Norvegese-Svedese traduzione di senere

La Traduzione della parola senere da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

senere in svedese

senere
personaggettivo senare
Sinonimi per senere
Termini derivati da senere
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Andre kommer nok til å løpe fortere, men aldri noen så herlig," ble det skrevet senere.
2.Bakgrunnen for denne ytring var bl.a. den senere tids uheldige utvikling på betalingsbalansen, noe som har utløst kritikk fra flere hold - også blant noen av dem som ellers nærer stor sympati for det regjeringen står for.
3.Bedre", og prosjekter innenfor dette området, er noe sekretariatet for 3B vil komme nærmere tilbake til noe senere i programmet.
4.Bestemmelser herom vil av Norges Bank bli kunngjort senere.
5.Big Pine II" vil nå et nytt høydepunkt senere i måneden i et øvelsesangrep av fallskjermjegere i en nordøstlige del av Honduras, nær grensen til Nicaragua.
6.Brit Pettersen skotter mot skogen, men sekunder senere var det klart at hun hadde forsvart sitt mesterskap fra ifjor.
7.Bygningenes tekniske tilstand, som to av Riksantikvarens medarbeidere undersøkte den 10. oktober d.å., er overraskende god, selv om bygningene er preget av forsømt vedlikehold i senere år.
8.Champions" er historien om hvordan den engelske toppjockeyen Bob Champion bekjempet kreftsykdommen og et år senere gikk hen og vant det berømte hinderløpet Grand National.
9.Datatilsynet finner grunnlag for å kritisere at det beslaglagte materialet er overlatt andre, slik at det har kunnet foregå kopiering, selv om kopiene i dette tilfellet senere er makulert.
10.Den som har vært med i Fredsrittet blir ikke menneske igjen før en måned senere.
11.Dere må ikke gjøre for godt arbeide, det skal være noe igjen til nødsarbeide senere også.
12.Det lå an til brudd i forhandlingene, og det kom uttalelse fra Statoils side som Mobils representanter oppfattet dithen at det ville bli iverksatt en offensiv mot Mobil i massemedia, bl.a. med påstander om at Mobil i 1979 hadde vedtatt overføring i 1985, men senere gått fra dette.
13.Det overordnede målet i det offentlige arbeidet for funsjonshemmede har i de senere årene vært kjennetegnet ved stikkordene integrasjon og likeverd.
14.Det var begynnelsen til mitt senere arbeide i internasjonalt kirkeliv," sier Niemöller.
15.Dette er dypt beklagelig", sa Palme i erklæringen, som først senere i måneden skal debatteres i Riksdagen.
16.Fame" kommer også julaften, mens seriens to siste episoder sendes senere i romjulen.
17.Fjording" ble senere funnet med bunnen i været i fjæra ved Orre.
18.Franskmennene kom alltid inn med nye, siste tilbud, som løp de efter et tog som allerede hadde forlatt stasjonen," mente en av deres diplomater senere.
19.Han sier ikke noe om hva han sikter til, men ut fra hva han senere skriver i sitt innlegg får jeg mistanke om at jeg er blitt misforstått.
20.Historiens lekse burde ikke glemmes av de som 45 år senere igjen trår ut på den glatte og risikable vei med å føre folk bak lyset.
21.Hvite netter" er den ene av de tre novellene som Dostojevskij senere utgav i bokform under denne tittel.
22.I begynnelsen er det et ork, men senere blir det et behov.
23.I den senere tid har LO med større klarhet sett skriften på veggen.
24.I den senere tid har man sett flere tegn på at boligmarkedet er i ferd med å mettes.
25.Imidlertid er rentenivået de senere år hevet fra 4 til 6 prosent til henimot 14 til 18 prosent.
26.Ingrid" i frisk bris på vei mot 2. plass i siste seilas og senere sølvfeiring med champagne i havnebassenget (under).
27.Jeg sendte min" Tommy Boy" (senere vinner av det norske Derby) til Svensk Derby i 1935, men fikk nøye meg med en femteplass.
28.Kalle" siktet selvfølgelig til den forestående OLuttagningen, som egentlig skulle ha funnet sted noen timer senere.
29.Kommunen må i en slik situasjon erstatte vinnerens utgifter både til deltagelse i konkurransen og de utgifter som påløper senere", heter det.
30.Kvinner i samvær og samhandling" er tittelen på kvinnekurset som Nansenskolen på Lillehammer inviterer til fra 7. til 12. mai. Fellesskap mellom kvinner i arbeidsliv, organisasjoner, lokalsamfunn og privatliv har særlig opptatt kvinneforskere i de senere år.
Le tue ultime ricerche