Norvegese-Svedese traduzione di tolkning

La Traduzione della parola tolkning da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tolkning in svedese

tolkning
musikkstykkesostantivo tolkning
Sinonimi per tolkning
Termini derivati da tolkning
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.10 000 elever kan altså nå skaffes plass", heter det bl.a. Vel, jeg antar det er søkere som kan skaffes elevplass, men at 10 000 kan inntas, må vel bare karakteriseres som en noe tendensiøs tolkning av situasjonen.
2.Everything about this record is right", og da er det ikke bare lydkvaliteten, men også Ketil Haugsands tolkning og hans egenbygde cembalo anmelderen har i tankene.
3.Taktikk", er Dagbladets tolkning idag.
4.Tor Giljes tolkning av den enfoldige karakteriserer han som gjennomlyst.
5.Bergen kommunes tolkning av loven er et forsøk på å nekte studentene de rettigheter de har efter Lov om sosial omsorg, hevder Norsk Studentunion i sitt brev til departementet.
6.Den alvorligste svakhet ved tolkningen til Bratterud er at enkeltstående utsagn blir løsrevet fra helheten og gitt en tolkning som er i tråd med de oppfatninger Bratterud selv har.
7.Jeg mener at det foreliggende materiale berettiger til en mulig tolkning av at det finnes en amerikansk doktrine om en begrenset kjernefysisk krig.
8.Med den servile statskirkelige tolkning av forholdet mellom stat og kirke som vårt kirkestyre har lagt seg på i dag, kan det være vel verdt å vise til dokumentet Kirkens Grunn.
9.Prisen får han allikevel for sin fantastiske tolkning av Prokofjevs" Sinfonia Concertante" for cello og orkester.
10.Utfra Deres tolkning av det brede kompromiss i Stortinget, vil det innenfor den fastsatte ramme være mulig for Arbeiderpartiets representanter å slutte seg til det danske søsterpartiets nei til atomvåpen i freds, krise og krigstid ?
11.Vi er ikke enig i Forbrukerombudets tolkning av lover, sier Bergene, og vi vil ikke trekke annonsen tilbake før vi blir overbevist om at vi har brutt loven.
12.Vår undersøkelse ble langt på vei en metodisk undersøkelse for å klargjøre hvilke forskjellige faktorer som her spiller inn, sier byråsjef Ljusberg som ikke kan forstå Dagbladets tolkning av undersøkelsen.
13.29 og Amnestys tolkning av denne, er" plikt til å ta liv".
14.Alle som har sett Felleskatalogen vil vite at denne tolkning av reklame er enestående i Norge.
15.Allerede i åpningen, Ludwig van Beethovens ouverture til Prometheus, la han opp til en forfriskende og engasjert tolkning.
16.Alt i alt en fornem og helstøpt tolkning !
17.Alt som ikke stemmer nøyaktig med Khomeinys særegne tolkning av islam blir nådeløst renset ut.
18.Anført av svensken Magnus Gravare - som hadde vunnet den svenske OLuttagningen på samme tolkning - gikk de efter en sterk avkortet siste kryss i mål som en og to.
19.Ap. og SV ga også, i motsetning til Høyre og Fr.p., sin tilslutning til Kr.F.s protokolltilførsel hvor partiet klargjør sin tolkning av sosialministerens uttalelse om henvisningsplikten.
20.At mye av forestillingen ble loddrett amatørskap, så man rolig bort fra når den unge mentalpasienten Alan fikk en så gjennomført og ekte tolkning som den Mestad gav.
21.Aurora fikk en meget engasjert og intens tolkning av Grex Vocalis under sin dirigent Carl Høgset, og de fire sangsolistene Randi Bjerge, Kristin Kjølberg, Folke Bengtsson og Njål Sparbo bidro i stor grad til verkets fine mottagelse.
22.Av denne grunn er det at Marcel Dupre - og det meste av den franske orgeltradisjonen med ham - foretrekker improvisasjoner fremfor tolkning av litteratur i den katolske gudstjenesten.
23.Av denne karakteristikk lar seg utsi at Canetti holder seg innenfor den biografiskpsykologiske skoles grenser, men nettopp dette essay viser oss at det kan være flere veier til godtagbar belysning av litterære verk, at ingen retning er absolutt" riktig" i enhver sammenheng eller kan pretendere å kunne fremstå med den ene, helt ut sammenfattende og gyldige tolkning.
24.Av glede over Kjetil BangHansens modige åpningstale om enerne, over Anne Britt Sævig Årdals tolkning av Cesar Franck på celloen.
25.Bakgrunnen for prisen er selskapets utvikling av en interaktiv stasjon for tolkning av seismiske data.
26.Barbereren Shu Fu balanserte i den riktige spenning på knivsodden mellom det burleske og silkeberegnende forførelse i Jan Hårstads tolkning.
27.Birgitte Victoria Svendsens tolkning er stram og sterk i opprøret og samtidig myk og poetisk.
28.Biskopen protesterte allerede i april mot departementets tolkning av Mønsterplanen for skolen.
29.Bjørn Sivertsen er ikke enig i en slik tolkning av tariffavtalen.
30.Blant de mange roller Kvalem gjennom årene har gitt sin sikre og personlige tolkning, er Mads i" Peer Gynt", Osvald i" Gengangere", Manfred i Arnold Weskers" Vennene" og tittelrollen i" Gerts have" og" Filantropen".
Le tue ultime ricerche