Norvegese-Svedese traduzione di tørke

La Traduzione della parola tørke da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tørke in svedese

tørke
vannsostantivo torka
Sinonimi per tørke
Termini derivati da tørke
Anagrammi di tørke
Wiki
Tørke er en utvidet periode hvor tilgangen av vann faller under de statistiske behovene for en region. Tørke er ikke et rent fysisk fenomen, men istedet et samspill mellom naturlig tilgang på vann og menneskelige behov for vann. Den presise definisjonen av tørke er blitt vanskeliggjort av politiske forhold, men der er vanligvis tre typer forhold som blir henvist til som tørke.

Altri esempi
1.(NTBIsrael) Tusenvis av etiopiske jøder er blitt fløyet til Israel de siste månedene på grunn av sult og tørke i hjemlandet, skriver avisen New York Times.
2.(New York Times) Voldsomme regnskyll og jordras har ført til omfattende ødeleggelser i Alamata og Korem, to steder med sterk konsentrasjon av flyktninger fra Etiopias tørke og hungersrammede områder.
3.Barna holder til i flere leiligheter på Romsås og Stovner der akustikken er plagsom, og der man hverken kan tørke tøy eller tilby måltider.
4.Fra 1880 til 1910 led enkelte amerkanske farmere sultedøden på grunn av tørke.
5.Hvis det var et beiset hus, og beisen begynte å tørke ut ?
6.I Østlandets tørre fjellbygdklima kan en tømmervegg stå i mange hundre år, treet tåler mye fuktighet, bare det får chansen til å tørke ut igjen, sier Mari Kollandsrud.
7.Når det ble for ille måtte vi kjøre en tur med bilen for å tørke klær og skotøy på varmeapparatet, skyter fru Andersen inn.
8.Når produksjonen synker, henger det ikke bare sammen med flere års tørke, sier Oland.
9.Permanent tørke og matvarekrise over store områder av verden er et livsviktig signal til handling.
10.Selv om oljeforbruket ventelig ikke kommer til å øke særlig i industrilandene i årene fremover, kan det bli vanskelige oljetider i 1990årene, fordi en rekke av dagens store felter vil tørke ut og nye felter ikke blir nok til å erstatte det som blir borte, mener Barth.
11.Selvfølgelig hjelper vi til med husarbeidet, men arbeidet vårt består av like mye omsorg for andre som å tørke støv.
12.Vi hadde i det lengste håpet at våpendepotene til geriljaen skulle" tørke ut", men i stedet er forholdene i Mocambique blitt klart forverret det siste året, opplyser Edvard Grimstad.
13.Vi måtte reve og berge seil, sa andre skippere som i Sandspollen efter regattaen søndag morgen kom for å" slikke sår" og tørke seg selv og seilene.
14.12 millioner kroner er til nå kommet inn til den store fellesaksjonen" Afrikas tørke dreper".
15.Adre er en by i Tchad - et land med drøyt fire millioner innbyggere, der halvparten nå er rammet av tørke.
16.Apropos stenger, - varme stenger til å tørke håndklær på er ingen luksus.
17.Avisen og" Afrikas tørke dreper"aksjon takker.
18.Barna kommer våte hjem, og tøyet skal tørke fort - efter middag skal leken fortsette.
19.Befolkningen har det dårligst mulige utgangspunkt for å tåle ytterligere påkjenninger i form av tørke og mangel på mat og rent drikkevann.
20.Befolkningen i de nordlige deler av Den sentralafrikanske republikk er hardt rammet av tørke og sykdommer, og flyktningestrømmen fra Tchad har forverret en allerede vanskelig situasjon.
21.Befolkningen lider under tørke, matmangel og krig, og ungdomsorganisasjonene ber også om at Norge i langt større grad enn hittil bevilger penger som kan komme den hardt rammede sivilbefolkningen til gode.
22.Begynnelsen på en periode med et Høyre i vekst ble innledet, og partiformann Erling Norvik kunne flere valgnetter tørke sine gledestårer i begeistring over Høyres fremgang.
23.Bidragene til aksjonen" Afrikas tørke dreper" strømmer inn.
24.Blir været bedre utover dagen, er det et visst håp om at begge de stengte banene vil tørke opp tilstrekkelig slik at de igjen kan tas i bruk som matchbaner.
25.Borgerkrigen i Etiopia er et skremmende eksempel på hvordan kombinasjonen av tørke og borgerkrig skaper ubeskrivelige tilstander.
26.Budene på pianoet som Grøndahls Flygel og Pianolager har stilt til rådighet for aksjonen" Afrikas tørke dreper" kom tirsdag opp i 12 000 kroner.
27.Cirka 100 000 flyktninger fra Tchad er kommet til VestSudan, og cirka like mange etiopiere har tatt seg inn i de østlige deler av landet på flukt fra den katastrofale kombinasjon av tørke og borgerkrig, ifølge James Purcell, som leder kontoret for flyktningehjelp i det amerikanske utenriksdepartement.
28.De 10 000 tonn korn som er på vei, er det første resultatet av den store felles innsamlingsaksjonen" La barna leve - Afrikas tørke dreper".
29.De første bud på det flunkende nye pianoet som skal auksjoneres bort til inntekt for innsamlingen" Afrikas tørke dreper", ble gitt til Grøndahls Flygel og Pianolager mandag.
30.De sulter efter flere års tørke og ødeleggelse av jordsmonnet.
Parole simili

 
 

tørke come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) tørketørkendetørket
Indicativo
1. Presente
jegtørker
dutørker
hantørker
vitørker
deretørker
detørker
8. Perfetto
jeghar tørket
duhar tørket
hanhar tørket
vihar tørket
derehar tørket
dehar tørket
2. Imperfetto
jegtørket
dutørket
hantørket
vitørket
deretørket
detørket
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde tørket
duhadde tørket
hanhadde tørket
vihadde tørket
derehadde tørket
dehadde tørket
4a. Futuro
jegvil/skal tørke
duvil/skal tørke
hanvil/skal tørke
vivil/skal tørke
derevil/skal tørke
devil/skal tørke
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha tørket
duvil/skal ha tørket
hanvil/skal ha tørket
vivil/skal ha tørket
derevil/skal ha tørket
devil/skal ha tørket
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle tørke
duville/skulle tørke
hanville/skulle tørke
viville/skulle tørke
dereville/skulle tørke
deville/skulle tørke
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha tørket
duville/skulle ha tørket
hanville/skulle ha tørket
viville/skulle ha tørket
dereville/skulle ha tørket
deville/skulle ha tørket
Imperativo
Affermativa
dutørk
viLa oss tørke
deretørk
Negativa
duikke tørk! (tørk ikke)
dereikke tørk! (tørk ikke)
Le tue ultime ricerche