Norvegese-Svedese traduzione di skape fred

La Traduzione della parola skape fred da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skape fred in svedese

skape fred
allmenn? fred
Sinonimi per skape fred
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Jeg håper at folk i det lange løp vil komme til å gjøre mer for å skape fred enn hva regjeringene gjør.
2.(NYT) Utenriksministrene fra 12 vesteuropeiske og ni latinamerikanske land ble i helgen enige om å styrke de økonomiske og politiske tiltak for å skape fred i MellomAmerika.
3.De såkalte fredsbevegelser kan skape fred i sinnet, men neppe fred i verden...
4.Det er håp om at de to store religioners utøvere skal klare å bygge en bro av forståelse mellom hverandre og leve i fred med hverandre og skape fred i hele verden, sier han.
5.Samkvem mellom mennesker og kunnskaper om deres bakgrunn og kultur skaper bedre forståelse mellom verdens nasjoner og er meget viktig i vår streben for å skape fred på jorden.
6.VI befinner oss på et punkt i historien hvor vi har muligheter til å styrke anstrengelsene for å løse problemene, skape fred og bedre menneskehetens betingelser, blir det sagt fra amerikansk side.
7.Alle anstrengelser for å forsøke å skape fred i verden, for å fjerne undertrykkelse og krig, er også jihad, sier han.
8.Chon ble kalt forræder og besøket en trusel mot forsøkene på å skape fred og selvstendighet i Korea.
9.De to skal forsøke å samordne sine forsøk på å skape fred i MidtØsten, men diplomater har liten tro på at de kommer til å lykkes.
10.Den amerikanske viseutenriksminister for afrikanske anliggender, Chester A. Crocker, sa søndag at det sydafrikanske forslaget var et positivt tegn og i overensstemmelse med de forbedrede utsikter til å skape fred i regionen.
11.Den skal tjene oss, hjelpe oss til å skape fred og lykke, selv om Hognestad innrømmer at dette kan ta" hundrevis av år".
12.Dernest møtte hun et spørsmål om sin manglende militære innsikt med et motspørsmål om man" må ha ført krig for å kunne skape fred ?".
13.Det er tydelig at gruppen, slik den nå arbeider, er det eneste flernasjonale organ som i overskuelig fremtid har noen mulighet for å skape fred i SentralAmerika, og forhåpentlig også i neste omgang bidra til å bedre de sosiale og økonomiske forhold, som så åpenbart er årsaken til de politiskmilitære uroligheter.
14.EL SALVADORS PRESIDENT Jose Napoleon Duarte har sagt i et intervju i avisen El Nacional, at han er villig til å møte Cubas leder Fidel Castro i et forsøk på å skape fred i hjemlandet.
15.En gruppe politiske partier fra Eire og NordIrland gjentok onsdag kravet om at det må opprettes en forenet irsk stat for å skape fred på den delte øya.
16.Han fremholdt at det valget den venstreorienterte sandinistregjeringen har foreslått, ikke vil bidra til å skape fred i landet.
17.Har han evne til å skape fred og fordragelighet, vil forhandlingene gli bedre og gravalvoret forsvinne.
18.Hæren er dårlig egnet til å skape fred på øya.
19.Jan Staubo ser på IOC som en av de få organisasjoner i verden som skaper samhørighet, og som har mulighet til å skape fred på Jorden.
20.Kanskje fordi man bærer inni seg en visjon om at en av veiene til å skape fred, er å la mennesker møtes.
21.Men jeg vil understreke at følelser kan skape fred i sinnet, men neppe i verden.
22.Mexico har allerede utvist stort initiativ for å megle mellom sandinistene og USA og skape fred i MellomAmerika.
23.Ved å begynne med oss selv, klarer vi kanskje å skape fred på jorden en eller annen gang i fremtiden.
24.Vi kan skape fred, hvis vi gir freden en chanse.
25.I utgangspunktet er jeg ikke skeptisk til tiltak som går på å skape fred.
26.Jeg tror vi bør gå tilbake til Geneve, fortsatte han, og refererte til Genevekonferansen i 1954 som forsøkte å skape fred i Indokina efter at Frankrike hadde trukket seg ut fra Vietnam.
27.De vil få sin periode hvor utfordringen til å skape fred er deres.
28.Den amerikanske hjelpen til de nicaraguanske opprørerne gjør det ikke lettere å skape fred, sa Gonzalez til president Ronald Reagan i Madrid igår.
29.Det dreier seg om å skape fred, og det er til beste for alle parter.
30.For det vi opplever, er at evangeliet, som skulle skape fred, forårsaker splittelse og ufred !
Le tue ultime ricerche