Norvegese-Svedese traduzione di politi

La Traduzione della parola politi da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

politi in svedese

politi
allmennsostantivo polis
Sinonimi per politi
Termini derivati da politi
Parole simili

 
 

Wiki
For informasjon om politiet i Norge, se Politi- og lensmannsetaten. Politi er offentlige myndigheter som skal håndheve og opprettholde lov og orden og bekjempe kriminalitet. Betegnelsen ble tatt i bruk i Frankrike på 1700-tallet, og er avledet fra det greske ordet politeia, som betyr «borgerskap».

Altri esempi
1.Drivkrefter og motiver hos voldtektsforbryteren"," Rollen som advokat for voldtektsofferet, og offerets møte med politi og rettsvesen" og" Erfaringer fra aksjoner og organisasjoner mot voldtekt på aktivist og offentlig plan".
2.Nordahlsaken var pinlig - ikke bare for påtalemakt og politi, men også for aviser og massemedia som kjøpte politiets bevismateriale ganske så ukritisk.
3.(NSPAP) - Regjeringen i Libya sitter inne med informasjoner om at britisk politi forbereder seg på å storme landets ambassade i London, melder det offisielle telegrambyrået JANA.
4.(NTBDPAReuter) Den tidligere militærguvernøren i Teheran og hans bror ble tirsdag skutt ned og drept på åpen gate i Paris, melder fransk politi.
5.(NTBReuterAFP) 10 personer ble drept og minst 50 kom til skade under sammenstøt mellom politi og demonstranter i sikhenens hellige by Amritsar tirsdag.
6.(NTBRueuter) To personer ble drept og et 20tall skadet i Bangladesh torsdag under sammenstøt mellom politi og demonstranter i forbindelse med en generalstreik.
7.(NTBs medarbeider Trond Børrehaug Hansen) Fransk politi må ha tøyd sine ressurser til yttergrensene for å makte de omfattende sikkerhetstiltak som var satt i verk i forbindelse med 40årsfeiringen av Ddagen.
8.40 prosent av alle som blir skadet, har vært utsatt for overgrep i arbeidssammenheng, f.eks. politi, restaurant eller butikkpersonale.
9.Agca ble lovet 400 000 dollar av Bulgarias hemmelige politi for å myrde paven.
10.Alt som gjelder myndighetsutøvelse, som f.eks. domstoler, politi, skatteinnkrevning og forsvaret for å nevne noen eksempler.
11.Arbeidet med skjærebrenneren er" pent utført" sier ekspertene fra Pengeskapsgruppen ved Oslo politikammer som bistår det lokale politi med efterforskningen.
12.Asbjørn Krag fra Kristiania politi, herr adjunkt.
13.Belgisk politi har vist stor interesse for den delen av saken vi steller med her i Norge.
14.Både svensk og norsk politi tror at den siktede har medvirket til begge ranene sammen med Matus, sier politiadjutant Granerud.
15.Bør man skille politi og påtalemyndighet ?
16.De mange gamle hus som står tomme i lengre tid før de rives, er et stort problem for politi, brannvesen og Bygningskontrollen, og vi får inn en rekke klager fra naboer til slike hus.
17.Den utstrakte bruk av tystere hvor politi arresterer mennesker på bakgrunn av en overløpers ord, kanskje for å redde sitt eget skinn, er forkastelig.
18.Denne ekstrainnsatsen hvor politi og tollere samarbeider med lokale ressurser og sosialetaten har utvilsomt mye for seg.
19.Denne ordningen har vært til stor nytte for nordiske politi og tollmyndigheter i arbeidet med narkotikasakene, sa Røkke.
20.Det er altfor lett å få byggetillatelse for private når de skal leie ut til politi eller rettsvesen.
21.Det er en holdning blant ungdom at det er tøft å se tøffe filmer, og de avviser" barnepikementaliteten" hos politi og påtalemyndighet, men dette er ting myndighetene må ta skikkelig alvorlig, sier Barkenæs, som imidlertid mener at det vil gå noen år før man kan konstatere hvilken betydning videovold har for kriminalitetsutviklingen blant ungdom.
22.Det er innvilget dispensasjon for feilretting av telefon og telex for bl.a. redningssentraler, leger, politi og brannvesen og livsviktige telefoner til syke og gamle.
23.Det er overhodet ingen tvil om at også norsk politi bør anskaffe et slikt hjelpemiddel.
24.Effekten av det økede antall uniformert politi i Slottsparken gjenstår å se, og det er heller ikke tatt stilling til hvor lenge vi skal holde denne skjerpede overvåkingen, sier politiinspektør Aavatsmark.
25.Efter at sentralregjeringen satte inn politi og militære blir det stadig begått overgrep mot sikhene.
26.Efter det NTB forstår ville britisk politi hatt store problemer med å finne obligasjonene uten den norske ingeniørens hjelp, for obligasjonene ble ikke oppbevart hverken på Malta eller på britisk jord.
27.En ting er hva politi og påtalemyndighet har adgang til å gjøre.
28.Et vesentlig moment er at et bevæpnet politi vil bidra til en øket aggresjon mellom politi og publikum, hevdet Bratholm.
29.Folk skal vite at det ikke dreier seg om noen ungdommer som er ute og leker politi, selv om de ser ut som" fantomer".
30.Forholdet mellom punkere og politi er så dårlig at det eneste jeg er redd for, er at ungene mine skal komme i klørne på politifolk.
Le tue ultime ricerche