Norvegese-Svedese traduzione di trekke sammen

La Traduzione della parola trekke sammen da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

trekke sammen in svedese

trekke sammen
allmennverbo dra samman
Sinonimi per trekke sammen
Anagrammi di trekke sammen
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Som den første norske bank med representasjon på den amerikanske vestkysten, vil vi bidra aktivt til at alle norske interesser som arbeider her, skal trekke sammen.
2.Den største oppgaven er å få laget til å trekke sammen og arbeide bedre for hverandre.
3.HER må - som vi har tillatt oss å poengtere en rekke ganger - hjem, skole, lokalmiljøer, offentlige og private etater og institusjoner trekke sammen og spille på lag, spesielt med ungdom som selv har forstått sakens alvor.
4.Hver for seg var spillerne mer enn gode nok, men de ville ikke trekke sammen.
5.I tillegg til overgangen til et visuelt medium, vil han måtte stri med å få sine underordnede til å trekke sammen.
6.Når et stort antall høyst forskjellige land skal trekke sammen i en organisasjon, blir resultatet gjerne et slags minste felles multiplum.
7.Stort sett har regjeringspartiene - hva vi gjentatte ganger har påpekt - vist en utpreget vilje til å trekke sammen og til å forme en politikk som de i fellesskap har kunnet forsvare både utad og i forhold til Stortinget.
8.Til Aftenposten sa statsminister Willoch igår kveld at han gjerne ville berømme Benkow for sin uselviske handlekraft som han har vist ved å avklare formannsspørsmålet så raskt, og derved bidratt til å understreke enigheten og viljen til å trekke sammen innenfor Høyre.
9.Uten et aktivt og vedvarende engasjement fra deres side er det små muligheter til å nå frem til konkrete resultater - og særlig på de områder hvor vi vet at samarbeidet krever en ekstra innsats og hvor de politiske myndigheter i flere land må være villige til å trekke sammen.
10.Alle krefter må trekke sammen i en storstilet holdningsendring på bred front, sier Ellevset.
11.Fellesopplegget her viser at det går an å trekke sammen.
12.I første rekke antar jeg det blir min oppgave å holde departementet samlet og få medarbeiderne til å trekke sammen, sier Bernt H. Lund, som idag er på plass som departementsråd i Departementet for utviklingshjelp.
13.Men for å få til en utvikling mot det internasjonale marked må privat næring og offentlige organisasjoner trekke sammen, skulder ved skulder.
14.Mot Frankrike må hele laget trekke sammen.
15.DEN fremtidige sjef for landets uten sammenligning største politikammer, setter seg som mål å få korpset til" å trekke sammen", både innad og i forholdet til publikum.
16.Det er en slik mulighet til å kunne trekke sammen og foreta en vurdering ut fra alle disse informasjonskilder, som kan gjøre en spion uvurderlig for sin oppdragsgiver.
17.Det er helt klart at Petersen ikke vil, eller har mandat fra eget parti, til å legge opp til løsninger med minste felles multiplum for å få komiteen til å trekke sammen.
18.Det som har skjedd er ikke uvanlig ved en fusjon, og styret er overbevist om at den ledelsen vi nå har vil mestre den oppgave det er å skape en ro som gjør at vi kan trekke sammen til det beste for selskapet, sier Aasberg.
19.New York kan selvsagt konkurrere, men Chicago syder ekstra sterkt av motsetningene mellom de ulike nasjonale grupper og forsøkene på å få dem til å trekke sammen.
20.På OECDhold ble det onsdag gitt uttrykk for håp om at ministrene denne gang prøver å få i gang en skikkelig diskusjon og viser politisk vilje til å trekke sammen, istedenfor å holde lange, ferdigskrevne enetaler, men det er vel å vente for meget, ble det sagt.
21.Skiftarbeidere trekker lasset sammen, slik laget må trekke sammen.
Le tue ultime ricerche