Norvegese-Svedese traduzione di stemple

La Traduzione della parola stemple da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

stemple in svedese

stemple
kjennemerkeverbo stämpla
Sinonimi per stemple
Termini derivati da stemple
Anagrammi di stemple
Altri esempi
1.Den fortørnede mann som forleden observerte en dame gå forbi en stemplingsautomat uten å stemple flerreisekortet har åpenbart ikke grunn til sin harme, sier informasjonssjef Rolf E. Schade i Oslo Sporveier til Aftenposten.
2.Vi gjør ikke Gud noen tjeneste ved å stemple homofile kolkektivt og ramme mennesker som allerede har det ondt, understreket han, og la til at det ikke først og fremst er de homofile som representerer et problem, men alle de andre seksualangst.
3.Vi har ikke kjennskap nok til Oslo Polytekniske Universitet til å stemple foretagendet som useriøst.
4.DENNE håndfaste påvisning av fakta har fått Arbeiderbladet til å stemple Aftenposten som servil og latterlig.
5.Da søkeren ga uttrykk for at dette kunne medføre problemer på grunn av en snarlig forestående utenlandsreise, foreslo saksbehandleren hos politiet at han i stedet kunne stemple inn en ny oppholdstillatelse for 1 år, noe som kunne ordnes på stedet, og dette ble derefter gjort med søkerens samtykke.
6.Det er åpenbart en viktig del av sandinistenes politiske strategi å stemple politiske motstandere som somocister og CIAagenter, som ønsker å skru klokken tilbake til Somozatiden.
7.En som hadde det slik var en hindu jeg møtte i New Delhi.Han skulle stemple passet og noterte yrket mitt.Så fortalte han at han hadde praktisert hinduismen i alle år.Men indre fred hadde han ikke funnet frem til.Nå tenkte han å prøve om han i kristendommen kunne finne det han lengtet efter.
8.Enda enklere var det å skrive opp bilnummeret til en kunde som fylte tanken" på si", men ikke stemple rasjoneringskortet.
9.Er tverrsetene forrest i bussen opptatt, er det vanskelig å få holdt seg fast, eller å få satt seg til neste holdeplass og stemple der, når bussen står.
10.FNs sikkerhetsråd fordømte fredag bruken av kjemiske våpen i krigen mellom Iran og Irak, men uten å stemple noen av landene som ansvarlig for bruddet på Genevekonvensjonens forbud mot kjemiske og biologiske stridsmidler.
11.Haakon Børdes premisser for å stemple undertegnede som" journalistisk uanstendig" og" avskrekkende" (Aftenpostens morgennummer 20. februar) fikk meg faktisk til å trekke på smilebåndet.
12.Han har nemlig allerede fullt kjennskap til det som vi andre trodde at en fremtidig rettssak skulle klargjøre, nemlig at Arne Treholt sto i en annen makts tjeneste og at dommen kommer til å stemple ham som en sviker.
13.Hvem stod bak forsøket på å stemple ham med et slitt stempel ?
14.Hvordan kan man unngå å stemple en bestemt praksis som sovjetfiendtlig, hvis det er sovjetfiendtlig å berette om denne praksis ?
15.I forbindelse med Høyres 100års jubileum, har kommentatorer i Arbeiderbladet og Dagbladet hatt mye moro med å stemple jubilanten som bremsekloss.
16.I sitt opplegg vil rettens formann - en oberst - forsøke å stemple Solidaritet som en statsfiendtlig organisasjon.
17.INGEN er raskere enn kommunistiske talsmenn til å stemple valg i andre land som valgfarser.
18.Jeg synes ikke vi skal stemple givernes motiver som mindre etiske, om de skjeler til en slik liten personlig fordel som et biprodukt.
19.Men i egen interesse burde Simen Skjønsberg slutte å stemple dem som mistenkeliggjøring.
20.Men jeg må innrømme at jeg har en følelse av at andre forsøker å stemple meg som en judas på grunn av min beslutning.
21.Moskva ønsker kort sagt å stemple Reagan som den mest antisovjetiske president i manns minne, og som en mann som ikke kan håndtere østvestforbindelsene.
22.Målet : å skille ut, stemple, knekke selvfølelsen, har ikke forandret seg.
23.Noen folkebanker skiller seg ikke ut på programmet og i en lang rekke løp er det nesten umulig å stemple noen av hestene som chanseløse.
24.Og efter å ha lyttet til dette album opptil flere ganger, nøler jeg ikke med å stemple resultatet som aldeles fremragende - bedre er denne musikkform efter min mening aldri gjengitt på en norskprodusert plate !
25.SKAGG oppnår ved unnlatelse å stemple landets viktigste nyhetsredaksjon som aktiv tilhenger av Nei til atomvåpen og motstander av Norges medlemskap i NATO, som påvirkningsagent.
26.Selv hadde han iakttatt en dame som han trodde kjørte gratis på trikken fordi hun unnlot å stemple kortet selvom hun viste det til konduktøren.
27.Så lenge vi aksepterer det prinsipp at man kan gifte seg med hvem man vil, uten å søke myndighetenes tillatelse, og vi hylder prinsippet om familiens enhet, har myndighetene ikke noe med å stemple et ekteskap som" pro forma", med mindre man har helt konkrete holdepunkter for en slik påstand.
28.Unge Mejlænder må stemple slik alle andre ansatte i selskapet må, fra bud til direktør.
29.Uten å pålegge seg selv noen bevisbyrde kan han på den måten stemple sine motstandere, og" i beste fall" uskadeliggjør dem.
30.Å la dem gå og stemple.
Parole simili

 
 

stemple come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) stemplestemplendestemplet
Indicativo
1. Presente
jegstempler
dustempler
hanstempler
vistempler
derestempler
destempler
8. Perfetto
jeghar stemplet
duhar stemplet
hanhar stemplet
vihar stemplet
derehar stemplet
dehar stemplet
2. Imperfetto
jegstemplet
dustemplet
hanstemplet
vistemplet
derestemplet
destemplet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde stemplet
duhadde stemplet
hanhadde stemplet
vihadde stemplet
derehadde stemplet
dehadde stemplet
4a. Futuro
jegvil/skal stemple
duvil/skal stemple
hanvil/skal stemple
vivil/skal stemple
derevil/skal stemple
devil/skal stemple
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha stemplet
duvil/skal ha stemplet
hanvil/skal ha stemplet
vivil/skal ha stemplet
derevil/skal ha stemplet
devil/skal ha stemplet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle stemple
duville/skulle stemple
hanville/skulle stemple
viville/skulle stemple
dereville/skulle stemple
deville/skulle stemple
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha stemplet
duville/skulle ha stemplet
hanville/skulle ha stemplet
viville/skulle ha stemplet
dereville/skulle ha stemplet
deville/skulle ha stemplet
Imperativo
Affermativa
dustempl
viLa oss stemple
derestempl
Negativa
duikke stempl! (stempl ikke)
dereikke stempl! (stempl ikke)
Le tue ultime ricerche