvil/skal pirre
vivil/skal pirre
derevil/skal pirre
devil/skal pirre
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha pirret
duvil/skal ha pirret
hanvil/skal ha pirret
vivil/skal ha pirret
derevil/skal ha pirret
devil/skal ha pirret
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle pirre
duville/skulle pirre
hanville/skulle pirre
viville/skulle pirre
dereville/skulle pirre
deville/skulle pirre
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha pirret
duville/skulle ha pirret
hanville/skulle ha pirret
viville/skulle ha pirret
dereville/skulle ha pirret
deville/skulle ha pirret
Imperativo
Affermativa
dupirr
viLa oss pirre
derepirr
Negativa
duikke pirr! (pirr ikke)
dereikke pirr! (pirr ikke)
Le tue ultime ricerche