Norvegese-Svedese traduzione di uhildet

La Traduzione della parola uhildet da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

uhildet in svedese

uhildet
allmenn? opartisk
Sinonimi per uhildet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det har vakt oppsikt at justisminister Mona Røkke blankt har avvist et forslag fra formannen i Stortingets justiskomite, Helen Bøsterud, om å opprette et uhildet granskningsorgan for etterforskning av politifolk.
2.Justisminister Mona Røkkes avvisning av forslaget om et uhildet organ for etterforskning av politisaker er derfor ikke bare uklokt.
3.Kanskje er løsningen å nedsette en meget hurtigarbeidende, uhildet gruppe til å vurdere de foreliggende forslag til organisering av hovedveinettet gjennom sentrum.
4.Når politiet skal stå til tjeneste for publikum, virker det urettferdig å få rettet generelle beskyldninger mot seg om at man ikke er uhildet pga. kameraderi.
5.Oslo mener at en uhildet instans bør se på og vurdere verdien av de tekniske anlegg ?
6.Advarsler ropes nå fra flere hold, og Norsk Sykepleierforbund krever at en uhildet gruppe må granske utviklingen i Helsedirektoratet.
7.Amnesty krever til slutt en uhildet og grundig undersøkelse av Nikitinsaken av en utenlandsk upartisk psykiatergruppe.
8.Arbeiderbladet har liten tillit til at politi egentlig er i stand til uhildet efterforskning av politi.
9.Avisen gir full tilslutning til den tanke som er fremkastet av justiskomiteens formann, Helen Bøsterud, om at et uhildet organ skal ta seg av slik efterforskning.
10.Da skrev Schibsteds Aftenposten nokså utilsløret at de lettsindige kunstnere måtte ha drukket opp hele overskuddet, og en uhildet eftertid kan ikke fri seg for følelsen av at antydningen kan ha hatt noe for seg.
11.Dermed vil det også være meget uheldig om den blir stående som et slags sluttord eller dom i saken, for dette er ikke en uhildet fremstilling.
12.Det er nå nedsatt et nytt og uhildet granskningsutvalg som skal se nærmere på de folkevalgtes og administrasjonens ansvar for de forhold som ble avdekket.
13.Det gjelder ikke minst i omtalen av kommunalråd Martha Seim Valeurs (h) første forgjeves forsøk på å få til en uhildet granskning.
14.En slik jury kan se uhildet på de norske komponisters / artisters prestasjoner og forhåpentlig sende de som har størst vinnerchanser, til den internasjonale finalen.
15.Forslaget fra formannen i Stortingets justiskomite, Helen Bøsterud, om opprettelse av en uhildet efterforskningsgruppe til efterforskning av saker mot politiet, blir trolig et av de heteste temaene på Lensmannsetatens Landslags landsmøte som innledes på Bolkesjø Hotell i Telemark mandag.
16.Han gir så en uhildet innstilling til den organisasjon eller bedrift som søker en leder.
17.Han mener at kommuneadministrasjonen på uhildet grunnlag bør utrede alle foreliggende alternativer, slik at det kan avgis en uttalelse innen 15. november, og slik at det kan treffes en endelig beslutning i kommunen rundt årsskiftet.
18.Helen Bøsterud (a) efterlyste et uhildet organ som kan efterforske klager om ukorrekt opptreden fra politiets side.
19.Hvem kan tro at de anmeldte vil få en uhildet dom, såvel med hensyn til skyldsspørsmål som straffeutmåling ?
20.Ikke tror jeg at en professor er uhildet når han slår seg for sitt bryst og påberoper seg objektivitet.
21.Justisdepartementet bør opprette et uhildet organ til å efterforske saker mot politifolk.
22.Kanskje det til og med er en fordel at de ikke er bundet i et tradisjonssyn, men kan se saken mer uhildet fra alle kanter ?
23.La oss snarest få en uhildet granskning, slik at vi slipper Amnestys internasjonale psykiatriske overhøyhet.
24.Leder for forbundet, Aud Blankholm, krever at en uhildet gruppe nå må granske utviklingen i direktoratet.
25.Likevel må de med stor flid og uhildet holdning ha trengt meget dypt inn i problemkomplekset.
26.Man må uhildet kunne sette livet og hverdagen slik den arter seg i de enkelte land i fokus.
27.Men at man kaller seg" fri", sier selvsagt intet om evnen til uhildet informasjon og ideologisk nyansering.
28.Men det skal gjøres saklig og uhildet.
29.OM tre år er det Arbeiderpartiets tur til å runde hundre år, forhåpentlig med et uhildet historieverk.
30.Vil justisministeren ta et initiativ til å opprette et uhildet organ til å forestå efterforskning i slike saker ?" spør hun.
Le tue ultime ricerche