Norvegese-Svedese traduzione di sagbruk

La Traduzione della parola sagbruk da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

sagbruk in svedese

sagbruk
industrisostantivo sågverk
Parole simili

 
 

Wiki
Et sagbruk er et sted hvor tømmerstokker blir saget opp til planker, bord og annen trelast.

Altri esempi
1.Det er fremstilt som om enkelte sagbruk må stanse fordi vi ikke leverer tømmer, men det er ikke riktig, sier formannen i Glommen Skogeierforening, Halvor Svenkerud, til Aftenposten.
2.Bredesen Opset var første sagbruk som måtte stanse på grunn av tømmermangel.
3.Byen Octocal nord i Nicaragua ble igår fredag angrepet av 600 opprørere som satte fyr på og ødela et viktig sagbruk, energiinstallasjoner og kornsiloer melder NPSAP.
4.Både Iran og Irak har bestilt planker som egner seg til likkister ved et sagbruk i MidtFinland, opplyste Helsingforsavisen IltaSanomat tirsdag.
5.Det er m.a.o. sterke giganter norske sagbruk skal konkurrere med ute og hjemme.
6.Det har vært drevet sagbruk på stedet siden 1920årene, og bedriften har vært herjet av brann flere ganger.
7.Dog, i 1845 fantes det ikke en eneste verks eller fabrikkarbeider i hele Asker, bortsett fra dem som hadde sitt sesongarbeide på møller og sagbruk.
8.En av kjøperne - et større sagbruk har stanset på grunn av tømmermangel.
9.En avlegger går til Østerrike hvor 180 000 mål skog gir en avvirkning på 120 000 kubikkmeter i året, hvorav endel blir benyttet i eget sagbruk.
10.Her slumrer herregården på den ene sider, mens LøvenskioldVækerøs sagbruk og fabrikker går for full damp på den annen, innlemmet i sommerdagens skjønnhet, de også.
11.Hvem er det som forsyner tradisjonelle norske næringer som sagbruk, fiske og trebearbeiding med maskinelt utstyr ?
12.Hver bygd med respekt for seg selv hadde ett eller flere sagbruk.
13.Hvorfor ikke lage et sagbruk og høvle bord til likkister ?
14.I dag blir mer enn to tredjedeler av bartrekvantumet videreforedlet på sagbruk i landsdelen, men det utgjør bare 13 prosent av efterspørselen på Vestlandet.
15.I dag er det 2 000 årsverk i skogbruk, transport, og sagbruk med tilknyttet industri på Vestlandet.
16.I disse tidstypiske fabrikklokaler som lå konsentrert langs våre elver og fossefall, og som ga støtet til den aller første industri, ble det drevet sagbruk, veverier og møllevirksomhet.
17.I et samfunn der over 90 prosent på landsbygden levde av jordbruk, er det forbausende mange som var avhengig av" nye næringer" som bergverk og sagbruk, sier NAVFstipendiat Knut Sprauten ved Universitetet i Oslo.
18.I praksis er bedriftens sagbruk, Vikodden bruk, i AurskogHøland langt på vei blitt innestengt i perioden med telerestriksjoner.
19.Jernverket der var lagt ned noen år tidligere, men snart kom her sagbruk og mølle.
20.Krefter har vært i sving for å få til et slags samarbeide mellom skogeiere, sagbruk og trekullbedrift, slik at noe av det trevirke som ellers går til spille kunne komme til nytte.
21.Like efter siste krig var det 15002000 sagbruk i Norge.
22.Med en årsomsetning på drøye tre milliarder kroner, er norske sagbruk som industrigren betraktet ikke av de store, selv i norsk målestokk.
23.Men de fleste lokale sagbruk har gjerne muligheter for å ta imot bestilling på bakhon til skigard.
24.Men slike er det ofte vanskelig å få kjøpt på et sagbruk.
25.Mesna Bruk i Lillehammer har undertegnet kontrakt med en chilensk bedrift om levering av et komplett sagbruk til 4,5 millioner kroner.
26.Møller og sagbruk ble revet for å gi plass til veldige murbygninger, og bruken av maskiner fikk avgjørende betydning.
27.Nordlignum igjen er medeier i et stort sagbruk i Sverige sammen med svenske Skrinet, som igjen penset Nordlignum inn på norske Skrinet, hvor svenske Skrinet eier 30 prosent.
28.Norske Skogindustrier, som har store sagbruk i Våler og på Skarnes, sa seg i prinsippet enig i dette, men er efter det Aftenposten får opplyst nå i ferd med å gjøre kuvending.
29.Omkranset av ranke bjerketrær står rester av 44 steinpilarer som et minne om det som i sin tid var Europas største sagbruk.
30.Planene går ut på å bygge et 4000 kvadratmeter stort nybygg på Fossum, hvor selskapet nå har sitt sagbruk.
Le tue ultime ricerche