Norvegese-Svedese traduzione di søkt

La Traduzione della parola søkt da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

søkt in svedese

søkt
allmenn? eftersträvas
Sinonimi per søkt
Termini derivati da søkt
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Husbandry" henfaller til det polemiske av og til, og den dramatiske konstruksjon kan virke søkt og klossete, men forfatterens intensitet er smittsom, og stykket er overbevisende av den grunn.
2.Konkurrerende" partier og aviser vil også få tilbud om konsesjon, om enkelte i et distrikt har søkt.
3.(AP) Prins Michael av Kent har søkt hjelp av to prester i håp om å bli kvitt et plagsomt spøkelse som lenge skal ha hjemsøkt hans 300 år gamle slott.
4.(Aftenposens korrespondent) En advokat på Nesbyen i Hallingdal som har søkt om å få transportere bryllupsgjester til Glitterheim, har fått avslått sin søknad også fra fylkesmannem i Oppland.
5.(NTBRB) Siden 1. august har 115 iranere meldt seg som flyktninger ved Danmarks grenser, og søkt om politisk asyl i landet.
6.70 hadde søkt om å få komme med, men vi er av praktiske grunner nødt til å begrense tallet på deltagere og benytte fylkeskvotering, sier førstekonsulent Gunnar Mathiesen i Statens ungdoms og idrettskontor (STUI), til Aftenposten.
7.De legene som har søkt om innleggelse for en pasient, bør derfor benytte telefonen, oppfordrer overlegene ved Radiumhospitalet.
8.De tre siste årene har vi søkt efter folk landet rundt, men det er svært vanskelig å få tak i folk.
9.Den 31. januar ifjor var det registrert ca. 15 000 ansøkninger om utsettelse, og det ser ut som om minst like mange har søkt iår, opplyser ligningssjef Lars Hjermstad til Aftenposten.
10.Det blir trolig store diskusjoner om dette, og det er heller ikke søkt om konsesjon for alternativ nummer 2, nemlig Miljøverndepartementets forslag.
11.Det er helt klart at ikke alle som har søkt kan regne med å få tillatelse, sier byråsjef Roy Kristiansen.
12.Det er klart at arbeidsforholdene er tunge på grunn av den store spredning, men velferdstjenesten for gardistene er søkt opprettholdt så langt råd er, med kantine og andre servicetilbud, sier den nye gardesjefen.
13.Det er riktig at rådet har søkt Kulturdepartementet om direkte bidrag over statsbudsjettet.
14.Det jeg vet med sikkerhet, er at jeg har medarbeidere som har søkt seg til andre stillinger.
15.Elf Aquitaine og Total Marine har nylig søkt Olje og energidepartementet om å bli tildelt andelen, opplyser assisterende pressetalsmann Ole Thomas Helgesen i Elf til Aftenposten.
16.En svært søkt begrunnelse fra NRKledelsen, mener Trygve Moe i Norsk Journalistlag.
17.Flere hundre arbeidsløse er organisert i Oslo, Bergen og Trondheim, men vi må få enda flere til å stå samlet, påpeker han og legger til at det nå vil bli søkt om støtte til bussturprosjektet i fagforeninger og i LO sentralt.
18.For mange trafikanter kan det virke søkt at radaren plasseres akkurat der.
19.For å kunne bedre veiledningstjenesten og videreutvikle driften av de arbeidsløses egen kafe, har vi søkt kommunen om kontorlokaler - men uten å få svar.
20.Gjennom sin kampanje på det verbale plan har Moskva søkt å påvirke stabiliteten i den vestlige verden og å påvirke opinionen for å gjøre det politisk umulig å gjennomføre utplasseringen av raketter på vestlig side.
21.Har du søkt om å komme inn på Kunstakademiet ?
22.Hvis et parti eller en avis blir innvilget konsesjon, vil vi tilby andre aviser og partier i distriktet det samme, uansett om de har søkt eller ikke.
23.I alle tilfeller skulle man ha søkt om dispensasjon for å forlate havnen.
24.I første omgang hadde det meldt seg fire søkere, men da tiden gikk uten noen avgjørelse for SørVaranger, utnevnte departementet den ene søkeren efter den andre til andre stillinger som de også hadde søkt, og til slutt var det visstnok en av dem som trakk seg.
25.Ingen har vel idag søkt en kirkegård, eller passert en til fots eller i bil, uten å legge merke til folkevandringen dit.
26.Jeg finner kritikken nokså søkt.
27.Jeg hadde aldri søkt jobben som fremmedkontrollsjef om jeg hadde ansett den fremmedloven vi har som rasistisk, uttaler han.
28.Jeg har søkt statsstipendium, og for å få det er en forpliktet til å satse seriøst.
29.Jeg kan nevne mange eksempler på at foreldre ikke har søkt støtte fordi de ikke har visst at de har anledning til det.
30.Jeg kjenner ikke noe land i Europa der man på denne måten har søkt å ekskludere Televerket fra hele terminalmarkedet og denne type brukertjeneste, sa Holler.
Le tue ultime ricerche