Norvegese-Svedese traduzione di tilvekst

La Traduzione della parola tilvekst da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tilvekst in svedese

tilvekst
allmennsostantivo tillväxt
Sinonimi per tilvekst
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er viktig å få klarlagt hvilke mulige sammenhenger det er mellom sur nedbør og utslag på skogens tilvekst og eventuell skogsdød.
2.Hvis barnebokbestanden i disse folkebibliotekene samlet fortsetter med en så lav tilvekst, vil det ta mellom 20 og 25 år før de har nådd den mengde barnebøker som kreves i minstenormen.
3.YS er åpen for alle yrkesgrupper, det bekreftes ved den tilvekst vi i det siste har hatt blant industriarbeidere i den private sektor, sier Eldri Langåker til Aftenposten.
4.18 år gamle Anne Migliosi fra Gjerpen er en fin tilvekst for laget, selv om hun i store perioder går for lut og kaldt vann på vingen.
5.Aksjeguiden 1984 er en ny tilvekst til vår børslitteratur.
6.Allerede for flere år siden ble det iverksatt omfattende kampanjer for å få røkvarslere installert i hjem og fritidsboliger, og den årlige tilvekst har vært meget tilfredsstillende.
7.Antall kadetter vokser stadig, noe som i stor grad skyldes stor tilvekst i land i den tredje verden.
8.Byen har gode kommunikasjoner, holdningen overfor turistene er vennlig, forståelsen for reiselivsnæringen hos offentlige myndigheter er efterhånden blitt god, og Oslos tilvekst av nye hoteller og kongressmuligheter er rik.
9.Debutant er også Anne Lyssand, Bækkelagets tilvekst foran denne sesongen.
10.Den største nedgangen skjer i aldersgruppen 4069 år, mens det har vært en tilvekst i aldersgruppen 2039 år.
11.Denne sesongen har det imidlertid begynt å løsne for alvor, og han vil ventelig bli en verdifull tilvekst.
12.Dermed vil et akvarium i Drøbak med alle fjordens fiskeslag, og et ekte og tradisjonsrikt maritimt miljø med forhold spesielt tilrettelagt for forskning og undervisning, gi distriktets rike aktivitetsflora en ny, positiv tilvekst, mener Kristiansen.
13.Dessverre opplever vi at flere bedrifter flytter fra byen vår, og det er heller ikke en tilstrekkelig tilvekst av nye bedrifter i Oslo.
14.Det er en tilvekst på sultne munner som myndighetene i de hardest rammede land ikke vil være istand til å fylle.
15.Det er en tilvekst til bedriftens egenutviklede Autoline System.
16.Det er tirsdag 7. februar kl. 18.30 ordfører Albert Nordengen kan erklære denne tilvekst til Østmarkas lysløypenett for åpnet.
17.Det har ført til proposisjonen" industriell tilvekst og fornyelse" som foreligger nå.
18.Det sier seg selv at Hareide med sin rutine, styrke og tøffhet blir en formidabel tilvekst.
19.Det vil si en tilvekst på ca. 150 nye medlemmer.
20.Dette er altså en netto tilvekst i personer som vil søke seg ut i arbeidslivet.
21.Dette er en betydelig tilvekst i forhold til hva man har kunnet stille til disposisjon for andre embeter med problemer.
22.Dette gir en gradvis ny tilvekst ved hvert valg.
23.Dette gir en tilvekst på 1760 kvadratmeter, og leie av andre kontorer i Osloområdet vil da opphøre.
24.Disse tallene og det faktum at den økonomiske tilvekst er synkende, indikerer at den fremtidige bedring av levestandarden avhenger mer av familieplanleggere enn økonomer.
25.Efter vår oppfatning har privatskolene vist seg istand til å forvalte sin frihet på en god måte, og noen sterk tilvekst av slike skoler er det neppe grunn til å vente.
26.En hovedårsak til at 77 prosjektet ennå ikke er gitt grønt lys, synes åpenbart å være at man til nå ikke har fått stor nok respons hos flyselskapene. en annen viktig faktor er at Boeing for tiden opplever et svært godt salg av selskapets nyeste tilvekst, en forlenget versjon av Boeing 737, kalt 737300.
27.En norsk publikumer vil også ha glede av å oppleve Münchenoperaens nye tilvekst, norskamerikanske Judith Blegen, som man vil huske bl. a. fra forrige års festspill i Bergen.
28.En nytt hotell med anslagsvis 400500 senger regner man derfor som en kjærkommen tilvekst.
29.En siste tilvekst er en stor tysk produsent av mykpapir, Hakle i Mainz.
30.En slags" gjesteartist" er vel også Morten Gunnar Larsen, siden han er vokst opp i Oslo og ikke på Sula, men at han representerer en vellykket tilvekst, fremgår av hvert eneste spor.
Le tue ultime ricerche