Norvegese-Svedese traduzione di selvvalgt

La Traduzione della parola selvvalgt da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

selvvalgt in svedese

selvvalgt
allmenn? valts
Sinonimi per selvvalgt
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Efter siste valg havnet vi i et selvvalgt eksil.
2.De inviterer til selvvalgt perspektiv - som en skulptur.
3.Det er imidlertid et faktum, at tar vi den fruktbare del av befolkningen i betraktning (kvinner 1545 år), har hyppigheten av inngrepet - under innføringen av de to siste abortlover, inklusive den med selvvalgt abort - sunket betydelig i de siste 10 år.
4.Dørum understreket også i sitt innlegg at Venstre den siste tid har vært i selvvalgt politisk eksil, og konkluderte med at denne situasjon ikke kan vedvare, og at alle partier må være beredt til å ta ansvar.
5.Finn Gjertsen turnet ujevnt i selvvalgt, og maktet ikke å plassere seg blant de 36 som kommer til all roundfinalen.
6.Han ble skutt og drept idet han steg ut av flyet i Manila efter tre års selvvalgt eksil i USA.
7.Han innførte også straff for selvvalgt barnløshet, og belønning, eller barnebidrag som vi ville kalle det, for familier med flere barn.
8.Hvilke garantier finnes for at en selvvalgt makt som uten skrupler ødeleger enkeltmennesker for å beskytte seg selv, ikke også er rede til å benytte masseødeleggelsesvåpen i samme hensikt ?
9.I land hvor orglets plass i musikklivet står mer sentalt enn her hjemme er det ofte vanlig å avslutte orgelkonserter med en improvisasjon over et oppgitt eller selvvalgt tema.
10.I selvvalgt hopp har jeg en helskrudd tsjukahara som normalt gir høy karakter.
11.I tre våte eftermiddagstimer er det fritt frem for enhver som vil" Ta sjansen" på en sjøferd i selvvalgt farkost, jo underligere, jo bedre.
12.Isdans, selvvalgt.
13.Japaneren hadde fått 10 blank både i obligatorisk og selvvalgt og måtte ha det enda en gang for å gå forbi kineseren Tong Fei, som allerede hadde fått 10tallet.
14.Johan Jonasson, som turnet bedre enn Finn i selvvalgt, endte til slutt på 66. plass.
15.Kineserne turnet best selvvalgt, men greide allikevel ikke å innhente hele det amerikanske forspranget.
16.Korpsets dirigent er Dag Yngve Torkildsen, og konkurransen består av et pliktnummer og et selvvalgt musikkstykke.
17.Men, fortsetter Kirkegaard, vi befinner oss samtidig i en" selvvalgt krise".
18.Norske og utenlandske organister og pedagoger foreleser og gir ca. 50 studenter og utøvende organister veiledning i å finpusse et selvvalgt repertoar.
19.Pasientenes glede over å få et selvvalgt bilde betyr mer, sier Liv Holmesland, som ikke tror spikerhullene medfører problemer på Ullevål sykehus heller.
20.Selvvalgt honorerte dommerne ham med 9,55, og det er ingen dårlig karakter, det heller.
21.Sin beste karakter i selvvalgt oppnådde Finn i hopp.
22.Sluttscenen i" Røtter" gikk hun opp i som selvvalgt rolle på Teaterskolen for fire år siden, forteller den nå 26 år gamle Birgitte Victoria, som også hadde Arnold Weskers" Røtter" som engelskpensum i gymnasiet.
23.Tilbaketrukket i en selvvalgt, tilnærmet munketilværelse, nå som alkoholiker på vannvognen.
24.Vi" er politikere og industrifolk i den rike verden som forfølger mål som ser rimelige ut innenfor en begrenset sektor, og befolkningen i selvvalgt, ugenert maktesløshet foran fjernsynsskjermen, der økonomene forteller at verden er fornuftig.
25.En selvvalgt, men fryktelig degradering ?
26.Premievinnerne vil få fri reise og opphold til en selvvalgt idrettsbegivenhet i Norge.
27.De to herrer - antageligvis også med virkning for lederne i TN - har erklært at ytterligere innlegg ikke vil komme fra deres side, noe som innebærer en selvvalgt permanent taushet i denne saken.
28.Den polske ledelsen forlangte mandag at partiet skal overvinne" utbredte holdninger blant de intellektuelle" - som frustrasjon, politisk passivitet og selvvalgt isolasjon.
29.For egen del kan vi kanskje tilføye at evnen til selvvalgt uvitenhet på ingen måte var begrenset til Butyrka, eller for den saks skyld til Sovjet.
30.Imidlertid diskvalifiserer slett ikke dette Malinowski og Reich som mine fortsatt selvvalgt åndelige faddere.
Le tue ultime ricerche