Norvegese-Svedese traduzione di stork

La Traduzione della parola stork da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

stork in svedese

stork
ornitologisostantivo stork
Termini derivati da stork
Anagrammi di stork
Parole simili

 
 

Wiki
Stork (vitenskapelig navn Ciconia ciconia) er utbredt i det meste av Øst-Europa, særlig i Polen. Det finnes også bestander i Spania og Portugal og enkelte steder i det øvrige Europa. Bestandene i Vest-Europa har imidlertid vist sterk nedgang de siste tiårene.

Altri esempi
1.Hvorfor to av hvert slag, sa Tom, er det ikke nok om vi tar med en stork.
2.Vi utlyste en arkitektkonkurranse, og Karel Stork fra Norske Fritidsanlegg vant med sitt forslag.
3.Mother, dear, / Id much rather wed kept the stork.
4.En stork kan gi mye arbeide, men også mye moro, sier turistsjef Hansen.
5.Det dreier seg om en stork.
6.En fugl forandrer ikke sine trekkvaner over natten, sier PerGøran Bentz ved Zoologisk Museum i Oslo, og forteller at det også har vært en overvintrende stork i SydSverige.
7.Julie taklet vinteren over all forventning, og skal, efter det man kjenner til, være den første stork som har overvintret i Danmark.
8.Operasjon stork ble utsatt til neste lørdag.
9.Operasjon stork var i gang - og klokken var fem om morgenen.
Le tue ultime ricerche