Norvegese-Svedese traduzione di skaperverk

La Traduzione della parola skaperverk da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skaperverk in svedese

skaperverk
allmenn? skapande
Sinonimi per skaperverk
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Biskopen sa at atomvåpnene truer Guds skaperverk og at produksjon og bruk av slike våpen er misbruk av ressurser som skulle stå i det godes tjeneste.
2.De strengt religiøse mener at menneskene ikke skal forsøke å kopiere noe av Guds skaperverk.
3.Du praktfulle skaperverk !
4.Er det ikke slik at livet, det geniale skaperverk, de fantastiske muligheter og utfordringer, alt dette sier vi nei til ?
5.Gud kunne avslutte sitt skaperverk efter seks dager og hvile på den syvende.
6.Han våger å betro sitt skaperverk til oss mennesker.
7.Hognestads gudsbegrep gir ingen plass for en personlig Gud som handler og taler inn i sitt skaperverk.
8.Hva gjør Gud når hans fullkomne skaperverk skitnes til og trampes i sønder ?
9.Innen billedkunsten slås det hardt ned på fremstilling av menneskeskikkelser, særlig innen skulptur, fordi dette er en form for skaperverk som tilkommer Gud alene, ifølge Khomeinys syn.
10.Samspillet mellom de to og måten de utfylte hverandre på i menneskelige egenskaper la grunnlaget for store skaperverk.
11.Smyger seg innover de lange gangene og hulene, der naturens eget skaperverk åpenbarer seg i de underligste formasjoner.
12.Vi trenger å læres opp til hva det vil si at vi er skapt av Gud, med kropp og bevegelseshunger, med lengt efter natur og skaperverk.
13.Gud innsetter mennesket som" bestyrer" i sitt skaperverk (uten engang å gi en elementær innføring i hva denne jobben går ut på !)" (s.
14.Som kristne har vi ansvar for å hindre at Guds skaperverk blir ødelagt og millioner av mennesker blir drept.
15.Bibelen gjentar gang på gang at Satan bedrar oss med et falskt bilde av oss selv og Gud og hans skaperverk.
16.De lever i pakt med sitt skaperverk, her er handlekraftig samspill mellom myte og menneske, ærefrykt for naturen og det hellige.
17.Den sterke, majestetiske utstrålingen har hun fremdeles, og i korte glimt så det ut som om Nina Moltzau kan bli en verdig arvtager av Sæthers vakre skaperverk.
18.Denne lille energibunten, som har fullført det skaperverk naturen påbegynte, sparer ikke på kruttet.
19.Der er van Goghs geniale skaperverk dokumentert år for år i det kort tilmålte decennium han fikk virke som maler ; alt fra de tidligste, sepiabrune bilder av utmagrede, potetspisende grubearbeidere - til de siste, flammeaktige sypresser og forkrøplede grener skapt med hvirvlende penselstrøk og etsende sterke farver.
20.Efterhvert som man ser nærmere på Kristin Aarnes skaperverk, oppdager man nye lag og dobbeltheter.
21.Ludvig Holbergs to hundreårige romanfantasi og den gnistrende begavede danske teatermann Kaspar Rostrups tekstmodernisering og surrealistiske regi gikk opp i et øsende aktuelt og ganske overveldende skaperverk - innledet på Fjernsynsteatret igår aftes.
22.Lønning dvelte naturlig nok en god del ved abortproblematikken som en sentral side ved kampen for menneskeverdet, men han satte dette i en videre sammenheng ved å trekke inn både nedrustningsspørsmål, kampen mot terrorbalansen og vern om skaperverk og naturressurser.
Le tue ultime ricerche