Norvegese-Svedese traduzione di uhindret

La Traduzione della parola uhindret da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

uhindret in svedese

uhindret
allmenn? obehindrat
Sinonimi per uhindret
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Den elektromagnetiske og korpuskulære stråling som nærmer seg Jorden kan observeres fra målestasjon utenfor Jorden, uhindret av Jordens atmosfære og magnetiske felt.
2.Elven gravde seg i gjennom, og flyter nå uhindret,opplyser lensmannsbetjent Henry Pettersen i Målselv til Aftenposten.
3.De forskjellige aktiviteter skal foregå i den nordlige delen av Fornebu, slik at den normale trafikkavviklingen i resten av lufthavnen kan gå uhindret.
4.De hadde ikke efterkommet en dom om å la transport av kull og malm til et stålverk gå uhindret.
5.De sovjetiske sjøfolkene begir seg fritt og uhindret på land, hvor de er flittige med sine kameraer praktisk talt over alt, forteller avisen.
6.Den kontaktløshet og isolasjon som dette i sin tur skaper, får bre seg uhindret.
7.Det er av avgjørende betydning at de krigførende parter holder skip fra tredjeland utenfor konflikten, og at internasjonal skipsfart kan skje uhindret, fremholder Vikøren.
8.Dimmaletting viser til at sovjetiske såkalte fiskebåter for noen år tilbake i ly av nattens mørke og forsynt med det mest avanserte elektroniske utstyr uhindret lot oppmåle og kartlegge hvert eneste sund og hver eneste fjord på øyene.
9.Fagforeningene ved Cheltenhamsenteret innrømmet torsdag at så mange ansatte nå har akseptert regjeringens krav at lytte og tolkningsarbeidet kan fortsette uhindret.
10.Foreløbig går forøvrig trafikken uhindret på Ljan / Nordstrand på grunn av sabotasjen mot lysanlegget i Nedre Prinsdals vei / Ljabruveien for en tid siden.
11.Fra den plass vil han fritt kunne fortsette sin forskning uhindret av noe løfte.
12.Frigjøringsbevegelsene, EPLF i Eritrea og TPLF i Tigray, har både tilbudt forhandlinger om våpenhvilke og, dersom det ikke er aktuelt, gjort det klart at utenlandsk bistand og bistandsarbeidere kan arbeide uhindret blant de sultrammede i disse provinsene.
13.Han kalte seg for sosialist han som uhindret fikk eksponere sitt terrorvelde i Uganda gjennom en årrekke også, og han på Cuba velsignet Det norske Arbeiderparti med uhorvelige millioner i uhjelp.
14.Han sammenlignet oss med små barn som uhindret kunne ta seg til rette.
15.Hensikten var å bevise at det er umulig å smugle et våpen forbi sikkerhetskontrollen, men journalist Lilo Ross gikk uhindret gjennom kontrollen med en revolver gjemt i den ene støvelen.
16.I de viktige fergehavnene i Dover kan streiken bli trappet ytterligere opp mandag, og havnearbeiderforbundet kan ikke garantere at personbiltrafikken vil gå uhindret.
17.I stedet for en åpen grøft vil taket på Grunnlinjetunnelen bli bygget først slik at trafikken over Rådhusplassen i stor grad kan gå uhindret i hele anleggsperioden.
18.Ifølge professor MendesFlohr er det dette klimaet som har gjort det mulig for de jødiske terrorgruppene å operere såpass uhindret som de inntil nylig har gjort.
19.Journalisten, Lilo Ross, gikk uhindret gjennom sikkerhetskontrollen.
20.Kontorsjef Per Munkerud i Veidirektoratet opplyser til NTB at 48 av landets 140 riksveiferger holder beredskapsvakt om sommeren for å effektuere syketransporter, og Munkerud håper at partene i konflikten vil se positivt på en henstilling om å unnta disse fergene fra streiken slik at beredskapen kan opprettholdes og slik at syketransporter kan gå uhindret.
21.Kullskipningen har gått uhindret av is hele høsten på grunn av det usedvanlig milde været.
22.Likeså sluttet mange havnearbeidere i de 150 ikkeregistrerte havnene opp om streiken, men passasjertrafikken gikk uhindret, unntatt til et par av Kanaløynene.
23.Med andre ord ønsker Treholt nå uhindret adgang til nyhetene både i avisene og i NRKs sendinger.
24.Mer enn 70 000 passasjerer tok ferger over den engelske kanal, og trafikken gikk også uhindret i den viktige containerhavnen i Felixstowe.
25.Mexicos regjering erklærte at ingen personer skulle tvinges til å vende tilbake mot sin vilje, samtidig som de som måtte ønske det, uhindret skulle få dra hjem.
26.NÅ må nødvendigvis mange meldinger fra et land hvor kaoset og terroren råder, og hvor ingen observatør kan bevege seg trygt og uhindret, bli temmelig usikre.
27.Når et lag skal angripe, er det en fordel å skjule ballen for motstanderen, slik at han som har gjemt den under trøya kan løpe uhindret fremover.
28.Når immigrasjonsoffiseren er ferdig med arbeidet sitt, blir hver enkelt passasjer utstyrt med merkelapp, så hun eller han kan passere uhindret.
29.Onsdag gikk fergetrafikken fra Newcastle og fra Harwich, de to viktigste havnene for trafikken til Norden, uhindret.
30.Pasientene ville uhindret kunne passere fylkesgrensene (i pakt med norsk lynne og gammel hevd) og basert på medisinske og humanitære kriterier.
Le tue ultime ricerche