Norvegese-Svedese traduzione di takknemlighet

La Traduzione della parola takknemlighet da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

takknemlighet in svedese

takknemlighet
allmennsostantivo tacksamhet
Termini derivati da takknemlighet
Parole simili

 
 

Wiki
Takknemlighet og verdsetting er en positiv følelse eller holdning i erkjennelse av en fordel som en har fått eller vil motta. I religiøs sammenheng kan takknemlighet referere til en følelse av å stå i gjeld til en guddom på grunn av utviste tjenester. De fleste religioner forordner takksigelsesritualer rettet mot deres høyere makter; å gi uttrykk for takknemlighet overfor Gud er et sentralt tema innen kristendom og islam.

Altri esempi
1.Det er med oppriktig takknemlighet, men også med dypt vemod at jeg nå forlater formannsvervet.
2.For å ta det siste først, så oppfatter vi det som en tillitserklæring som uttrykker takknemlighet, beundring og respekt fra de bhutanske myndigheters side overfor det arbeide Santalmisjonen har nedlagt i landet siden 1967.
3.Jeg er en av de mange nordmenn som i takknemlighet tenker tilbake på år med godt samarbeide med Fagerholm.
4.Med denne utstillingen håper vi å vise noe av vår takknemlighet overfor de mange amerikanere av norsk avstamning som har gjort så mye for oss i årenes løp, sa NordmannsForbundets formann, J. R. Heyerdahl.
5.Når jeg skrev boken, var det så absolutt ikke ut fra noen følelse av bitterhet - den takknemlighet jeg føler, overgår så absolutt alle negative minner.
6.Personalet har vært så enestående mot meg at jeg gjerne ville uttrykke min takknemlighet ved å donere et veggur til hospitalets vestibyle, sier 70årige Johannes Hellervik fra Holmestrand.
7.På vegne av FN og alle de land som nyter godt av denne hjelpen vil jeg fremføre vår takknemlighet, sa han.
8.Section Norvegienne du Lycee Corneille - i takknemlighet for tjenester Norge gjorde Frankrike og franskmennene under første verdenskrig.
9.Våre tanker går i dyp takknemlighet til Trygve Bratteli, til det han sto for, det han skapte og den inspirasjon han gav.
10.Aftenposten legger fra idag av ut innsamlingslister i hovedekspedisjonen, og ethvert bidrag, stort eller lite, mottas med takknemlighet av dem som driver hjelpen frem.
11.Alle Kafkas beundrere vil ta imot boken med en takknemlighet som kan nærme seg rørelse.
12.Anslagsvis 50 delegater for de to andre kandidater stemte åpenbart på Jackson i takknemlighet for hans forsoningsutspill tirsdag kveld.
13.Arbeidet med de hørselshemmede engasjerte ham sterkt, og mange av hans tidligere elever ser med stor takknemlighet tilbake på det han betydde for dem.
14.Avisene i ØstBerlin trykker gratulasjonen, som gir uttrykk for" takknemlighet og anerkjennelse" overfor" speiderne og partriotene ved den usynlige front" det vanlige uttrykk for MfSspionene i utlandet.
15.Bare den som engang har fått oppleve 100 prosent uselvisk kjærlighet, kan siden utvikle evnen til å føle takknemlighet.
16.Bare glimtvis opplever vi det vi burde oppleve, for eksempel takknemlighet mens vi teller våre velsignelser.
17.Brev fra de stridende parter til Folkehjelpens representasjon i Beirut uttrykker takknemlighet, men har også i seg en tone av forventning om hjelp neste gang det smeller.
18.Bundeskanzler Konrad Adenauer uttrykte mere enn en gang sin takknemlighet for det arbeide som Oxfordbevegelsens forlengelse i Moralsk Opprustning her gjorde.
19.Bækkelaget Sportsklub husker nok Arne Hansen med takknemlighet for hans dyktige ledelse av Norway Cups dommersekretariat gjennom år.
20.DET er på tide at de omsorgspersoner det er de i ordets beste mening - får se samfunnets takknemlighet i mer konkret form.
21.Da legger man merke til at noen også finner det naturlig å uttrykke takknemlighet, humor og arbeidsglede ved tilværelsen.
22.De skal nytes i takknemlighet og fornuft.
23.Den amerikanske skepsis overfor Mitterrand er avløst av takknemlighet over" den fasthet og besluttsomhet som Frankrike har vist overfor de utfordringer den vestlige allianse har vært utsatt for", for å sitere president Reagans velkomsthilsen.
24.Den beste måten å vise sin takknemlighet på, syntes de var nettopp å opprette et stipendiefond til fordel for unge skandinaver som ønsket å videreutdanne seg i USA.
25.Den indiske befolkning i Oslo, og alle andre som kjente habir Singh Sawhney er dypt sjokkert over hans død og vil minnes ham med respekt og i takknemlighet.
26.Den langvarige stående applaus for orkesteret og Jansons springer ut fra både takknemlighet og gode ønsker for ham.
27.Den norske FNbataljon nyder stor popularitet, og denne anledning ga sivilbefolkningen en mulighet til å vise sin takknemlighet for den sikkerhet de føler ved at FNs fredsbevarende styrker har kontrollen i området.
28.Den vietnamesiske flykning som talte på møtet var da også fylt av takknemlighet overfor det norske båtmannskap som hadde tatt ham opp, forteller Harald Sundin.
29.Denne tildelingen er også et uttrykk for takknemlighet overfor landbruksforskningssenteret i Washington D.C.
30.Derfor har de så stor takknemlighet å formidle til det norske folk.
Le tue ultime ricerche