Norvegese-Svedese traduzione di speide

La Traduzione della parola speide da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

speide in svedese

speide
allmennverbo spä ut
Termini derivati da speide
Altri esempi
1.Derefter begynte hun å speide efter notiser om unge menn som var meldt savnet.
2.Han er en av lagets store patrioter, og har av klubbledelsen blitt bedt om å speide efter talenter i Norge.
3.Man skal heller ikke speide lenge før man kan se truende skyer i horisonten.
4.Sikre vårtegn som vi allerede kan begynne å speide efter hvis aprilværet endelig bestemmer seg for å slå til, er uterestauranter og spaserende med softice på Karl Johan.
5.Så kunne jeg ha sittet og lest avisen nedover Trondhjemsveien i stedet for å stå her og speide efter lokaltog på skinnegangen.
6.To av våre mandater ser ut til å være usikre, og vi følger speselt godt med i vestlandsfylkene for å speide efter eventuelle tap der, sier generalsekretær John Dale i Senterpartiet.
7.Efter dette tunge slaget mot selvfølelsen gjør han ikke opp midtlivsstatus, han fortsetter å speide efter disse fjerne og uoppnåelige kvinner som Forsythfilmer er så fulle av.
8.Fra sitt kontor i Holmenveien 19 kan Olav Selvaag speide ut over Norges hovedstad.
9.Fra tårnet på Furukollen kan øyet speide over hele Frogn, Nesodden og motsatt side av fjorden ; og fra Elgheia ser man store deler av AurskogHøland, Nes og Sørum.
10.Og de ser liksom efter oss og nikker og kurrer og fortsetter å speide mot butikkdøren.
11.Røste vet at Norge kan slå Danmark, men han vet også at det må flere seire til før norsk fotball kan speide mot Mexico.
12.SVformann Theo Koritzinsky synes å speide - forgjeves - efter det syvende SVmandat, som en stund var der, men som gikk tapt igjen.
Parole simili

 
 

speide come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) speidespeidendespeidet
Indicativo
1. Presente
jegspeider
duspeider
hanspeider
vispeider
derespeider
despeider
8. Perfetto
jeghar speidet
duhar speidet
hanhar speidet
vihar speidet
derehar speidet
dehar speidet
2. Imperfetto
jegspeidet
duspeidet
hanspeidet
vispeidet
derespeidet
despeidet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde speidet
duhadde speidet
hanhadde speidet
vihadde speidet
derehadde speidet
dehadde speidet
4a. Futuro
jegvil/skal speide
duvil/skal speide
hanvil/skal speide
vivil/skal speide
derevil/skal speide
devil/skal speide
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha speidet
duvil/skal ha speidet
hanvil/skal ha speidet
vivil/skal ha speidet
derevil/skal ha speidet
devil/skal ha speidet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle speide
duville/skulle speide
hanville/skulle speide
viville/skulle speide
dereville/skulle speide
deville/skulle speide
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha speidet
duville/skulle ha speidet
hanville/skulle ha speidet
viville/skulle ha speidet
dereville/skulle ha speidet
deville/skulle ha speidet
Imperativo
Affermativa
duspeid
viLa oss speide
derespeid
Negativa
duikke speid! (speid ikke)
dereikke speid! (speid ikke)
Le tue ultime ricerche