Norvegese-Svedese traduzione di søke

La Traduzione della parola søke da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

søke in svedese

søke
allmennverbo söka
Sinonimi per søke
Termini derivati da søke
Altri esempi
1.Blokaden", eller NBFs oppfordring til medlemmene om ikke å søke stillinger i den nye banken, kom efter at Oslobanken kunngjorde at den vil holde åpent om lørdagene de siste ukene av inneværende år.
2.De burde søke om å få igjen skolepengene sine !" med adresse til de to foran nevnte.
3.Det betyr i klarsprog at du kan reise et uthus eller en gjestehytte eller bygge på hytta uten å søke på forhånd.
4.Nettopp i en situasjon hvor det er en aktuell mulighet for at Venstre vil søke samarbeid med Ap., er det politisk vesentlig at det ikke rår noe tvil om Venstres plattform som et parti uavhengig av blokkene og som et radikalt ikkesosialistisk parti.
5.Selv om de virkemidler USA benytter seg av i dette området kan diskuteres, er den norske og amerikanske regjering enige om målet, nemlig å søke å fremme en demokratisk utvikling i de angjeldene land.
6.Vil professoren innprente overfor NRKs medarbeidere at de bør søke å benytte genitivs" s" i eieform og ikke det munnslappe" til" slik at misforståelser kan unngås ?
7.Å søke hjelp er intet svakhetstegn.
8.Alle kan søke, og det må gjøres før 15. mars.
9.Alle kan søke om å komme hit.
10.Alle kan søke stipendiet, bortsett fra de som har familie i Rotary.
11.Alle må søke omigjen, og så å si stille opp på nytt for hvert år.
12.At man må søke om å få utlevert kirkenøkkelen når det skal holdes gudstjeneste.
13.At vi kan søke råd når vi ikke klarer mer.
14.Da bispekollegiet ba megom å søke Balsfjord sogneprestembede, hentet jeg råd hos to mennesker jeg har stor tillit til, biskop Kristen Kyrre Bremer og professor Inge Lønning.
15.Da blir vi tvunget til å drive efter det samme prinsippet som legene, nemlig å sende regningen med pasienten, som i sin tur må søke refusjon på trygdekontoret.
16.Da vi skulle kartlegge hver enkelt kandidats motivasjon for å søke opptak i etaten, kunne vi med interesse registrere at svært mange iår mente at muligheten for fast arbeide var av størst betydning.
17.De aller fleste som kontakter oss, ønsker å søke tilbake til sine røtter og treffe sine norske slektninger, som de kanskje aldri har hatt kontakt med.
18.De ansatte i det gamle Porsgrunns Dagblad vil selvfølgelig kunne søke stillinger i det nye Porsgrunns Dagblad på lik linje med andre søkere, sier redaktør Jacobsen.
19.De fyller en plass i naturen, sier han, - som mat for andre dyr, som måtte søke annen næring hvis de ikke hadde musene å ty til.
20.De nye vestlige mellomdistanseraketter ble utplassert som et svar på allerede utplasserte sovjetiske SS 20raketter og som en direkte følge av den sovjetiske uvilje til å søke en gjensidig,balansert avtale om reduksjoner, blir det fremholdt.
21.De studentene som vil til Frankrike må bestemme seg forholdsvis raskt og søke i vårsemesteret, fordi selve opptaket vil ta sin tid, sier fakultetssekretær Egil Spangen ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet i Oslo.
22.Den sikreste måte å avfolke kysten på er å få kvinnene til å flytte til byen for å søke arbeide.
23.Derefter må jeg søke boliglån på vanlige vilkår.
24.Derimot ligger Norges største aktivum i at EF ikke kan si nei dersom dere skulle søke om medlemskap, sa den danske europeer.
25.Dersom det er riktig at Kjell Magne Bondevik har anmodet Hognestad om å søke en annen stilling og dermed unngå oppsigelse, så har kirkestatsråden i dette tilfelle opptrådt som kirkelig overordnet.
26.Dersom dette ikke er mulig og man ikke har penger til å betale regningen med, kan man ta kontakt med de lokale helseog sosialkontorene eller distriktssosialkontorene og søke om hjelp, sier sosialsjef Marit Moe.
27.Dessuten er vi nå i ferd med å søke statsstøtte til driften av SOSkontorene, sier han.
28.Det ble en kald fornøyelse, men det var fantastisk å søke ly i en varm hytte eller en lun snehule.
29.Det er derfor fullt mulig at sviktende fiske i elver som har vært utsatt for kultivering i lengre tid, rett og slett kan skyldes at laksen har mistet evnen til å søke tilbake, sier han.
30.Det er for å undersøke hva et slikt opplegg innebærer i praksis - både teknisk, økonomisk og kulturelt - at Akershus Informasjon A / S, som eies av arbeiderpressen, vil ta et initiativ til å søke om en slik konsesjon, opplyser styreformannen.
Parole simili

 
 

søke come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) søkesøkendesøkt
Indicativo
1. Presente
jegsøker
dusøker
hansøker
visøker
deresøker
desøker
8. Perfetto
jeghar søkt
duhar søkt
hanhar søkt
vihar søkt
derehar søkt
dehar søkt
2. Imperfetto
jegsøkte
dusøkte
hansøkte
visøkte
deresøkte
desøkte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde søkt
duhadde søkt
hanhadde søkt
vihadde søkt
derehadde søkt
dehadde søkt
4a. Futuro
jegvil/skal søke
duvil/skal søke
hanvil/skal søke
vivil/skal søke
derevil/skal søke
devil/skal søke
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha søkt
duvil/skal ha søkt
hanvil/skal ha søkt
vivil/skal ha søkt
derevil/skal ha søkt
devil/skal ha søkt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle søke
duville/skulle søke
hanville/skulle søke
viville/skulle søke
dereville/skulle søke
deville/skulle søke
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha søkt
duville/skulle ha søkt
hanville/skulle ha søkt
viville/skulle ha søkt
dereville/skulle ha søkt
deville/skulle ha søkt
Imperativo
Affermativa
dusøk
viLa oss søke
deresøk
Negativa
duikke søk! (søk ikke)
dereikke søk! (søk ikke)
Le tue ultime ricerche