Norvegese-Svedese traduzione di skammelig

La Traduzione della parola skammelig da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skammelig in svedese

skammelig
oppførselaggettivo skamlig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Skammelig" lyder torsdagens førstesideoppslag i avisen.
2.Altså har De narret meg, skammelig trukket meg avsted efter hornene !
3.Beslutningen er en skammelig provokasjon og inngår i en politisk sammensvergelse mot Bulgaria og sosialismen.
4.Det er skammelig at bispene ikke har gått ut mot Bratteruds lære.
5.Fylkesmannen tar skammelig feil, hvis han tror at de ansatte i butikkene ikke rammes av dispensasjonsvedtaket som gir grønt lys for søndagsåpne butikker, sier forbundsformann Kåre Hansen i en kommentar til uttalelsen fra fylkesmannen i SørTrøndelag.
6.Skammelig, sa de sveitsiske journalistene efterpå.
7.Skammelig.
8.Skammelig at det skal være nødvendig for kvinner å reise til Sverige for å få utført forstervannsprøve, mener professor dr.med. Kåre Berg, her sammen med laboratorieleder Eli Ormerud.
9.Da tar du skammelig feil.
10.De som trodde Sturlaepoken i norsk orientering var borte, tok skammelig feil.
11.De som trodde at siste kapitel om fenomenet Rickover ble skrevet da Reagan tvang ham til å gå av med pensjon, tok åpenbart skammelig feil.
12.Den som trodde at smellet i Nedstrandsfjorden i høst skulle bli det siste vi fikk høre om katastroferiggen" Alexander L. Kielland" tok selvfølgelig skammelig feil.
13.Det angivelige kinesiske angrep ble i erklæringen betegnet som" enda en ytterst skammelig krigshandling", men detaljer om kamphandlingene og tapsoppgaver ble ikke gitt.
14.Det er min temmelig sikre overbevisning at dersom landets borgerlige regjering og dens mange støttespillere fortsetter å kompromisse seg frem til enighet med Arbeiderpartiet i alvorlige sikkerhetspolitiske spørsmål (der Ap. har sviktet så skammelig), kommer de borgerlige til å tape valget i 85.
15.Det er skammelig, og SV tar opp saken i bystyret med tanke på tilleggsbevilgning.
16.Det fremsatte tilbud blir karakterisert som skammelig - et tilbud som vil bety reell nedgang i kjøpekraften.
17.Det hender ikke så sjelden at kvinner i 35årsalderen kan bli helt fiksert på tanken om at noe er galt, og det er skammelig at de ikke kan få tilbud om fostervannsprøve.
18.Enda mer begripelig er det at over 55 pst. av medlemmene unnlot å stemme over et så skammelig voteringstema.
19.Gjødseldungen som Mattis i et anfall av bonde hadde spadd ut luka og tiltenkt rotfruktene, den ligger spredd i en skammelig vifte foran fjøsdøren - i det hele bærer sporene minnelser om norske folkeeventyr på det aller livligste.
20.Hingsten, som forøvrig har sine eierinteresser i Narvik, har en skammelig enkel oppgave i det andre V6løpet.
21.I dette tilfelle vil det være skammelig ikke å snu - og det straks.
22.I så fall tar de skammelig feil.
23.I torsdagens avis betegnes nedleggelsen som" skammelig".
24.Idag mener Barnard at det forebyggende helsearbeide er blitt skammelig forsømt til fordel for en altfor ensidig fokusering på behandling og diagnostisering.
25.Kanskje tar jeg feil - og da har de benådende myndigheter også tatt skammelig feil.
26.Knut Walbye, Vidar Jensen og de andre tok skammelig feil.
27.Mang en" Tulla" må bøte med livet for skammelig å ende ifårikålgryten eller stekeovnen.
28.Med rundt 120 aviser, et hopetall av blader og tidsskrifter, og bare så skammelig få av oss til å kjøpe alt som settes på trykk, er det ikke så underlig om kampen for å overleve i pressejungelen blir mer og mer fantasifull.
29.Men de som tror at de" ustyrlige" Greenpeaceaktivistene står alene, tar skammelig feil.
30.Men den tallrikeste av reptilgruppene i løpet av den største del av trias var faktisk den tredje, som hittil har vært skammelig oversett.
Le tue ultime ricerche