Norvegese-Svedese traduzione di tillegge

La Traduzione della parola tillegge da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tillegge in svedese

tillegge
allmennverbo tillägga
Sinonimi per tillegge
Anagrammi di tillegge
Altri esempi
1.De endrede økonomiske rammer vil imidlertid på ingen måte begrense Statoils muligheter til på beste måte å utføre de oppgaver myndighetene måtte velge å tillegge selskapet.
2.Flere av kvinnene forteller at de prøver å avkjønne seg, å kle seg minst mulig feminint og å tillegge seg et kunstig svulstig sprog, for å lede oppmerksomhten bort fra det faktum at de er kvinner.
3.Aftenpostens Reidun Kvaale ved å tillegge meg meninger jeg aldri har hatt, Ebba Haslund ved løse påstander om" usynliggjøring" og ved å snakke om noe annet enn det saken gjelder.
4.Avhoppingen skal ikke ha vært berørt under Zhaos politiske samtaler i Oslo, noe som tyder på at kineserne ikke vil tillegge den særlig vekt.
5.Avisen er kommet i skade for å tillegge meg det synspunkt at" Svarene har ingen verdi".
6.Bjørn Bettum ønsker ikke å tillegge Jørgen Jahre jr.s fratreden årsaken til kursfallet, men hevder det hele er et naturlig fall efter lengre tids oppgang.
7.Den som tillater seg å tillegge påvirkningsprinsippet noen som helst realitet, blir lett stemplet som hysteriker.
8.Dersom man i den videre behandling skulle ønske å tillegge eiendomsskatten økt vekt, vil dette kunne kompenseres ved ytterligere nedsettelse av skatten på arbeidsinntekt.
9.Det er artig å få konkurrert og vinne der også, men det er galt å tillegge dem noen vekt.
10.Det er derfor utenkelig at Kari Storækre på noe tidspunkt skulle ha sluppet fra seg den usanne søtsuppedramatikk omkring sønnen som herrene Glorvigen og Finstad søker å tillegge henne.
11.Det er farlig å tillegge et organ av denne karakter kirkelig autoritet, sier hovedstyret.
12.Det er verd å tillegge at partene ikke er helt enige om hva de inngåtte avtalene egentlig innebærer.
13.Det har lenge vært antatt at de største skadene kommer gjennom luften, men forskerne har vært uenige om hvilken vekt de skulle tillegge de enkelte årsaksfaktorer.
14.Det hevdes at i vårt samfunn hvor offentlige instanser har besluttende, utøvende og kontrollerende myndighet på så mange områder, må det være saklig berettiget å tillegge det offentlige det samme ansvar som tillegges ledelsen innenfor den private sektor.
15.Det skal svært mye til for å tillegge det kvinnen sier avgjørende vekt.
16.Ellers kan nevnes den fine oppførselen klubbens rundt 1700 medlemmer viser på stevner rundt om, og vi kan bare tillegge gratulerer med de første 75 og lykke til videre på ferden.
17.Guttorm Hansen (a) understreket at man må legge mer vekt på hva som sies fra Stortingets talerstol, noe som fikk Høyrelederen Jo Benkow til å stille spørsmål om man da ikke skal tillegge partilederes ord for åpen scene utenfor Stortinget noen verdi.
18.Han advarte mot å tillegge TV for stor djevelsk påvirkningskraft.
19.Hygen synes å tillegge undertegnede et slikt syn, og å forklare det han holder for" avveier" i teologien ut fra" denne uheldige vri i utgangspunktet".
20.I Danmark, for ikke å snakke om Sverige, synes man iallfall i den brede folkeopinion å mene at man bør tillegge de finske synspunktene verdi.
21.I de nye forskriftene vil man tillegge eldre industri i de samme områder tilsvarende begrensninger, og man vil utvide med fire nye fylker der forskriftene skal gjelde, nemlig Hedmark, Oppland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
22.I en leder i Aftenpostens aftennummer 23. mars med tittel" Mistro overfor private" kom avisen i skade for å tillegge meg meninger jeg ikke har og således heller ikke har gitt uttrykk for.
23.Innleggene på møtet gikk så sterkt imot, at jeg, den gang som juniorrepresentant for Helsedirektoratet, fant det hensiktsmessig å minne forsamlingen om at det tross alt var Helsedirektoratet de her syntes å tillegge nærmest" fascistiske" motiver.
24.Jeg har ikke oppgitt tanken på å forsvare mitt land, og jeg lurer på hvilket motiv Maria Nowak har for å tillegge meg en slik oppfatning.
25.Jeg mente selvfølgelig ikke å tillegge dramatikeren en" sidrompet mislyd", i mitt manus sto det" vidåpent livssyn".
26.Jeg vil forøvrig tillegge at dagens margarin er så god at smaksforskjellen er liten.
27.Kanskje vil det være på tide ikke å bedømme bøkene efter den ibsenskpsykologiske lest, ei heller tillegge dem urene politiske motiver, men se dem som underholdningsbøker, triviallitteratur.
28.Mange er imidlertid tilbøyelig til å tillegge kampanjen AlkoKutt mye av æren.
29.Men når Nini Haslund Gleditsch / Jenny Mosland vil tillegge meg den oppfatning at alle som blir påvirket av KBG, selv er" påvirkningsagenter" faller jo deres påstand på sin egen urimelighet.
30.Måtte Erling Norvik være klok nok til ikke å gå inn i rollen som Regjeringens opposisjonspolitiker - en rolle mange i Høyre nok ønsker å tillegge ham.
Parole simili

 
 

tillegge come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) tilleggetilleggendetillagt
Indicativo
1. Presente
jegtillegger
dutillegger
hantillegger
vitillegger
deretillegger
detillegger
8. Perfetto
jeghar tillagt
duhar tillagt
hanhar tillagt
vihar tillagt
derehar tillagt
dehar tillagt
2. Imperfetto
jegtilla
dutilla
hantilla
vitilla
deretilla
detilla
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde tillagt
duhadde tillagt
hanhadde tillagt
vihadde tillagt
derehadde tillagt
dehadde tillagt
4a. Futuro
jegvil/skal tillegge
duvil/skal tillegge
hanvil/skal tillegge
vivil/skal tillegge
derevil/skal tillegge
devil/skal tillegge
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha tillagt
duvil/skal ha tillagt
hanvil/skal ha tillagt
vivil/skal ha tillagt
derevil/skal ha tillagt
devil/skal ha tillagt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle tillegge
duville/skulle tillegge
hanville/skulle tillegge
viville/skulle tillegge
dereville/skulle tillegge
deville/skulle tillegge
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha tillagt
duville/skulle ha tillagt
hanville/skulle ha tillagt
viville/skulle ha tillagt
dereville/skulle ha tillagt
deville/skulle ha tillagt
Imperativo
Affermativa
dutillegg
viLa oss tillegge
deretillegg
Negativa
duikke tillegg! (tillegg ikke)
dereikke tillegg! (tillegg ikke)
Le tue ultime ricerche