Norvegese-Svedese traduzione di spytt

La Traduzione della parola spytt da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

spytt in svedese

spytt
fysiologisostantivo spott
Sinonimi per spytt
Termini derivati da spytt
Parole simili

 
 

Wiki
Spytt er en fordøyelsesvæske som produseres i spyttkjertlene, som sitter i forbindels med munnhulen. Hos mennesker produserer kjertlene normalt ca. 1-2 liter spytt i døgnet.

Altri esempi
1.Spytt ud...
2.Det neste man kan gjøre er å oppbevare tannen i spytt eller søt melk og oppsøke tannlegen straks.
3.Forsvarsfaktorene er fluortilskudd, sterke tenner og bra salvia - eller spytt.
4.HepatittB smittes ved overføring av blod, og f. eks. også gjennom spytt.
5.Hun fraråder å putte tannen i vann, men mener at søt melk kan være en bra erstatning for spytt.
6.Leppene var hovne av frossent spytt.
7.Litt spytt på steinens flate viser om den egner seg til deres bruk, eller om den blir skåret til fliser til bruk for eksempel i trapper og gulv.
8.Når politiets patruljebiler passerte punkernes samlingssteder, var det ikke sjelden at ungdommene sperret veien for bilene, og bare svært motstrebende gikk til side med et spytt i bakken.
9.Spytt i nevene, jenter, ta igjen !
10.Vi vet at en utslått tann kan ligge i spytt i to timer, og likevel settes på plass igjen med godt resultat.
11.Det finnes beskyttelsesmasker som gjør at den som gir pustehjelp, ikke risikerer kontakt med blod eller spytt.
12.Det har vært en del uklarhet i massemedia når det gjelder spytt som smittekilde.
13.Vi oppfordrer imidlertid våre smitteførende pasienter om å unngå kyssing på en måte som gjør at det utveksles store mengder spytt.
14.AIDSviruset er også funnet i spytt, men det er ennå ikke rapportert om noen som har fått AIDS gjennom kontakt med infisert spytt.
15.AIDSviruset kan føre til redusert motstandskraft mot en rekke sykdommer, og viruset blir som oftest overført gjennom blod, sæd, spytt, urin eller avføring.
16.Forskerne er kommet frem til at AIDS smitter gjennom blod og spytt.
17.Ja, de faller til gulvet som når en musiker tømmer trombonen for spytt.
18.Men jeg understreker at det heller ikke ved alike kyss er dokumentert AIDS smitte via spytt, sier han.
19.Når det gjelder AIDS, vet vi det er funnet virus i spytt, sæd og blod.
20.Pavlov viste som kjent at når en hund presenteres for et stykke kjøtt, vil den utskille spytt og mavesaft.
21.Riktignok har man kunnet konstatere HTLViiivirus i spytt, men vi ser allikevel på dette som helt ufarlig fordi det bare vil være snakk om svært små mengder som blir utvekslet for eksempel ved å drikke av samme glass, sier Frøland.
22.Selv om det hittil ikke er påvist at AIDS kan overføres gjennom kyss, så vet forskerne at viruset finnes i spytt.
23.Spytt er aldri blitt dokumentert som kilde til AIDs smitte.
24.Sykdommen AIDS overføres ved blod, slim, spytt, sæd og andre kroppsvæsker.
25.Teoretisk kan dette viruset finnes i spytt, men vi har ennå ingen beviser på at noen er blitt smittet gjennom spytt, sier Christenson i en kommentar til Aftenposten.
Le tue ultime ricerche