Norvegese-Svedese traduzione di soliditet

La Traduzione della parola soliditet da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

soliditet in svedese

soliditet
allmennsostantivo soliditet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Når Televerket efter prøveperioden skal avgjøre hvilken type åpen kiosk man bør satse på, vil pris bli vurdert mot soliditet og brukervennlighet.
2.Vil ikke dette kunne gå på næringens soliditet løs ?
3.Banksjef Aschim legger imidlertid stor vekt på at banken gjennom dette store lånet bedrer sin soliditet i internasjonal sammenheng.
4.Bedriftens soliditet måles ved den andel egenkapitalen utgjør av totalkapitalen, 22,8 prosent i 1983 og 17,9 prosent i 1982.
5.Der bærer teglstenen bud om soliditet, det er en strukturell tyngde hvor man merker bygningskroppen.
6.Det er denne bank som er sterkest engasjert i gjeldskriserammede land i LatinAmerika i forhold til sin størrelse og egenkapital, og det har vært diskusjoner om bankens soliditet.
7.Det er ingen hemmelighet at redaksjonssjef Blom har mye av æren for at forlaget tilhører toppskiktet i bransjen, både når det gjelder omsetning, soliditet og bredde i utgivelsesprogrammet.
8.Det er med andre ord et godt stykke igjen tilbake til avisens gamle soliditet.
9.Det er mindre skadeutbetalinger som skal gi soliditet til premiereduksjoner.
10.Det tolker Steen Thomassen positivt, og konsernet vil gjerne fremstå med soliditet som varemerke.
11.En banks likviditet - evne til å gjøre opp ved forfall - er i realiteten et spørsmål om tillit, og da er soliditet nøkkelen.
12.Esselte A / S har overtatt virksomheten i Soliditet A / S fra Intrumgruppen.
13.Et navn ble en bygning ble en skole, en skole der bevissthet om tradisjonenes verdi, der ønske om soliditet og alvor og vilje til fornyelse og vekst går sammen med humor, livsglede og overskudd.
14.Finansdepartementet har rettet en forspørsel til de to institusjoner, efter at det i massemedia er blitt påstått at det ikke har vært tilstrekkelig tid og ressurser til å vurdere søkerbankenes soliditet.
15.For to år siden kjøpte Esseltekonsernet Soliditet AB i Sverige, og konsernet har nå fullført oppkjøpet ved også å overta den norske kredittopplysningsvirksomheten.
16.HellyHansens soliditet er god.
17.Hennes talent har latt seg utdype, og fra rolle til rolle har man kunnet ane fremveksten av en soliditet såvel i menneskekunnskapen som i symbolsproget.
18.Høyt under taket og vidt mellom veggene - javisst - men nettopp dette forutsetter såpass soliditet i konstruksjonen at ikke hvelvet når som helst kommer drattende i hodet på menigheten.
19.Kari Mydland Midtbø viste tross disse innvendinger en teknisk soliditet og et ekte musikersinn som gir løfter for fremtiden.
20.Konsernets soliditet er i løpet av 1983 styrket idet egenkapitalandelen pr. 31 / 12 1983 var på 20,7 prosent mot 15,4 prosent ved forrige årsskifte.
21.Laget flyter stort på soliditet i alle lagdeler og et særdeles hurtig og løpevillig angrep.
22.Lånet er dermed med på å styrke bankens soliditet slik den vurderes i internasjonal sammenheng.
23.Lånet er ydet for å opprettholde GECOs soliditet i forhold til de resultatforventninger KV og Veritas hadde da de solgte ut 24 prosent av aksjene i GECO ifjor høst.
24.Men de 20 teknikerne trengte en støtte som kunne gi prosjektet soliditet.
25.Norske banker har en soliditet som overgår konkurrentenes i det internasjonale marked.
26.Soliditet har 15 ansatte, og blir en ny divisjon av Esselte A / S.
27.Strategien er å skyte inn egenkapital som øker bedriftens soliditet og gjør det lettere for banker og andre låneinstitusjoner å øke sine kreditter.
28.Vi når allerede iår 40 prosents soliditet.
29.Tiltakene virker overhodet ikke på utlånsveksten, bare på bankenes inntjeningsevne og soliditet, og det er alvorlig, sa Klemetsen.
30.Veterinærhøgskolen ruver ikke med sin størrelse, men den står for soliditet og kvalitet, sa Birkeland.
Le tue ultime ricerche