Norvegese-Svedese traduzione di uhemmet

La Traduzione della parola uhemmet da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

uhemmet in svedese

uhemmet
allmennaggettivo ohämmad
Sinonimi per uhemmet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Tvert imot - den avbildede tomten i Mauritz Hansens gate skal spesielt tilrettelegges for uhemmet" ballistisk" utfoldelse.
2.Kreftene slippes uhemmet løs uten en strategi for det vi vil unngå !
3.Orwell var en seriøs dikter, og en uhemmet bruk av hans navn i forbindelse med at vi nå har nådd året 1984, ville bare skade hans renomme, sier den litterære agent.
4.Selv om vi fortsatt skal spille vårt eget spill, behøver vi ikke å satse så uhemmet forover.
5.Archetti begår naturligvis den store helligbrøde på denne årstid ved å tilstå at" å gå på tur og å gå på ski vil aldri bli kilde til uhemmet glede for meg".
6.BORTSETT fra å vise betydningen av å merke sitt reisegods riktig, er episoden et eksempel på hvilket uhemmet misbruk av diplomatiske privilegier som enkelte lands representanter er villige til å innlate seg på.
7.Bærumkeeper Fred Ivar Thanke jubler uhemmet efter at 2. divisjonsplassen er sikret.
8.DEN danske Kirsten fniste uhemmet.
9.Da går han uhemmet inn for at lovgiverne nå skal gi ham og hans kolleger rett til å ta liv når pasientene ønsker det.
10.Da kan man til og med glede seg uhemmet til å gå inn på scenen.
11.Deltagerne på" Over sekstïgruppene som var samlet på Jeløy til fem dagers ferieopphold skrøt uhemmet av Frelsesarmeens opplegg for eldre.
12.Den norske representant, maleren Bendik Riis, ville gått naturlig inn i dette selskap med sine drømmebilder og psykiatriske skrekkerfaringer av sterkt vekslende kvalitet, også han uhemmet av estetisk konvensjon.
13.Derfor gleder jeg meg uhemmet over melodier som" Tango Sorbonne"," Bonjour Nuit" (hvor det plutselig låter litt Janne Schaffer) og" Montparnasse".
14.Det gjelder ikke minst helse og sosialsektoren, som gjøres til gjenstand for uhemmet krisemaksimering, hinsides enhver nøktern tilstandsbeskrivelse.
15.Det vil si at det blir ikke mye igjen til noen middager, hvis man titt og ofte tar frem skinken i kveldstimene og spikker uhemmet på den sammen med gode venner.
16.Dette førte blant annet til at reinsdyrstammene vokste uhemmet, og vi fikk en stor bestand med små dyr.
17.Dette gir store resterende prosenttall til samfunnshus, velhus, klubblokaler, selskapslokaler og forretningshus for uhemmet og ukontrollert skjenking.
18.Dette hav av uhemmet jubel og begeistring.
19.Dette med å stå sammen er infisert av uhemmet materialisme.
20.Dosent Wenche Blix Gundersen ler uhemmet over fotografiet av hybriden.
21.Dødsskvadronene herjet uhemmet også da Duarte var president i perioden 198082 uten at han maktet å stanse dem.
22.Enkelte steder er fisken blitt helt borte, fremholder han, fordi fisket drives uhemmet, uten kvoter eller andre reguleringer.
23.Er det mindre viktig å skåne osloborgernes liv og helse enn vestfoldingenes siden Oslos helse og trafikkmyndigheter tillater biltrafikken å øke uhemmet, f.eks i Bygdøy alle ?
24.Erfaringer fra Nederland viser at uhemmet bruk av olje og gassinntekter har ført til inflasjon og rekordhøy arbeidsledighet.
25.Et hovedprisnipp er at lønnsmottagerne skal kunne få utbetalt sin lønn ubeskåret, men det betyr ikke at de skal kunne benytte bankenes betalingstjenester uhemmet, uten at det skal koste noe.
26.F.eks. hørte jeg nylig fra en norsk bedrift foran en akutt konfliktsituasjon at den midt under meget tilspissede forhandlinger med sine ansatte hadde foretatt betydelige justeringer av topplønnene samt gått ut med en intern melding hvor det uhemmet ble skrytt av regnskapsresultatene !
27.Foesvaret er et valgkamptema som usvikelig gir gevinst, hva enten man går inn for uhemmet opprustning eller full nedleggelse.
28.Foss tok også for seg Televerket og sa at selv om det kan synes som om denne etat på området for informasjonsteknologi synes å ha en uhemmet ekspansjonslyst, så er dette et marked som best egner seg for private bedrifters innsats.
29.Frykten for et uhemmet rustningskappløp skjerpes av faren for uhemmet politisk konkurranse.
30.Får kirkegjengere og religiøst interesserte folk det inntrykk at Kirken og religionen har gjort felles sak, får de også fort for seg at de vitenskapelige ubeviste påstandene som legges uhemmet frem som" kjensgjerninger", er i overensstemmelse med kristendom, noe som overhodet ikke er tilfelle, idet ingen vitenskapelig disiplin vet noe som helst om altets tilblivelse, meningen og slutten og vår tilstand efter døden.
Le tue ultime ricerche