Norvegese-Svedese traduzione di sonar

La Traduzione della parola sonar da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

sonar in svedese

sonar
nautisksostantivo sonar
Parole simili

 
 

Wiki
SONAR (SOund NAvigation and Ranging) er en teknik som bruker lyd under vann til å navigere med eller detektere andre fartøyer. Der er to typer sonarer, aktive og passive.

Altri esempi
1.Det er sonar i de to kystvaktfartøyene.
2.Ikke en sonar i verden kan finne oss nå.
3.Ny sonar, torpedoer og ildledningsutstyr.
4.Vi er en servicebedrift i offshorevirksomhet og handler med helt andre ting enn sonar.
5.Den fremmede ubåten vet nemlig når den er blitt lokalisert, ihvertfall med" aktiv sonar".
6.Den sidesøkende sonaren er en såkalt aktiv sonar.
7.Det danske forskningsskipet begynner letingen onsdag med sonar og undervannskameraer.
8.Det kan også komme på tale å utstyre helikoptere med sonar eller antiubåtutstyr.
9.Efter hans mening ville det være enklere å velge et land som står utenfor dette samarbeidet, for eksempel et land i den tredje verden, dersom det omtalte sonar utstyret var bestemt for SovjetUnionen.
10.En annen metode er bruk av sonar, hvor man sender høyfrekvente lydbølger mot objekter som befinner seg under vann.
11.En fregatt og to kystvaktskip i nærheten ble tilkalt og undersøkte med sonar og annet utstyr i 16 timer uten å oppnå kontakt, opplyser kaptein Jan Aastø ved forsvarskommando NordNorge til Aftenposten.
12.En vanlig sonar kan bare" høre" gjenstandene, og den har også en langt mindre aksjonsradius enn dette sidesøkende sonarutstyret.
13.Er" noe" der igjen, og denne gangen trenger vi ikke sonar.
14.I første omgang skal det lages ekkolodd og sonar for fiskeleting og navigasjon.
15.I likhet med fiskeletingsinstrumentene sonar og ekkolodd benytter også trådløs instrumentering for fangst og redskapskontroll en hydroakustikk til å overføre data fra fangstredskap til fartøy.
16.Marinefartøyene leter i første rekke med sonar.
17.SchlytterHenrichsen bekrefter at det dreiet seg om avansert sonar til en verdi av seks millioner kroner, og at utstyret kom med flyfrakt fra USA til Oslo.
18.Skipet vil i første rekke ivareta bedriftens behov for utvikling, demonstrasjon og undervisning av Simrad Sonar og Echo Sonar, samt demonstrasjon av anlegget for dynamisk posisjonering.
19.Ubåten har også det samme våpenet som overflatefartøyene bruker, nemlig sonar.
20.Ubåter avstår imidlertid i stor grad fra å bruke sonar fordi den samtidig kan røbe deres egen posisjon.
21.I våre egne farvann, og under gitte omstendigheter, er Kobbenklasse ubåter meget vanskelige å oppdage på sonar, sier han.
22.Bruk av avansert sonar antyder at større konstruksjoner ligger begravet i sjøbunnen.
23.Den andre, som er utstyrt med sonar i tillegg til kamera, ble fjerstyrt ned til bunnen der installasjonene som falt av" Concem", ligger.
24.Den fjernstyrte miniubåten" Scorpi" undersøker nå bunnen med videokameraer og sonar.
25.Det er en større og mer avansert ubåt med kamera og sonar, som vil bistå den mindre" Scorpi" i letingen.
26.Det er en større og mer avansert ubåt med kamera og sonar, som vil bistå den mindre" Scorpio" i letingen.
27.Det tok ikke lang tid, knapt en time, før KNM" Tana" med høyfrekvent sonar ombord lokaliserte en ubåt på 105 meters dyp.
28.Efter først å ha kartlagt sjøbunnen med sonar, velger mannskapet ut de mest interessante figurene.
29.Iår har man valgt å kartlegge området med sidesøkende sonar.
30.Med variabel sonar unngår man dette problemet ved at sonaren kan senkes ned til forskjellige dybder for aktivt og passivt søk.
Le tue ultime ricerche