Norvegese-Svedese traduzione di sterk irritasjon

La Traduzione della parola sterk irritasjon da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

sterk irritasjon in svedese

sterk irritasjon
allmennsostantivo stark irritation

 
 

Altri esempi
1.Det er klart at det skaper sterk irritasjon hos alle forbrukere at vi her i landet har et eget og markert høyere prisnivå for bensin enn i andre land.
2.Det har allerede vakt sterk irritasjon hos myndighetene at Solidaritets tidligere talsmann, Janusz Onyszkiewicz, for en tid siden ble valgt som medlem av universitetets senat.
3.Det var bl.a. sterk irritasjon over forbundsledelsen, som mange mente hadde strukket seg for langt i åpningstidsspørsmålet.
4.Har man svelget deler av disse plantene, kan det føre til smerter, brekninger og diare, og får man saften i øynene, kan det oppstå sterk irritasjon.
5.Her er det planlagt ishall, svømmehall og idrettshall, og rådmannens forslag har skapt sterk irritasjon.
6.I sterk irritasjon over USAs manglende vilje til raskt å drøfte tiltak mot sur nedbør, har Canada invitert en rekke europeiske land til en konferanse i Ottawa for å drøfte problemet.
7.Køene har vært så lange at det har skapt sterk irritasjon blant organisasjonene.
8.På regjeringshold gjør det seg gjeldene sterk irritasjon over at bankene ikke har fulgt opp den forståelse man hadde med bankforeningene om tildeling av tilleggslån.
9.Rian gir utrykk for sterk irritasjon over manglende forståelse hos sentrale myndigheter.
10.Spesielt under valgkampen i fjor vår ble en rekke dokumenter og rapporter lekket til aviser, og dette vakte sterk irritasjon hos statsministeren.
11.Statens forurensningstilsyns trusel om å ilegge Norsk Hydro dagmulkter på halvannen million kroner fra og med lørdag dersom selskapet i forbindelse med en boring på Tromsøflaket ikke lever opp til bestemmelsen om oljevernberedskap, har vakt sterk irritasjon i oljeselskapet.
12.Tromsø har så absolutt en rekke av storbyens problemer, og overraskelsen gikk over til sterk irritasjon da det ble kjent at Trondheim fikk 25 millioner kroner.
13.Under titelen" Stray er løs igjen" i Arbeiderbladet idag ytrer nemlig stortingsrepresentant Stein Ørnhøi særdeles sterk irritasjon over at Stray har tillatt seg å påpeke overfor Nicaraguas ambassadør at avtalen med Norge om fordeling av det avispapir som ble gitt som gave, ikke er overholdt av de nicaraguanske myndigheter.
14.Blant LOmedlemmene har det lenge vært sterk irritasjon over de uorganiserte, som uten å bidra med noe nyder samme rettigheter som kolleger i fagforeningene.
15.Denne nedvurdering av medlemmene har skapt sterk irritasjon i NITO.
16.Det har skapt sterk irritasjon, sier forbundsleder Gard Titlestad til Aftenposten.
17.Det siste utspill fra Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet har skapt sterk irritasjon i Høyre.
18.Flyteknikerne ga igår uttrykk for sterk irritasjon over at SAS igår lot fire fly stå på bakken på Fornebu.
19.For enkelte fører det til store problemer, og det er mildt sagt sterk irritasjon i mange bransjer.
20.Islendingene uttrykker sterk irritasjon over fiskerisubsidieringen i Norge.
21.Men Norge har hittil avvist OPECs anmodninger, noe som har vakt sterk irritasjon i organisasjonen.
22.Men i det politiske miljøet i Bonn, på tvers av partiskillene, er det sterk irritasjon over skriveriene og den aktivitet Schlesienforeningen nå legger for dagen.
23.Måten den amerikanske invitasjonen om forskningssamarbeidet ble fremsatt på, utløste sterk irritasjon i den vesttyske hovedstaden.
24.Over tid har det også bygget seg opp en sterk irritasjon overfor Høyre.
25.Papandreou har hele tiden ført en politikk som har vakt sterk irritasjon i USA, men som har sikret ham oppslutning i Hellas, hvor de antiamerikanske følelser fortsatt er sterke.
26.På regjeringshold er det, efter det Aftenposten får opplyst, sterk irritasjon over at svenskene ikke oppfyller sin del av denne" oljeprotokoll".
27.Resultatene av de psykiatriske undersøkelsene av Barbie, som fant sted mellom september 1983 og november 1984, var egentlig konfidensielle, men er blitt lekket av avisen Le Progres (Fremskrittet) i Lyon - til sterk irritasjon blant Barbies forsvarere.
28.Som samfunnsfagslærer opplever jeg tildels sterk irritasjon over elevenes upresise, ukorrekte og umulige sprogbruk.
29.Striden om lukkeloven har de siste dager - efter utspillet fra Kristelig Folkepartis Odd With - skapt sterk irritasjon i Høyre, eftersom lovforslaget var klarert og godkjent av hele Regjeringen før det ble sendt Stortinget.
30.Syrerne har i de siste ukene gitt uttrykk for sterk irritasjon over at det ikke har lykkes å få til en slik avtale som kunne berede grunnen for en løsning i Libanon.
Le tue ultime ricerche