Norvegese-Svedese traduzione di positiv

La Traduzione della parola positiv da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

positiv in svedese

positiv
inntrykkaggettivo positiv
Sinonimi per positiv
Termini derivati da positiv
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Debatten i Stortinget om retningslinjene for fiskeripolitikken var meget positiv, sett fra fiskeindustriens side.
2.Det er i stedet skapt en kvasisannhet om at ordningen ikke har hatt nevneverdig positiv virkning.
3.Det er med tilfredsstillelse vi kan konstatere at Royal Viking Line nå bedrer sine resultater, og det er grunn til å tro at RVL i fremtiden vil bli en positiv bidragsyder innen Norwegian Caribbean Line", uttaler Arne Strand, administrerende direktør i Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab.
4.Etatsdiagnosen" har kunnet gjennomføres raskt takket være positiv innsats fra alle etatens ansatte, understreker Foss.
5.Involveringspedagogikk" forteller hvordan læreren, blant annet ved hjelp av klassemøter med barn og voksne, kan arbeide for at elevene får en positiv identitet.
6.Jeg satte pris på at statsråden har en klart positiv holdning til spredning av norskproduserte fjernsynsprogrammer gjennom bibliotekene.
7.Kunstnermeldinga" fra 1976 la opp til en positiv kulturpolitisk linje, som støttet våre hovedkrav.
8.Men når CDU / CSU likefullt inntar en grunnleggende positiv holdning til planene om en ikkevoldavtale, så gjør de dette fremfor alt på grunn av en slik avtales symbolvirkning, som ikke må undervurderes.
9.Mener De at regjeringens økonomiske politikk har hatt positiv eller negativ virkning eller ikke særlig virkning på prisstigning, vår konkurranseevne, sysselsetting, eksport ?
10.Sofies Plass" er gitt ut på Hot Club Records, distribusjon Tritonus, og har fått meget positiv omtale også i denne avis, under" På plate og bånd".
11.Svenn Stray synes forslaget fra fredsprisvinner Esquivel om å sende en fredsbåt fulgt av minesveipere til Nicaragua kan være en positiv markering i forhold til mineleggingen av nicaraguanske farvann.
12.Så når SovjetUnionen stiller seg positiv til Kekkonens ide, støtter den i første rekke et fredsinitiativ.
13.Under oppholdet der var pressen meget positiv, og Jiri Kylian ble omtalt som verdens fremste koreograf.
14.Vi trenger en positiv politisk strategi for forholdet til SovjetUnionen...
15.Øya" med sin fortvilede situasjonen er en positiv teatererfaring på mange måter.
16.(AP) Den amerikanske utenriksminister George Shultz betegner som positiv en melding om at sandinistregimet i Nicaragua vil godta et fredsforslag fra Contadoragruppen.
17.(Spesiell medarbeider) Rosenborg og Fredrikstad spilte for 11 (11) på Lerkendal i en kamp der første omgang skilte seg ut i positiv retning.Da var særlig de rødkledte fra plankebyen farlige med sitt lette,tekniske spill.
18.Atmosfæren foran president Ronald Reagans møte med den sovjetiske utenriksminister Andrej Gromyko virker positiv, fremholder statsminister Kåre Willoch.
19.Avisene gir for mye positiv og nøytral fremstilling av rusgifter når vi tar i betraktning de problemer de skaper i samfunnet, og alkohol får altfor lite omtale i forhold til narkotika når vi vet at alkohol foreløbig er årsak til langt større og omfattende problemer enn narkotika.
20.Både barn og foreldre viser en positiv interesse for kulturtiltak.
21.De bedrifter som har en positiv innstilling til å flytte aktiviteter til Indonesia, har en mulighet til å nå et enormt interessant marked, sier Terje Groth til Aftenposten.
22.De forventer at vi skal bidra til en positiv utvikling både i våre forbindelser og i arbeidet for fredens sak.
23.De to gangene jeg tidligere har forsøkt et slikt opplegg ga ihvertfall positiv effekt, sier Lindvall, som er den eneste av våre som prøver kuren så mange innen turløp har benyttet seg av - som oftest med stort hell.
24.Den norske regjering vil følge ekteparet Sakharovs situasjon med stor oppmerksomhet og fortsatt gjøre det som er mulig for å bidra til en positiv løsning, uttaler utenriksminister Svenn Stray.
25.Dessuten har fysisk aktivitet positiv innvirkning på kalsiumopptaket.
26.Det er Regjeringens syn at tiltak mot regimet i SydAfrika må ha en viss internasjonal bredde om de skal få nåen positiv effekt.
27.Det er bedre å eie 2030 prosent av en bedrift som er inne i en positiv utvikling enn å være eneaksjonær i en bedrift som går i motbakke, mener Wennberg.
28.Det er bedre å eie 2030 prosent i en bedrift som er inne i en positiv utvikling enn å være eneaksjonær i en bedrift som går i motbakke, mener Trond Wennberg.
29.Det er en meget lovende og positiv utvikling i NRK.
30.Det er en positiv utvikling at stadig flere kvinner blir med i" the National Guard", sier Cheryl Guzek, som til daglig spar kull i et kraftverk.
Le tue ultime ricerche