Norvegese-Svedese traduzione di tvang

La Traduzione della parola tvang da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tvang in svedese

tvang
trykksostantivo tvång
Sinonimi per tvang
Termini derivati da tvang
Parole simili

 
 

Wiki
Tvang kan refere til: - Teknisk eller mekanisk tvang, hvor trykk, press eller kraft hindrer en bevegelse. - Filosofisk om en relasjon mellom to eller flere (menneskelige) viljer, se frihet.

Altri esempi
1.Med tvang kan man ikke gjøre seg elsket.
2.Til å begynne med var det Rudolf Hess som med kompakte trusler tvang de gamle besiddere av gård og grunn til å gi dem fra seg.
3.Da var det en venn av meg som gjemte alt mitt verktøy og tvang meg til å gjøre noe helt annet.
4.Det så mørkt ut da kaprerne tvang meg frem i døråpningen med pistol mot nakken, sier en lettet Jan Magne Bjerk til Aftenposten.
5.Det så mørkt ut da kaprerne tvang meg frem i flydøren.
6.Det vil bli gitt økte muligheter til bruk av tvang, og det vil komme tiltak mot seksuelle overgrep mot barn.
7.Når det nå blir lettere å få oversikt over ledige stillinger i hele landet, vil man vel også få et sterkere press - eventuelt tvang - på den som søker arbeide om å flytte dit arbeidsstedet ligger ; betingelsene for å få ledighetstrygd er jo at det ikke finnes noe arbeide til vedkommende ?
8.Pressens stadige kretsing om institusjonskriser og enkeltpersoner som hevder å ha fått utilfredsstillende service fra det offentlige tvang våre politikere til å forsvare seg med tall, statistikker og til å informere, forklare og" slukke branner", heter det i beretningen.
9.Spesielt er det behov for en avklaring om bruken av tvang og en oppmyking av taushetsplikten.
10.Ut fra overbevisningen om at vår kristne tro er den rette tro, bringer vi den ut med stor frimodighet, men vi bruker selvsagt ikke tvang, sier sogneprest Gunnar Salomonsen.
11.Vi bruker ingen tvang overfor søkere når det gjelder flytting eller mobilitet.
12.Wien må betale prisen for sin beliggenhet mellom vest og øst, mellom friheten og truselen mot den og for det faktum at man her kan komme og gå uten tvang.
13.som ga sjahriket dødsstøtet og tvang" kongenes konge" til å fly ut av Teheran 16. jannuar 1979.
14.1500 av dem er nå rapportert flyttet under tvang.
15.4. divisjonslaget Stockport tvang Liverpool til å spille ekstraomganger før 1. divisjonslaget var klar for tredje runde.
16.AMBASSADEDRAMAET belyser, slik det er blitt belyst så ofte før, hvilket innslag av tvang som har ledsaget den østtyske staten siden begynnelsen.
17.Ammeruds forsvar tvang Ullern til å skyte utenfra, og der var det bare Morten Riiser - uvant fra utsiden - og Ståle Frey, til en viss grad, som traff.
18.Ansikt til ansikt med dette bastante partikrav manipulerte den energiske efterforskeren med de innkomne vitneutsagnene, han forfalsket rettsforklaringen og drev guttene til tilståelse med trusler og tvang (en tilståelse de senere fragikk).
19.Arbeidstittelen på denne er frihet og tvang og den er laget av bambusstenger, tyll i lyse farver, sølvfolie og massevis av ballonger fylt med helium.
20.At skolen kan føles som tvang, som et slaveri, mens man er elev, og siden i livet husker de fleste det hele som en lykkelig tid.
21.Avisen mener at vestlige land ifjor tvang SovjetUnionen på defensiven når det gjelder spionasje mot militære og sivile høyteknologimål i vest.
22.Avsløringene som torsdag tvang rangsperson nummer to i den vesttyske stat - forbundsdagspresident Rainer Barzel - til å gå av, og som berører hele lederskiktet i Bonn, har utløst en alvorlig politisk tillitskrise.
23.Bakgrunnen er ønsket om en koordinering av alt arbeide som idag gjøres på dette felt, i tillegg til at behovet for en avklaring presser på når det gjelder bruk av tvang og en oppmyking av taushetsplikten.
24.Bakgrunnen for den alvorlige siktelsen er at politiet mener at 37åringen tvang seg til rattet i sterkt beruset tilstand da han kjørte bil sammen med en 65 år gammel kvinnelig bekjent fra Trysil.
25.Bare fire personer ble lettere skadet da eksplosjonen og brannen tvang operatøren Occidental til å evakuere 175 av de 225 arbeiderne ombord.
26.Besøkende understreker en verdinøytral, ungdomsvennlig og positiv ånd, ingen tvang og stengsler og enkle, men effektive avrusningsmetoder kombinert med yrkesrettet og meningsfylt arbeide på gårdsbruk.
27.Biskopene har - selv om de var rettskafne og ønsket å tjene kirkens sanne vel - ikke rett til å innsette prester uten menighetens valg og kall, unntatt hvor nøden tvang dem til det.
28.Bonnard daterte sjelden bildene sine, og han likte ikke å male på lerreter som var ferdig oppspent på ramme, fordi han følte det som en tvang at formatet dermed var begrenset på forhånd.
29.Borettslagenes Mediaforum er lei av kjøpetvang hos Janco ; tvang til å kjøpe både utbygging og vedlikehold helt inn i stuene.
30.Britene tvang til sist Brunei til å stå på egne ben.
Le tue ultime ricerche