Norvegese-Svedese traduzione di selvbestemt

La Traduzione della parola selvbestemt da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

selvbestemt in svedese

selvbestemt
allmenn? självbestämt
Sinonimi per selvbestemt
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er titelen på et stykke om graviditet og selvbestemt abort, som Musidra Teater oppfører i trikkestallen på Majorstuen lørdag og søndag.
2.Bør vi sette klare skillelinjer mellom debatten om regulær selvbestemt abort og abort i forbindelse med fostervannsdiagnostikk ?
3.Ikke minst vil jeg støtte det partiet som står fremst i kampen mot selvbestemt abort og for ærefrykt for livet.
4.Vi kan ikke stikke hodet i sanden og overse den sosiale virkelighet, sa den greske justisminister G. Mangakis i sin begrunnelse for at regjeringen nå har besluttet å innføre selvbestemt abort.
5.Abortkampen førte ham inn i sentralstyret i Folkebevegelsen mot selvbestemt abort.
6.Det er nå ni år siden biskop Per Lønning gikk av som biskop i protest mot at Stortinget i 1975 vedtok loven om selvbestemt abort.
7.Det har seg slik at jeg i et underkapitel i Undsetkapitlet gjør oppmerksom på at Undset ikke var kvinnesakskvinne, at hun var mot selvbestemt abort og aksepterte den tradisjonelle kvinnerollen.
8.En annen sak ville være om folk brukte mindre til livsfornødenheter av egen, selvbestemt vilje, men såvidt vi kan begripe i denne sammenheng dreier det seg ikke om det.
9.Er det ikke en fare for at også Knudsen sak kan bli avvist fordi den ikke berører hans personlige rett til å tale og kjempe mot loven om selvbestemt abort ?
10.Følger en gjenvalgt Reagan dette direktivet, kan det bety slutten for selvbestemt abort i USA.
11.Før helgen kunne man bare konstatere at høyrefløyen har vunnet over en bred front, som spenner fra et entydig nei til skatteøkninger til et like uforsonlig nei til selvbestemt abort.
12.Han er imot selvbestemt abort, men" virkningen av spiralen er et medisinsk spørsmål som jeg ikke kan uttale meg om", mener biskopen.
13.Han har mottatt et tilbud fra Kontaktnettet for Kirkelig Samhold som folketaler i kampen mot selvbestemt abort, men har ennå ikke tatt stilling til dette.
14.Han meldte seg ut i protest efter at han ble pålagt å stemme mot sin overbevisning og for selvbestemt abort - et pålegg han ikke fulgte.
15.Han peker på at den nærmest" lydløse rokade i spørsmålet om selvbestemt livsavbrudd" må innvarsle parallelle holdninger til etiske spørsmål i andre sammenhenger.
16.Han sammenlignet loven om selvbestemt abort med fri vold i bakgatene.
17.Hjort har tidligere uttalt at han mener det er gode muligheter for å nå frem med spørsmålet om selvbestemt abort er i strid med menneskerettighetserklæringens artikkel to om retten til liv.
18.Ifølge det nye lovutkastet vil enslige kvinner få rett til selvbestemt abort, mens gifte kvinner også må ha mannens samtykke til inngrepet.
19.Jeg kan bare konstatere at utvalg med bred kompetanse i etikk, filosofi, teologi og annen ekspertise har funnet det vanskelig å si ja til selvbestemt abort og nei til eksperimenter på befruktede egg på et tidlig tidspunkt.
20.Kr.F. og Sp. vil avskaffe selvbestemt abort.
21.Lov om selvbestemt abort er nemlig i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvens jonens artikkel 2, slik kristenheten må forstå den på grunnlag av naturretten og Den hellige skrift, sier Djupvik.
22.Loven om selvbestemt abort kom i 1978 efter mange, mange års kamp og tusenvis av illegale aborter.
23.Men selv om Ronald Reagan både er imot selvbestemt abort og for mer kristendomsundervisning i skolen, får han ingen automatisk støtte fra Indremisjonsgeneralen, som også er formann i de kristne Organisasjoners Fellesråd.
24.Noe annet kan neppe tjene den sak Børre Knudsen kjemper for, nemlig å få omgjort loven om selvbestemt abort.
25.Når man kan få stillet diagnosene innen utgangen av 12. svangerskapsuke, betyr det bl.a. at kvinnene kan begjære abort i henhold til prinsippet om selvbestemt svangerskapsavbrudd.
26.Når vi i dag har lovfestet selvbestemt abort, skyldes det at selvbestemmelsesretten, her i et likestillingsperspektiv, har fått gjennomslag.
27.På 1970tallet tok NGS opp en rekke almenpolitiske saker som EFsaken, og gikk ut i kampen for selvbestemt abort.
28.Resultater av disse undersøkelsene vil da kunne foreligge før tidsgrensen for selvbestemt abort er overskredet.
29.Selvbestemt abort er ofte van skelig å få gjennomført på grunn av legenes reservasjonsrett.
30.Senterpartiet vil videre arbeide for en ny abortlov, fordi partiet ikke er enig i prinsippet om selvbestemt abort, som den någjeldende lov bygger på.
Le tue ultime ricerche