Norvegese-Svedese traduzione di tukle

La Traduzione della parola tukle da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tukle in svedese

tukle
allmennverbo fingra
Sinonimi per tukle
Anagrammi di tukle
Altri esempi
1.Det viktigste er å få kundene tilbake til Vinmonopolet, fremfor at de selv skal tukle med alt mulig for å få frem alkoholholdige varer.
2.Dette er ikke noe oppmarsjområde for politisk dramatikk, men vi må heller ikke tukle oss inn i en situasjon der Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet snakker forbi hverandre, fremholdt Benkow.
3.Da han begynte å tukle med våpenet, forlot de tre andre selskapet.
4.De første anslag ble rettet mot de fagorganiserte da man begynte å tukle med arbeidsmiljøloven og reduserte sykelønnsordningen.
5.For det første er momsen selve grunnsteinen i vårt skattesystem, og det kan få farlige konsekvenser om man nå begynner å tukle med ordningen.
6.Har man klart å gi et blad en identitet, et særpreg, må man ikke begynne å tukle med det.
7.Importørene av kondomene har ikke vært klar over at det er forbudt å tukle med holdbarhetsdatoene på varer som er merket.
8.Man får ikke ustraffet begynne å tukle med en av de mest solide byggeklosser i det svenske velferdssystemet.
9.Men det er ikke så enkelt å tukle med tradisjoner.
10.Men man er begynt å tukle med det for nordmenn flest så hellige område som værmelding og værkart, og da slår den sanne konservatisme igjennom den mest liberale leserkrets.
11.Nå var det kommet tilbake til stolryggen foran, og i fremtidens vogner tør vi kanskje håpe at det igjen vil komme opp i anstendig spise og skrivehøyde, så man slipper å sitte og tukle mellom sine egne knær.
12.Rektor Hoven opplyser at et par av forfalskningene var tildels meget profesjonelt utført, og mener at moderne kopieringsutstyr gjør det enklere å tukle med vidnemålene.
13.Sprengstoffet var plassert i et typisk jakt og turterreng, og lensmannsbetjent Herolf Egil Nordaune i Namdalseid sier til Adresseavisen at det kunne ha skjedd en ulykke hvis noen hadde begynt å tukle med sekkene.
14.Viljen og evnen hos hver eneste en av oss til å reflektere over hva som er anstendig eller ikke med hensyn til det å tukle med byggestenene i mennesket.
15.Alkoholikeren, som har vært tørrlagt i mer enn 10 år, mener det er galt å tukle for mye med alkoholikerne.
16.Alt skal Capote prøve å tukle til for en stakkars beundrer (for det er jeg, en innbitt beundrer, overbevist om at Capotes bidrag, lite i sidetall, er ett av de viktigste i amerikansk efterkrigslitteratur).
17.Arbeiderpartiets ledelse har selv, gjennom lang tids tvetydigheter i sonespørsmålet og annet, beveget seg så langt bort fra den tidligere brede politiske enighet at man ikke skal fortenke lærlingen i å tukle videre i trollmannens fravær.
18.Det er i hvert fall ingen grunn til å late som om man kan tukle med nasjonalt ømfintlige bygninger og områder som dem det her gjelder.
19.Folk flest finner det absurd at andre kan tukle med deres tanker !
20.Forsøk på å tukle med dette prinsipp vil ikke bli godtatt av Arbeiderpartiet, poengterer Terje Granerud.
21.Frogn lensmannskontor fant frem til eieren av dynamitten og roser Thomas og barna fordi de ikke begynte å tukle med innholdet i plastposen.
22.Ikke la ukyndige tukle med barnet, men bruk om nødvendig et ambulansehelikopter og kom til spesialisten, sier Hall.
23.Intet er opplyst om hvem som har ansett seg bemyndiget til å tukle med den gamle salmemester, men det avblekede uttrykk smaker umiskjennelig av komitepoesi.
24.Journalist Terje Avner satte seg til for å forklare operasjonen slik at den ble til å fatte, også for oss som aldri har drevet det lenger enn til å tukle med sykler.
25.Norges fred og frihet avhenger av NATOmedlemskap, og ingen NATOmotstander må få lov til å tukle med vår sikkerhetspolitikk.
26.Professor Arne Næss, som i mange år har arbeidet for å bevare sherpakulturen, sier at vi ikke må tukle med rytmen i deres kulturendring - ikke presse dem.
27.Selv om president Ronald Reagan aldri så meget tror at dollaren ubønnhørlig drives i været av naturlover man ikke bør forsøke å tukle med.
Parole simili

 
 

tukle come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) tukletuklendetuklet
Indicativo
1. Presente
jegtukler
dutukler
hantukler
vitukler
deretukler
detukler
8. Perfetto
jeghar tuklet
duhar tuklet
hanhar tuklet
vihar tuklet
derehar tuklet
dehar tuklet
2. Imperfetto
jegtuklet
dutuklet
hantuklet
vituklet
deretuklet
detuklet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde tuklet
duhadde tuklet
hanhadde tuklet
vihadde tuklet
derehadde tuklet
dehadde tuklet
4a. Futuro
jegvil/skal tukle
duvil/skal tukle
hanvil/skal tukle
vivil/skal tukle
derevil/skal tukle
devil/skal tukle
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha tuklet
duvil/skal ha tuklet
hanvil/skal ha tuklet
vivil/skal ha tuklet
derevil/skal ha tuklet
devil/skal ha tuklet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle tukle
duville/skulle tukle
hanville/skulle tukle
viville/skulle tukle
dereville/skulle tukle
deville/skulle tukle
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha tuklet
duville/skulle ha tuklet
hanville/skulle ha tuklet
viville/skulle ha tuklet
dereville/skulle ha tuklet
deville/skulle ha tuklet
Imperativo
Affermativa
dutukl
viLa oss tukle
deretukl
Negativa
duikke tukl! (tukl ikke)
dereikke tukl! (tukl ikke)
Le tue ultime ricerche