Norvegese-Svedese traduzione di postgiro

La Traduzione della parola postgiro da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

postgiro in svedese

postgiro
bankbevegelsesostantivo Postgirot
Termini derivati da postgiro
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.En ønsket endring i bankenes prissetting kan bli hindret dersom ikke prisingen av konkurrerende betalingsformidlingstjenester som f.eks. postgiro også utvikles på en rasjonell måte.
2.Blir det så langt bedre med mange nye" Postgiro"bygg ?
3.Den store katastrofen kan så komme den 12. juni for tilsammen over 200 000 pensjonister som får alderstrygden på postgiro i de fem byene.
4.Det bør være reell konkurranse mellom det statlige betalingssystemet postgiro og de private bankenes girosystem.
5.Hvis myndighetene velger å koble renter i postgirosystemet sammen med gebyrer på banktjenester i postsystemet, vil dette kunne åpne veien for prissetting også på gireringer i Bankenes Betalingssentral (BBS), sier Gundersen, som tilføyer at en konsekvens av en likere konkurransesituasjon når det gjelder henholdsvis bank og postgiro bør være at statlige organer også benytter bankgiro, og ikke bare postgiro.
6.Jeg kjørte bra i Postgiro Open i Sverige, som gikk rett efter Giro dItalia.
7.Klart at et samfunnsnyttig foretagende som Postgiro burde få høvelige arbeidslokaler.
8.Postgiro er en meget viktig del av Statens finansiering, sier finansministeren, som påpeker at en betydelig del av de midler som står inne på postgiro blir lånt av statskassen og går ut igjen som utlån fra statsbankene.
9.Ved at det nå vil bli gitt renter på postgiroinnskudd, er det også lagt til rette for en fremtidig felles blankett for bank og postgiro, understreket statsråd Jakobsen som tilføyet at et nærmere samarbeide mellom bank og post vil gi som resultat en effektivisering av girotjenestene og gi publikum et bedre tilbud.
10.Vi akter å koble inn Bjørn Mattson, direktøren for Postgiro Open i Sverige.
11.Vi har fått signaler om at Finansdepartementet ønsker å gi renter på postgiro og samtidig innføre gebyrer på postgirotjenester.
12.Vi har jo også konkurranseforholdet til postgiro å ta hensyn til.
13.Andre har overført beløp direkte til aksjonskontoen, bankgiro eller postgiro 1.
14.Av innestående beløp på postgiro var det ved årsskiftet plassert 13,5 milliarder kroner i statsobligasjoner, kontolån til statskassen og kommunale obligasjoner, mens 173 millioner var plassert i øvrige obligasjoner.
15.Bankene har vært harde konkurrenter, men postgiro har de siste årene vært på vikende front overfor bankgirosystemet.
16.Beløp kan også innbetales på bankgiro 1 eller postgiro 1.
17.Beløpene kan også betales inn til bankgiro 1 eller postgiro 1.
18.Betalingen går over postgiro - hvert halvår, hvis det passer best for foreldrene.
19.Bidrag kan også gis over bankgiro 1 eller postgiro 1.
20.DET hører kanskje ikke til blant de største problemer i dagens norske samfunn at vi fremdeles har to adskilte girosystemer for betaling, bank og postgiro.
21.Da hovedfeltet svingte inn i Jonas Lies gate i Lillestrøm lørdag eftermiddag for å ta fatt på fem omganger i den avsluttende rundbanen, var vinneren av årets Postgiro Grand Prix klar.
22.De nye gebyrene kommer i forbindelse med at det sannsynligvis neste år blir åpnet adgang til å gi rente på innestående midler på postgiro.
23.De tre organisasjonene Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Norges Røde Kors fortsetter aksjonen for Afrikas nødlidende og håper på nye bidrag på postgiro 1 og bankgiro 1.
24.Den store taper i kampen om markedsandelene er Postgiro, som er gått ned fra 10,5 prosent i 1976 til 6,5 prosent ifjor, og Postsparebanken som også har hatt en nedgang i denne perioden.
25.Derfor er arbeidsledighetstrygden lagt om til postgiro fra 1. juni, noe som ikke er gått smertefritt.
26.Det beregnes et gebyr pr. brev på NOK 10, som skal betales til postgiro 3 92 59 48, Oslo.
27.Det blir ikke aktuelt å omlegge trygdekontorenes rutiner for utbetaling av barnetrygd over postgiro, sier formannen i Trygdetjenestemennenes landsforbund, Jan Erik Gulbrandsen.
28.Det blir også et sovjetisk landslag i sykkelrittet Postgiro Grand Prix og friidrettskamp SovjetNorden på Bislett 16. og 17. juli.
29.Det er 25 år siden forslaget om en felles postgiro og bankgiroblankett kom opp første gang.
30.Det er Postgiro som i 1985 skal sponse kombinertlandslaget og langrennsløperne med 1,2 millioner kroner !
Le tue ultime ricerche