Norvegese-Svedese traduzione di selvbiografi

La Traduzione della parola selvbiografi da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

selvbiografi in svedese

selvbiografi
skriverisostantivo självbiografi
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det forhindrer imidlertid ikke at deler av Bjørneboes upubliserte selvbiografi vil kunne være offentliggjort gjennom sitater i andre åndsverk.
2.Jeg hører at Jens Thiis holder på å skrive en selvbiografi om meg" lister seg frem.
3.Vinduet mot bakgården" fra 1954 er en slags skjult selvbiografi.
4.Selvbiografi også kanskje ?
5.1934 utgav Nolde annet bind av sin selvbiografi," Jahre der Kämpfe".
6.Advokaten ber namsretten forby Weekend å trykke nye artikler som bygger på eller bringer sitater fra Jens Bjørneboes efterlatte, uferdige utkast til selvbiografi," Med horn og hale - det var smerten verdt".
7.Aldri har jeg hørt ham ytre seg ufordelaktig om noen kollega - og aldri har jeg hørt noen musiker uttale seg negativt om Red. Til og med sterkt kritiske Charlie Mingus hadde bare godord å komme med i sin selvbiografi" Under the Underdog" - bassistkollegaen var vel den eneste hvite musikeren Mingus vendte tommelen opp for.
8.DET ble teater og film ganske raskt, men Dietrich snor seg unna dette i sin selvbiografi ved å påstå at Berlinkarrieren ikke var så viktig.
9.De som ikke kom, hadde sendt inn mer eller mindre utførlig selvbiografi for de siste 25 år - et sosiologisk grunnlagsdokument om det utdannede vekst og velferdsNorge.
10.Den Norske Forfatterforening, Ungdomslitteraturens Forfatterlag, Norsk Oversetterforening, Norske Dramatikeres Forbund og Norsk Faglitterær Forfatterforening tar prinsipielt avstand fra namsrettens kjennelse i saken mot" Weekend" angående oppslagene om Jens Bjørneboes selvbiografi.
11.Det blir" Prästunge", enslags selvbiografi fra barneårene.
12.Det eneste som får smilet til å stivne litt akkurat nå, er at deadline for hennes selvbiografi utløp for omkring en måned siden, og boken er ennå ikke ferdig.
13.Det er en fordekt selvbiografi, mener Lægreid, som selv kjente dikteren gjennom ti år og har intervjuet ham flere ganger.
14.Det er en tilnærmet selvbiografi fra Prince.
15.Det er freelancejournalisten Tore Stuberg som har skrevet artiklene basert på Bjørneboes manus til sin uferdige selvbiografi.
16.Det oppstår et inderlig vennskap som binder dem sammen i svermerisk hengivenhet og mystisk kjærlighet, summerer Mehler, og viser til en passus i Petri Christinabiografi" Legenda et passio sanctæ Christinæ virginis" "... thi den virkelige kjærlighet har sitt utspring i Gud og sitt mål i Gud..." - Deres skjebner var så intimt sammenknyttet at dette også kom til å bli hans selvbiografi.
17.Det skjer mot en bakgrunn så fryktelig" at hjertet står stille og håret reiser seg på ens hode", for å låne et ord om hans samtid fra dikterens egen skisse til selvbiografi.
18.Doris Lessings" Den gyldne notatbok" i to bind, Amalie Skrams selvbiografiske romaner fra oppholdet på sinnsykehus," Professor Hieronimus" og" På St. Jørgen", samlet i ett bind," Egalias døtre" av Gerd Brantenberg, Marge Piercys murstensroman" Små forandringer" og Agnes Smedleys selvbiografi" Jordas datter".
19.Forsyth stiller seg derfor, som de fleste andre i London, helt uforstående til hans historie i Moskva, bare uker efter at han startet skrivingen av sin selvbiografi i London.
20.Han kunde ikke finde sin form", forteller Kristofer Janson i sin selvbiografi.
21.Han mente at hvis han skrev en selvbiografi, ville det bety slutten på hans eget liv.
22.Han spurte om retten kunne kreve at en journalist som helt legalt hadde fått kjennskap til en selvbiografi, skulle slette alle disse kunnskaper ut av sitt sinn.
23.I 1960 utgav Betjeman sin selvbiografi på vers," Summoned by Bells".
24.I min selvbiografi kommer jeg videre inn på at det egentlig var jeg som styrte landet gjennom de harde båer før og efter krigen ved hjelp av stråmenn som Torp, Gerhardsen, Evang og Jostein Nyhamar.
25.I sin selvbiografi skriver den svenske kulturpolitikeren Harry Schein, som ledet det svenske kulturrådet til 1968, at det er lettere å finne en kulturpolitikk jo mindre nasjonale identitetsproblemer landet har.
26.I virkeligheten har dikteren oppsøkt sine barndomstrakter, og boken er i en viss forstand en slags selvbiografi.
27.Journalist Therese Bjørneboe, som også talte på vegne av sine to søstre, sa i sin partsforklaring at Bjørneboes selvbiografi ble skrevet like før han døde, mens han selv var sterkt deprimert og syk.
28.Man vil her bringe få eller ingen sitater fra Bjørneboes selvbiografi, ble det opplyst.
29.Marc Chagalls berømmelige selvbiografi" Mitt liv" foreligger nå på norsk.
30.Men ikke så ille som enkelte vil ha det til, dette er også en hyldest til Fellini og hans noe frodigere selvbiografi" 8 1 / 2".
Le tue ultime ricerche