Norvegese-Svedese traduzione di selvmotsigelse

La Traduzione della parola selvmotsigelse da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

selvmotsigelse in svedese

selvmotsigelse
allmenn? oxymoron
Sinonimi per selvmotsigelse
Parole simili

 
 

Wiki
En selvmotsigelse (kontradiksjon; fra latin contradictio) er et utsagn som med logisk nødvendighet er falsk. Eksempler på selvmotsigelser er utsagn av typen A og ikke-A eller hvis og bare hvis ikke-A, så A.

Altri esempi
1.Hvis så er tilfelle, ville det være en selvmotsigelse.
2.De er i seg selv en selvmotsigelse, et surrogat for den virkelighet man nå engang lever i.
3.Den er til de grader en annen enn dengang AMagasinet gjenoppsto for 22 år siden, at det nesten er en selvmotsigelse dette at oppskriften har holdt til nå.
4.Det står for meg som en selvmotsigelse at en kristen kirke stenger sine dører.
5.Det virker unektelig som en selvmotsigelse, men sosialistenes begrunnelse er at Japans selvforsvarsstyrker, som løper opp i 250 000 soldater, er i strid med landets pasifistiske grunnlov, men at de samtidig er resultat av vedtak i den lovlige valgte nasjonalforsamling.
6.Folk som har sett Fjernsynsteatret, vil kanhende sverge at en islandsk komedie må være på en selvmotsigelse.
7.For denne signatur synes uttrykket å representere en like stor selvmotsigelse som langustiner a la Sørumsand ?
8.I lys av dagens frie abortlovgivning og høye aborttall er det en selvmotsigelse samtidig å kalle den enkelte til ansvar for fosterets liv og helse.
9.I tiden fremover får vi se om Høyre fortsatt skal videreføre den selvmotsigelse det er å svekke fellesforbruket, samtidig som man skal redusere arbeidsledigheten.
10.Når man derimot tilføyer at man intet videre ønske har om å øve innflydelse over medienes redaksjonelle virksomhet, lyder det som et løfte uten innhold, eller kanskje enda mer som en selvmotsigelse.
11.Økonomer som Bakke burde forstå at deres teorier om jordbruket bygger på en selvmotsigelse.
12.Er det ikke på denne bakgrunn en selvmotsigelse at det fortsatt går an å avlegge førerprøven som privatist ?
13.Dermed oppstod det en selvmotsigelse mellom ideologien om en guddommelig keiser og Meijigrunnloven som definerte landet som et konstitusjonelt monarki.
14.Det kan nesten virke som en selvmotsigelse å invitere forfatteren Torill Thorstad Hauger til en prat om dovenskap, en av de syv dødssynder.
15.Det kan virke som en selvmotsigelse, men enhver røker kjenner seg igjen.
16.Det kan virke som en selvmotsigelse, men for de fleste virket det som om trygghet betydde evnen til å tilpasse seg stadige forandringer.
17.Det ligger en grov selvmotsigelse i fredsbevegelsens påstand om at den arbeider for åpenhet og demokratisk kontroll med opprustningen, samtidig med at den i praksis sidestiller beslutningsprosessene hos" de to supermakter".
18.Det lyder kanskje som en selvmotsigelse, men begge supermakter er avhengig av hverandre for å bevare stabiliteten i verden.
19.Det må da være en selvmotsigelse ?
20.Lite om dette står å lese i sovjetisk presse, og partiets linje er at" markedssosialismen" er en selvmotsigelse som vil føre til vestlige onder som konkurranse, arbeidsløshet og konkurser.
21.Men Trasoplekene arrangert her på Lambertseter, det er vel litt av en selvmotsigelse, stevneleder Finn E. Fosse ?
Le tue ultime ricerche