Norvegese-Svedese traduzione di selvstyrt

La Traduzione della parola selvstyrt da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

selvstyrt in svedese

selvstyrt
allmenn? självstyrd
Sinonimi per selvstyrt
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Huset" blir selvstyrt, og driftsutgiftene må i sin helhet dekkes av leietagerne.
2.Vi synes dessuten det er en fordel om nærradiovirksomheten i størst mulig grad blir selvstyrt, fremholder Gunnar Magnus overfor Aftenposten.
3.De 12 komitemedlemmene legger imidlertid til at øygruppens suverenitet ikke kan tas opp i nær fremtid, og avviser en løsning om et selvstyrt øyrike.
4.Den militære sjefsnemnd, som ble opprettet for mange år siden og som utviklet seg til et selvstyrt organ med stor myndighet, er nå redusert til et rådgivende organ.
5.Det er en god og avslappet stemning over radiosendingene utenom de sportslige høydepunktene og det er klart en styrke å være selvstyrt.
6.Det er en selvstendig og selvstyrt forening, som samarbeider med Friundervisningen på visse områder.
7.Et grunnleggende premiss fra Kultur og vitenskapsdepartementets side er at konsesjonshavere innen de enkelte forsøksområdene skal være selvstyrt.
8.Fordi selv MBows kritikere innrømmer at han er en dyktig politiker, og fordi medlemslandene ikke har klart - eller kanskje har gitt opp - å bruke sin myndighet fullt ut, er sekretariatet efterhvert blitt nærmest selvstyrt.
9.Han understreker at kirken må bli mer selvstyrt.
10.PU er en selvstyrt forening som samarbeider med Friundervisningen på enkelte områder.
11.På det tidspunkt hadde det som inntill da var kjent som Libanon - fjellkjeden langs kysten - en lang historie som et mer eller mindre selvstyrt område.
12.Som en selvstendig, juridisk og selvstyrt enhet skal det etableres et kommersielt selskap - med NR som en hovedinteressent - som skal utføre tjenester og oppdrag for næringen, enkeltbedrifter, myndigheter og andre interesserte på felter som markedsføring, eksportassistanse, markedsanalyser og konsulentvirksomhet.
13.Steen opplyser at Jac. Jacobsen over lengre tid bevisst har fulgt en linje som går ut på at de lokale selskapene skal bygge opp sin egen egenkapitalbase som et grunnlag for en mest mulig selvstyrt vekst.
14.Svenskenen stiller dessuten med et drama om spisevegring, Lotte Møllers" En ren flicka" i Suzanne Ostens regi, oppført av Unga Klara, en selvstyrt underavdeling ved Stockholms Stadsteater som har markert seg sterkt innen barne og ungdomsteater.
15.Åland er nemlig en selvstyrt landsdel.
16.Disse står tilsluttet en kirkeorganisasjon som kaller seg" Den patriotiske tre selvbevegelsen" (selvutbredende, selvstyrt, selvforsørgende), og står under myndighetenes kontroll.
17.Men så fikk de da også et rikt utbytte av ferden til La Rioja, en delvis selvstyrt region i det nordlige Spania med 250 000 innbyggere.
18.Trygve Bull gjorde inntrykk der han hudflettet kirkelig restriktivt seksualsyn, og der han lurte på om vi i fremtiden skal få en statskirke som samtidig er selvstyrt, slik at en kirkeledelse skal få i pose og sekk, som han uttrykte det.
Le tue ultime ricerche