Norvegese-Svedese traduzione di trukket

La Traduzione della parola trukket da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

trukket in svedese

trukket
allmenn? dras
Termini derivati da trukket
Anagrammi di trukket
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Asdal påpekte at Getz Wold hadde trukket frem en rekke utviklingstrekk i norsk økonomi som det er grunn til å være tilfreds med.
2.Badeværelset" ble til i 1962, en tid da man fremdeles lot seg provosere av at urinaler og dolokk ble trukket inn i kunstgalleriene.
3.Dessverre," sa arbeidsgiver," vi kan ikke betale tilbake det som er trukket for mye.
4.Det eksisterer bestemte kriterier for kringkastingens virksomhet, trukket opp etter retningslinjer som Stortinget har fastlagt.
5.For hvert skritt man tar, er det som all den oppsamlede lede man har vært tynget av, etter hvert blir strøket av en, og ens sjel blir frigjort liksom et sverd blir trukket ut av sliren.
6.Forsyningsministeren" fikk 70 000 av kortene tilbake efter at kravet om personlig fremmøte var blitt trukket tilbake.
7.Fri utveksling av tanke og meninger er en av de mest dyrebare menneskerettigheter" lyder sitatet fra den franske menneskerettighetserklæring av 1789, som sveitseren Werner Jeker har trukket frem på sin plakat.
8.Huset" har ved to tidligere anledninger ifjor sagt nei til ytterligere bevilgninger til de antisandinistiske opprørsstyrker, men Reagan og senatsflertallet har hver gang trukket det lengste strå.
9.Legeforeningen har selv trukket sammenligningen mellom sykehus og konsern.
10.Men en kan pålegge arbeidsgiver å sende skriftlig bekreftelse på bruttolønn i de angjeldende måneder, samt trukket skatt, slik at tilbakebetaling kan foretas av kemneren.
11.Rollanes" ble trukket ut på en grunne i Byfjorden på grunn av eksplosjonsfare, men ble igår kveld slept til kai ved Langøya i Stavanger.
12.Å, så liten og søt den er !" har siden desember trukket et stort publikum til SoriaMoria på Torshov.
13.(At proposisjonen midlertidig er trukket tilbake, skyldes ikke de to bankforeningers uttalelse).
14.(NPS og NTB) Den nicaraguanske opprørslederen Eden Pastora har trukket soldatene sine ut av fiskelandsbyen San Juan del Norte efter at regjeringsstyrker gikk til motangrep igår.
15.(NTBReuterAFP) Den afghanske motstandslederen Ahmad Shad Masood har trukket seg ut av den strategisk viktige Pansjirdalen, og kommanderer nå geriljastyrkenes kamp mot den sovjetiske offensiven fra et annet sted i Afghanistan.
16.Actionpreget blir nå muntlig, fortsetter Hill, som med" Streets of Fire" - Bruce Springsteenlåten ble trukket fra filmen i siste øyeblikk - har gjort unna en fantasi, den filmen han ville ha laget da han var femten i midten av 1950årene.
17.Alle libyske styrker er trukket ut av Tchad, sa Libyas statssjef Muammar alGadafi i et intervju med det amerikanske fjernsynsselskapet ABC tirsdag kveld.
18.Altså har De narret meg, skammelig trukket meg avsted efter hornene !
19.Av mer enn 1200 som har undertegnet, er det ikke så mange som ti som har trukket underskriften tilbake.
20.Betydningen av felles ansvar ved bruk av telefonkiosk for å unngå hærverk blir trukket frem.
21.Både SkiVM og NM kan bli berørt, og antall innslag i Sportsrevyen vil trolig bli begrenset, avhengig av i hvor stor grad våre producere blir trukket inn i dette, sier Rolf Johnsen til Aftenposten.
22.De funksjonshemmedes organisasjoner burde vært trukket inn i saksbehandlingen på et mye tidligere tidspunkt, også i andre saker, mener hun.
23.Det blir isåfall over mitt lik, fastslo president Ronald Reagan da han i helgen ble konfrontert med avismeldinger om at det er trukket opp alternative planer for skatteøkninger efter valget.
24.Det er bare spekulasjoner når det hevdes at LO har trukket seg fra samarbeidet om en TV2kanal i Norge, sier Richard Trælnes i LO.
25.Det er ingen som er eller har vært imot at enkelte løpere skaper seg private avtaler, men det må skje innen de rammer som er trukket opp av skitinget, sier TKLformannen.
26.Det hadde vært en fordel om vi hadde fått trukket inn de resterende eiedommene i utbyggingsplanene, men med de vi allerede har, er prosjektet stort nok til at vi kan sette igang, sier Halgrim Thon, som understreker at dette er et område som er meget interessant for butikker.
27.Det jeg her i grove trekk har trukket frem, mener jeg er en klar anvisning på hvordan man ved hjelp av omfordeling av bevilgninger kan redusere og kanskje få bort arbeidsledighet gjennom nyskapning av lønnsomme arbeidsplasser i lønnsomme bedrifter.
28.Det må i så fall være når det for en saks gang gjennom systemet blir trukket inn for mange kanskje unødige momenter, sier han.
29.Det var uhyggelige perspektiver som ble trukket opp, men også enkelte lyspunkter, enkelte prosjekter som har vist gode resultater og som kan danne grunnlag for det videre arbeidet for barn, sier Arne Fjørtoft.
30.Dette lovutkast ble like efter trukket tilbake av regjeringen Willoch.
Le tue ultime ricerche