Norvegese-Svedese traduzione di purring

La Traduzione della parola purring da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

purring in svedese

purring
allmenn? påminnelser
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Purring" står det for sikkerhets skyld på et krav på kroner en fra Bergen trygdekontor til en selvstendig næringsdrivende.
2.Efter 4 måneder og en skarp purring ble det bekreftet at brevet var mottatt.
3.For å få folk til å betale inn i tide, innfører OBOS et straffegebyr på 60 kroner fra og med annen gangs purring på husleien fra 1. januar neste år.
4.Foreldre som unnlater å betale for barnehaveplass i Oslo som følge av den betalingsstreik som Oslobarnehavenes Foreldreforening har oppfordret til, må regne med at barna mister plassen hvis beløpet ikke betales efter annen gangs purring, opplyser fungerende sosialrådmann Odd Gjesteby i bystyret igår som svar på en interpellasjon fra Liv Finstad (rv).
5.Formannen i Idrettens kontaktutvalg, som administrerer reklameordningen, sier at man i disse dager sender ut purring til de annonsører som ikke har betalt for fjoråret.
6.Første gangs purring kommer til å bli sendt ut efter den 15. i måneden og annen gangs purring med gebyr blir sendt ut efter en måned.
7.Hvis bileieren heller ikke møter efter Biltilsynets purring, overlates saken til politiet, som praktisk nok har installert seg med en egen avdeling for avskiltninger hos Biltilsynet på Risløkka.
8.Overlatelse av innkrevingen til Kreditorforeningen med første purring har så gitt ytterligere 200 kroner i omkostninger.
9.Sentralforbundet sendte fredag ut siste purring til de kommuner som ikke har tatt stillig til legeavtalen.
10.Siste utspill fra NAF fremkommer nå i en purring til medlemmene på kontingenten for 1984.
11.Uteblir han uten å varsle, sender Biltilsynet en purring.
12.Ved første gangs forsøk gikk det ikke, men efter å ha mottatt purring, fikk den polske" hjortefot" fra Flekkefjord olympisk klarsignal.
13.Arbeidet med både første og annen gangs purring er godt i gang, likeså arbeidet med å iverksette påleggstrekk og utpanting.
14.Barnehavesjef Ellionor Østen opplyser at manglende betaling efter tredje gangs purring normalt fører til oppsigelse av barnehaveplass.
15.Det kan gå inntil et halvt år før siste purring kommer i posten og kemneren" truer" med å hente bilen eller ta annen pant.
16.Det kunne gå opptil to år fra siste purring til pantsetting.
17.Efter fristens utløp for ett år siden ble det sendt purring til alle bedrifter samt gjennomført en landsomfattende annonsekampanje.
18.For de fleste ombord i K / V" Andenes" ble det en ufrivillig purring da fartøyet raskt fikk en annen rytme, opp og ned i isen.
19.Idag vil det trolig bli vurdert om det skal innkalles til ekstraordinær regjeringskonferanse, og om det skal sendes en purring.
20.Purring nummer to lar også vente på seg, men til gjengjeld må man da betale tilleggsavgift.
21.Siden pantefullmektig ble ansatt, er man gått direkte til pantsetting efter annen gangs purring, i noen tilfeller efter første purring.
22.Til tross for skriftlig og muntlig purring har ingen av dem svart til nå, 2 måneder efter at innlegget ble trykket.
23.Tross purring i november er ikke pengene blitt inbetalt - derfor er turoperatørvirksomheten blitt drevet ulovlig, sier Bjerke.
Le tue ultime ricerche