Norvegese-Svedese traduzione di skyte

La Traduzione della parola skyte da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skyte in svedese

skyte
geværverbo skjuta
  sportsostantivo skytte
Sinonimi per skyte
Termini derivati da skyte
Anagrammi di skyte
Altri esempi
1.Dagen før Tor Arne skulle skyte dro han opp på skytebanen og skjøt fullt mesterskap, selv om jeg sa til ham at ti skudd var det meste han burde skyte.
2.Kunne man tenke seg enighet om å forby utplassering av raketter som er utstyrt for å skyte mer enn en type ladning ?" spør Holst troskyldig.
3.Sonja" prøvde flere ganger å kjøre inn i kystvaktskipene, som svarte med å skyte, het det.
4.Vi vil selge russerne hva det skal være så lenge de ikke kan skyte det tilbake.
5.Agca tilstod ikke sin forbrytelse før ett år efter at han forsøkte å skyte Paven.
6.Det er enkelt å skyte dyrene i fjorden, men omtrent umulig å få dem ombord i båten slik at det kan sendes prøver til Havforskningsinstituttet.
7.Det er ikke mulig for reindriftssamene å tilpasse seg virksomheten til Forsvaret på annen måte enn å holde et lavere reintall enn det man kunne hatt uten skyte og øvingsfeltet.
8.Det er kanskje litt sent å si det, prøver Karoliussen å skyte inn, men vi er så redde for at folk tror at karnevalet bare er for kunstnere og at andre liksom ikke er så velkomne.
9.Det er selvsagt fantastisk å skulle skyte i kongelaget, men det er Aftenpostens sølvfat jeg konsentrerer meg mest om.
10.Det er vel ikke lov å skyte fra fly ?
11.Det kom en gammel, syk elgku over posten, men jeg hadde bare lov til å skyte okse, er nok en bemerkning de fleste har hørt.
12.Det nordiske prosjektet dreier seg om å lage og skyte opp en eksperimentell satellitt.
13.Det var utvilsomt en stor fordel å skyte i kongelaget.
14.Det virker som om NordFosen er en god løsning som skyte og øvingsfelt for Forsvaret, fremholdt nestformann i Stortinget Forsvarskomite, Thor Knudsen.
15.Fire skudd i feil skive er en utilgivelig feil, rett og slett en kilevink som vil bli husket, og forhåpentlig bli den eneste denne sesongen, sa Eirik efter å ha blitt minnet om at han gjorde samme brøler ifjor i et treningsstevne, og kopierte" bedriften" med å skyte stående på utslagsmålene for liggende skyting i NMstafetten på hjemmebane i Voss sist NM.
16.For meg kan det bli et valg mellom å leve og å skyte, og da er det klart man velger det første, sier Solberg.
17.Fra nå av må vi bare skyte tamreinen om den kommer inn på ulovlig område, sier han.
18.Han erklærte at hvis morderen skulle dukke opp igjen, ville han selv sørge for å skyte først og hevne sin kones død !
19.Han har fornærmet mange nordmenn ved sine tendenser til å skyte fra hoften, men andre liker hans utfordrende stil.
20.Hender det ikke at du blir så forbannet på treneren at du har lyst til å skyte midtskill på ham ?
21.Hva om du dengang visste hva Hitler innebar, ville du da ta loven i egen hånd og forsøkt å skyte ham ?
22.Hvis grupper av elever føler at læreren er en" angiver", da kan vi skyte en pil efter tilliten mellom lærer og elev og bare glemme lærernes omsorgsfunksjoner i skolen, lærerne må selvfølgelig ha taushetsplikt, sier Sissi Husebye, nestleder i Norsk Lektorlag.
23.Hvis jeg tør skyte bra, så skyter jeg bra.
24.Hvis menneskene inne i flyet var uniformerte, ville jeg skyte det ned.
25.I neste generasjons satellitter som INMARSAT vil skyte opp fra 1988 og utover, planlegger vi også en ordning som innebærer samband for flytrafikk.
26.Ikke skyte, nei.
27.Jeg er helt rørt over at man møtte så mannsterkt frem, været til tross, sier stevnekoordinator Marines Alberts, som imidlertid må skyte en hvit pil efter det store overskuddet.
28.Jeg var ikke i tvil om at kapreren ville skyte meg.
29.Lukk opp, ellers vil vi skyte ! var svaret hun fikk.
30.Mauken skyte og øvingsfelt - ble ikke brukt som beiteområde i tidsrommet 1923 til 1957, sier advokat Geir Haugen.
Parole simili

 
 

skyte come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) skyteskytendeskutt
Indicativo
1. Presente
jegskyter
duskyter
hanskyter
viskyter
dereskyter
deskyter
8. Perfetto
jeghar skutt
duhar skutt
hanhar skutt
vihar skutt
derehar skutt
dehar skutt
2. Imperfetto
jegskjøt
duskjøt
hanskjøt
viskjøt
dereskjøt
deskjøt
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde skutt
duhadde skutt
hanhadde skutt
vihadde skutt
derehadde skutt
dehadde skutt
4a. Futuro
jegvil/skal skyte
duvil/skal skyte
hanvil/skal skyte
vivil/skal skyte
derevil/skal skyte
devil/skal skyte
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha skutt
duvil/skal ha skutt
hanvil/skal ha skutt
vivil/skal ha skutt
derevil/skal ha skutt
devil/skal ha skutt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle skyte
duville/skulle skyte
hanville/skulle skyte
viville/skulle skyte
dereville/skulle skyte
deville/skulle skyte
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha skutt
duville/skulle ha skutt
hanville/skulle ha skutt
viville/skulle ha skutt
dereville/skulle ha skutt
deville/skulle ha skutt
Imperativo
Affermativa
duskyt
viLa oss skyte
dereskyt
Negativa
duikke skyt! (skyt ikke)
dereikke skyt! (skyt ikke)
Le tue ultime ricerche