Norvegese-Svedese traduzione di sverd

 
 

Wiki
Sverd er et blankvåpen til å hogge, kutte eller stikke med.

Altri esempi
1.For hvert skritt man tar, er det som all den oppsamlede lede man har vært tynget av, etter hvert blir strøket av en, og ens sjel blir frigjort liksom et sverd blir trukket ut av sliren.
2.En biskop fører sitt sverd med munnen.
3.Hadde du klart det, mamma, roper en femårig pjokk foran oss idet den franske artisten Regina Bouglione klatrer opp en stige med et sverd i munnen.
4.Av andre Commedia dellartetyper i karnevalsopptogene var Polichinelli med rovfuglnese under fjærbusket hatt, i stramtsittende hoser og med sverd ved lend.
5.Bare de velvoksne skildervaktene ved alle innganger var ubevegelige i Napoleonsuniformer, under sine forgylte hjelmer med rød fjærpryd og med sine blanke sverd.
6.Bortimot 700 mennesker bevæpet med stokker og sverd satte fyr på forretninger og sikhtempler i den nordlige delen av hovedstaden.
7.Cheng Ming siterer til slutt en ikke navngitt forfatter, som sier : -" Åndelig forurensning" henger fortsatt som et slepent sverd over hodet på oss.
8.Dag Sundby, for dem som ikke vet det, er forfatteren bak bl.a. romanene" Orions sverd"," Abelsmerket" og" Bødlene".
9.De har merket sine sverd" personvern", og hugger løs på den smussige pressen.
10.De skal være bevæpnet med maskingeværer, maskinpistoler og lange sverd.
11.Delingsforslaget må derfor sees som et salsmonisk sverd som hugger tvers igjennom for alle personlige næringsdrivende.
12.Deltagerne ble da også selvsagt iår ønsket velkommen av Kong Rakne, som brynjekledd med sverd i hånd kom ridende ut fra Raknehaugen.
13.Derfor kan den oljesmøring partiet legger opp til, være et tveegget sverd.
14.Det er et enormt sceneutstyr vi har med oss denne gang - kulisser, tyrefekterutstyr, sverd - vi skal jo gjenskape en hel spansk landsby på scenen ! sier prima ballerinaen, som også er assisterende kunstnerisk leder.
15.Det gjøres med sverd og gode greier, og grønt bånd over skulderen.
16.Efter en rask gjennomgåelse av historiebøkene kom de frem til at noe mer typisk og pittoresk enn de gamle gallerne var det neppe, så de satte seg ned for å spinne alskens forviklinger og viderverdigheter rundt den romerske okkupasjonen før, under og efter at sagnomsuste Vercingetorix måtte gi fra seg sverd og ære efter slaget ved det mystiske Alesia - byen man ennå er usikker på hvor lå.
17.Et kirkeblad i BerlinBrandenburg måtte trykkes om igjen, fordi man gjengav en leserundersøkelse om det omstridte kirkeemblem" sverd til plogskjær".
18.Fordi den sluttet i den steile Sverd fegergade, var gaten nærmest en blindvei og lite egnet til trafikk.
19.Haavard Bergland, Hamar, sverd.
20.Han har vært formann for Norsk Selskap til Kreftens Bekjempelse - og han er dekorert med Deltagermedaljen, det finske Frihetskorset med Sverd og er ridder av 1. kl. av St. Olavs Orden.
21.Her ser man funn fra utgravningene på Bryggen, bl.a. miniatyrleker som hester i tre og andre materialer, sverd, økser og båter, alt sammen kopier fra de voksnes verden.
22.I en landsby utenfor Amritsar ble fem mennesker hakket ihjel med sverd av sikher som gikk berserk.
23.I sentrum av New Delhi holdt f.eks. 10 til 15 drosjesjåfører stand mot en langt større folkemengde ved å svinge sine" kirpaner", sikhkrigernes lange, krummende sverd.
24.I skipet ble det også funnet bronsedolker, spydspisser og et sverd.
25.Jeg er enig med Fleischer i at en injuriesak lett vil være et tveegget sverd i praksis, og man skal så utvilsomt ha særdeles gode grunner for å anlegge slik sak.
26.Krigskorset m / sverd, Krigsmedaljen, Deltagermedaljen m / rosett, Atlantic Star m / rosett etc.
27.Landet skulle styres med et sverd i den ene hånden og en penn i den andre.
28.Man har funnet dragerne for de nevnte gatestokker, men ellers få gjenstander som kan fortelle om denne viktige ferdselsåre som i sin tid baglerne løp nedover med dragne sverd.
29.Med løftede sverd og kampglød i blikket.
30.Men det biter bare når han har rett og sannhet på sin side, sa Oslos biskop, Andreas Aarflot i sin ordninasjonstale, og henviste til middelalderskriftet" Kongespeilet", der det tales om at kongen og biskopen er voktere av hvert sitt hus og fører hvert sitt sverd, sistnevnte riktignok bare med munnen.
Le tue ultime ricerche