Norvegese-Svedese traduzione di tidligst

La Traduzione della parola tidligst da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tidligst in svedese

tidligst
allmenn? tidigaste
Sinonimi per tidligst
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Grunnlinjen kan tidligst stå ferdig i 1995.
2.Kronprins Harald" ble levert i 1976, og skal vi bygge en ny båt, kan den tidligst leveres i 1987.
3.Det går i retning av at Norge vil slutte seg til disse tidligst i 1986, sier byråsjef Steenberg.
4.Etiopia vil trolige trenge 1,2 millioner tonn korn frem til neste innhøsting, som tidligst er juli / august neste år, opplyser Hasle.
5.Holmestrandtunnelen vil tidligst bli åpnet torsdag, efter at veivesenet har besiktiget rasstedet rett på sydsiden av tunnelåpningen.
6.Hvis de som var tidligst ute, betaler innen 14 dager, stoppes hele prosessen, garanterer Orten.
7.Veien frem til en overtagelse er lang, og en beslutning vil tidligst bli tatt om en til to måneder, sier Ulsteins administrerende direktør Idar Ulstein til Aftenposten.
8.Vi kan imidlertid ikke si noe sikkert om dette før tidligst torsdag, sier Skuggedal.
9.Administrerende direktør Jan W. Hopland i Forenede sier til Aftenposten at et eventuelt nytt forsøk på kapitalutvidelse tidligst vil komme på tale i forbindelse med en generalforsamling til høsten.
10.Ambassaden venter ingen sovjetiske reaksjoner før tidligst mandag.
11.Arbeiderpartiet bruker lengst tid, mens Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre gjør seg tidligst ferdig.
12.Arbeidet i IMO med konvensjonen fortsetter, og man regner med at den tidligst vil kunne tre i kraft i slutten av 1980årene.
13.Arbeidsgiverne svarte imidlertid med lockout for samtlige, men siden det gjelder andre frister i denne situasjonen, kan lockout tidligst iverksettes fra 29. november.
14.Avdelingsdirektør Aksel Bruun i Vegdirektoratet forteller til Aftenposten at kravene tidligst kan bli iverksatt i 1986.
15.Avgjørelsen faller tidligst til høsten.
16.Avisen mener det bør være en nærliggende oppgave for Finansdepartementet å overveie om man ikke kan innføre en planlagt budsjettinformasjon på et tidligst mulig tidspunkt.
17.BP vil offentliggjøre hvem som har fått kontraktene tidligst i slutten av neste uke.
18.Barnehavesjef Ellinor Østen sier at Barnehavekontoret ikke kan gjennomføre dette før formannskapet har behandlet saken, og at det tidligst kan skje på formannskapets møte i midten av februar.
19.Bedømmelsen av de innkomne konkurranseprosjekter ventes å skje i løpet av høsten 1985 og byggestart kan tidligst bli høsten 1986.
20.Behandlingen må kontrolleres med regelmessige blodprøver, og den kan tidligst avsluttes ved 12års alderen.
21.Besøket vil trolig ikke kunne finne sted før tidligst på sensommeren.
22.Blir den svenske begjæringen tatt til følge, kan Matus bli utlevert tidligst i løpet av neste uke, får NTB opplyst hos Strømstadpolitiet.
23.Blir det brudd og plassoppsigelse denne uken, kan megling tidligst komme igang 24 april.
24.Blir det stor interesse for det, vil forslaget tidligst kunne tas opp på første styremøte efter sommerferien, sier Jaksjø.
25.Blir partene ikke enige, kan det tidligst bli streik 1. april.
26.Blir søknaden raskt behandlet, kan de nye rabattordningene gjennomføres tidligst fra 1. mai, sier Bjørn Bjørhovde.
27.Bruddet mellom arbeidsgiverne på den ene siden og Norsk Sjømmannsforbund og Norsk Maskinistforbund på den andre side, som ble resultatet av at arbeidsgiverne brøt meglingen for alle tre overenskomster, medfører at også disse gruppene vil bli tatt ut i streik, tidligst fra lørdag kveld.
28.Danmark har nemlig meddelt at man tidligst vil diskutere saken neste år.
29.De fryktet det som i praksis har blitt resultatet, nemlig at tiltak mot utslipp ikke vil få effektiv virkning før tidligst en gang i 1985.
30.De får tidligst tilbud til 12 på våren 1985.
Le tue ultime ricerche